Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Därför sjösätter vi en miljardsatsning på kulturen

Pustervik är en av de Göteborgsscener som fått stänga ner huvuddelen av sin verksamhet.
Pustervik är en av de Göteborgsscener som fått stänga ner huvuddelen av sin verksamhet. Bild: Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Dagens ETC. Den historiskt stora budgetsatsningen för kulturen kommer att mildra det svåra läget för branschen i Göteborg och Västsverige. Men det är svårt för branschen med fortsatta restriktioner, skriver kulturpolitikerna Anna Sibinska och Thereze Almström från Miljöpartiet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Regeringen kommer återkomma i frågan om att lätta på restriktionerna så snart som möjligt. Det här är en mycket svår avvägning. Men läget nu är helt enkelt för osäkert, och regeringen kan inte lämna besked eftersom ingen vet hur smittspridningen kommer utvecklas.

Pandemin har drabbat kultursektorn extremt hårt i landet. Flera anrika kulturscener i Göteborg som till exempel Nefertiti, Pustervik och Folkteatern har fått ställa in verksamhet, säga upp personal och, i värsta fall, tvingats slå igen. Det gjorde att Miljöpartiet i regeringen under våren förhandlade fram en miljard kronor i krisstöd. Vilket var långt ifrån tillräckligt. Därför är det både positivt och viktigt att regeringen, tillsammans med C och L, genomför en historisk satsning till kulturen på 3,4 miljarder i höstbudgeten.

Redan 2020 tillförs 1,5 miljard för att finansiera förnyade krisstöd, både till större aktörer och till enskilda kulturskapare. Men vi vet också att det kommer att ta lång tid för kulturen att återhämta sig. Därför satsas dessutom en extra stimulansmiljard under 2021 för att ge kulturlivet – institutioner, arrangörer och andra kulturaktörer en nystart.

Aldrig någonsin har ett sådant omfattande kulturpaket sjösatts. Bland annat får ryggraden i Sveriges kulturliv – den regionala infrastrukturen – under 2021 ytterligare 300 miljoner genom kultursamverkansmodellen. Därefter ökar stödet permanent med 150 miljoner kronor årligen för att stärka arbetsmarknaden för kulturskapare. Redan under våren satsade till exempel flera av Västra Götalandsregionens museum och teatrar på digitala lösningar. Det är något som det funnits behov av att göra under en längre period men som plötsligt blev ett krav. Genom en snabb omställning kunde de behålla publik men också klara av medborgarnas ökade behov av digitala tjänster. I Göteborg har bibliotekens e-tjänster ökat med 25 procent, stadens museer gör digitala visningar och vi har kunnat se programverksamhet från till exempel Litteraturhuset via Facebook och på hemsidor. Men nu kommer vi alltså kunna ta fler viktiga steg för att tillgängliggöra kulturen till fler.

Något som gör oss extra glada är att fler kulturarbetare, som inte kunde ta del av vårens krispaket, nu kommer att inkluderas. Det gäller framför allt alla de som arbetar “bakom scenerna” med till exempel ljus och ljud. De 370 miljoner kronor som nu satsas i det här stödet tar vi också ett viktigt steg i att tydliggöra vad som krävs för att kulturupplevelser skall bli så tillgängliga som möjligt.

Regeringen satsar också 80 miljoner kronor på en förstärkt konstnärspolitik. De fria kulturskaparna, som bidrar med estetik och driver samhällsutvecklingen kommer få stärkta grundförutsättningar framför allt genom stipendier.

Under sommaren började våra två nya fantastiska bokbussar att rulla på Göteborgs gator. Bokbussarna, en med temat havet och en med temat skogen, stimulerar redan nu barn och unga i deras läsning. Trots det så satsar regeringen ytterligare 230 miljoner kronor på läsfrämjande insatser.

För att ge alla barn och unga möjligheten att möta kulturen redan i skolan investerar vi 25 miljoner i en det viktiga systemet som kallas Skapande skola. Dessutom fördubblar vi stödet till kulturskolan i landet, från 100 till 200 miljoner per år, så att fler unga under kreativa former kan göra sin röst hörd, utforska sina kreativa ådror och upptäcka nya uttryckssätt. Starka kulturskolor ger starka samhällen.

En nation med höga kulturpolitiska ambitioner kan inte nöja sig med att införa krisstöd. Vi har alltid prioriterat kulturen, och det gör vi nu med. Kulturen spelar en avgörande roll för att utmana invanda normer, skildra olika samhällsperspektiv och stimulera det demokratiska engagemanget.

Sedan MP tog över ansvaret för kulturpolitiken har kulturbudgeten ökat med 25 procent i jämförelse med när Alliansregeringen styrde. Vi har satsat stort på bibliotek, kulturarv, det fria kulturlivet, scenkonst, journalistik, alla barns rätt till kulturskola och mycket, mycket mer. Vi har och kommer alltid att varmt värna om kulturen.