Debatt. .

2015-05-30 14:27
Foto: Fredrik Hjerling

Därför är 100 % förnybart viktigt för klimatet

När världens länder träffas i Paris för klimattoppmötet är det viktigt att det finns länder som visar vägen. Sverige har stora möjligheter att vara en föregångare, skriver Lise Nordin (MP).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Idag samlas miljöorganisationer och engagerade människor över hela världen för Global Day of Action on Climate change. I år fokuserar kampanjen på att få igång en rörelse för 100 procent förnybar energi och att fasa ut användningen av fossila bränslen. Det är ett mycket viktigt initiativ. Att klara klimatutmaningen är brådskande, men aldrig har vi haft så mycket kunskap om vad som behöver göras som nu. En stor del av världens klimatutsläpp kommer från den energi vi använder. Fastän förnybar energi som sol och vind växer snabbast så står fortfarande fossil energi för den största delen av världens energianvändning.

Sverige har fantastiska möjligheter för 100 procent förnybar energi. Vi har skog, vattenkraft och bra förutsättningar för både solenergi och vindkraft. Vattenkraften är utmärkt för att reglera vindkraften. Det finns också stora tekniska möjligheter med batteriteknik och smarta elnät. Det billigaste och snabbaste sättet att fasa ut fossil energi är att bygga mer förnybar energi. Ett vindkraftverk till här kan ersätta kolkraft i Danmark.

Det är väldigt positivt att regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om målet 100 procent förnybar energi. Som ett direkt resultat steg Sverige i global ranking över attraktivitet för företag att investera i förnybar energi. Politik för miljöteknik är viktigt för både miljön och jobben.

Redan har regeringen fattat viktiga beslut på vägen mot 100 procent förnybar energi. Kärnkraften betalar mer av sina samhällsekonomiska kostnader och har getts höjda säkerhetskrav. Det har blivit enklare och mer lönsamt för den som vill sätta solceller på sitt tak. Arbetet pågår nu med att höja utbyggnadstakten av förnybart till år 2020, nya åtgärder för energieffektivisering och satsning på havsbaserad vindkraft.

2015 är ett ödesår för klimatet då världen måste samlas bakom ett bindande klimatavtal i Paris. Sverige kommer i år ta med mycket till förhandlingarna som är av stor betydelse. Höjda miljöskatter, pengar till gröna fonden som stöttar fattiga länders klimatinsatser och ett påbörjat arbete med ett klimatpolitiskt ramverk som ska ge ordning och reda i klimatpolitiken. Att vi dessutom har en politik för 100 procent förnybar energi är att visa att en omställning är möjlig.

Den totala användningen av kol måste minska i världen. För att skärpa EU:s klimatpolitik driver Miljöpartiet i Europaparlamentet ett förbud mot kolkraft inom EU till 2030 och stopp för investeringar i kolkraft från och med 2017. Vi är också i den nationella politiken delaktiga i att ställa om Vattenfall till 100 procent förnybart. I ljuset av det är det också viktigt att Sverige på ett ansvarsfullt sätt hanterar Vattenfalls ägande av brunkol.

Det var 2011 som Miljöpartiet lade förslaget om 100 procent förnybar energi första gången i riksdagen. Sedan dess har allt fler anslutit till att det är både möjligt och önskvärt. Idag är förnybar energi både det miljövänligaste och billigaste. Inom en nära framtid står Sverige inför ett vägval om vilken ny elproduktion som ska byggas. Vindkraften kostar idag 50 öre per kilowattimme. Ny kärnkraft kostar det dubbla – 1 krona per kilowattimme. 

När världens länder träffas i Paris för klimattoppmötet är det viktigt att det finns länder som visar vägen. Precis som Global Day of Action on Climate change säger är knäckfrågan att fasa ut fossilt och nå 100 procent förnybar energi. Sverige har stora möjligheter att vara en föregångare.

Lise Nordin 
Riksdagsledamot (MP), energipolitisk talesperson