Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Det är dags att avkriminalisera narkotikan

En avkriminalisering gör det lättare för samhällets utsatta att söka vård, och de riskerar inte straff vid överdoser, skriver Johan Svensson.
En avkriminalisering gör det lättare för samhällets utsatta att söka vård, och de riskerar inte straff vid överdoser, skriver Johan Svensson. Bild: Foto: David Goldman/TT

ETC nyhetsmagasin

Ett knarkfritt samhälle kommer aldrig att hända. Sveriges repressiva drogpolitik går i strid mot all vetenskap. Avkriminalisera istället privat narkotikabruk. Det tjänar folkhälsan på, anser Föreningen tryggare ruspolitik.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Ett narkotikafritt samhälle är en omöjlig utopi. Det är en samhällsform som aldrig existerat i mänsklighetens historia. FN uppmanar istället till avkriminalisering av eget bruk och ledande svensk expertis rekommenderar att man utreder en mer human politik. Men svenska politiker och lobbyister vill inte undersöka saken. De ljuger hellre.

Socialminister Lena Hallengren (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) vill inte ens överväga en utredning. Istället hänvisar de till radikala lobbyorganisationer, när framstående forskare kritiserar ministrarna för att sprida felaktigheter. 

“Det finns inga bevis för att en avkriminalisering skulle påverka narkotikadödligheten” påstod Lennart Karlsson, ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF), i Expressen (15/5). Det stämmer inte alls. Belägg gällande en positiv effekt på folkhälsan har funnits länge. Vår nuvarande politik orsakar istället mer skada än andra modeller.

En avkriminalisering gör det lättare för samhällets utsatta att söka vård, och de riskerar inte straff vid överdoser. Det skulle minska det stigma som förknippas med att använda illegala droger. Idag kan brukaren förlora jobb, vänner, familj. De ifrågasätts inom vården i situationer med smärtlindrande läkemedel. Konsekvenser av kriminalisering kan alltså vara farligare än bruket av droger i sig.

FN:s samtliga 31 organ – inklusive deras högkommissarie för mänskliga rättigheter samt Världshälsoorganisationen – rekommenderade 2018 alla medlemsländer att avkriminalisera både konsumtion samt mindre innehav. FN är eniga och tydliga i sina råd. Svensk förbudspolitik går ändå rakt emot den tyngsta internationella expertisen.

Norge valde 2019 en annan väg än den svenska. I rapporten ”Från straff till hjälp” rekommenderas att slopa straffen. Den norska utredningen, som är omfattande, stämplar vår narkotikapolitik som misslyckad.

Finlands statliga forskningsinstitut för hälsa och välfärd har nyligen analyserat konsekvenserna av olika modeller av avkriminalisering. Utvärderingen slår fast att chanserna till förbättrad folkhälsa och minskat antal överdoser blir större med en mer liberal lagstiftning. De finska forskarna ser heller inte att avkriminalisering på lång sikt leder till ökad drogkonsumtion.

När svenska lobbyister och ministrar argumenterar för en fortsatt repressiv narkotikapolitik tvingas de ljuga och bortse från all relevant forskning. Det är anmärkningsvärt. Faktum är att antalet brukare, samt den narkotikarelaterade dödligheten, har ökat avsevärt sedan man kriminaliserade eget bruk 1988.

Politik måste utgå från relevant forskning, FN-rekommendationer, samt experter och myndigheter. Att en stenhård narkotikapolitik skulle minska dödlighet och skadeverkan är en teori som inte delas internationellt. Vi måste istället uppmuntra insatser som vi vet reducerar skador för individ och samhälle.

Vårt sätt är förlegat. Forskning och erfarenheter beskriver positiva effekter av alternativen. Men hur skulle vi kunna nå dit, när ansvariga ministrar vägrar utvärdera en över 30 år gammal lagstiftning?

PRENUMERERA PÅ NYHETSMAGASINET ETC

Den här artikeln kommer från Nyhetsmagasinet ETC
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.