Debatt. .

2017-10-23 08:00
  • ”Elektrifiering av fordonsflottan händer här och nu. Visst ska Skånes kommuner med på resan”, skriver dagens debattör. Bild: Fredrik Varfjell/NTB/TT
    ”Elektrifiering av fordonsflottan händer här och nu. Visst ska Skånes kommuner med på resan”, skriver dagens debattör.
  • Mazdak Haghanipour.
    Mazdak Haghanipour.

Dags för kommunerna att bygga ut laddinfrastrukturen

”Elektrifiering av fordonsflottan händer här och nu.”

Fördelarna med elbilar jämfört med bilar med förbränningsmotor är många. Eldrift innebär mindre buller, renare luft och ökad säkerhet i stadsmiljön. Med förnybar el är elbilar också rätt väg att gå för att nå en fossilfri transportsektor. I dag finns 39 656 laddbara bilar i Sverige, men redan år 2020 förväntas den siffran ha mångdubblats. Förslag som miljözoner och bonus-malussystem visar tydligt vilket som är framtidens trafikslag. En förutsättning för en fortsatt ökning av elbilar är dock att det finns tillförlitlig laddinfrastruktur.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Bäst tillgång till laddning i Skåne finns i Tomelilla, som med elva publika laddpunkter hamnar på första plats i länet i en sammanställning som Power Circle har gjort med hänsyn till antal laddpunkter per personbil. Näst bäst är Ängelholm med 25 laddpunkter. Malmö hamnar först på plats 14 i rankningen. Att laddinfrastruktur har börjat byggas på flera håll i länet är bra men ansträngningen är inte tillräcklig.

Redan i dag finns 4 900 laddbara fordon i länet, vilket är en ökning med 77 procent jämfört med förra året. Drastiskt sjunkande kostnader för batterier pekar på att det inom några år finns en massmarknad för elbilar som med lägre drift- och underhållskostnad helt kommer att konkurrera ut fossildrivna bilar. Det är dags att kommunen tar sitt ansvar för att antalet laddpunkter ökar i samma takt.

Att använda ny teknik kan vara en utmaning. För att stötta elektrifiering av fordonsflottan har Power Circle gått samman med syster­organisationer i Danmark och Norge för ett gemensamt elbilssekretariat inom ramen för EU-programmet Interreg-ÖKS. Vi vill stödja kommunernas omställning till ett fossilfritt samhälle där utbyggnad av laddinfrastruktur är en viktig byggsten. Fram till den 9 november finns dessutom möjlighet att söka pengar från Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Bidrag från Klimatklivet kan täcka upp till halva investeringskostnaden för laddstationen.

Med såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt stöd finns nu alla möjligheter att dra sitt strå till stacken för att regionens transporter ska bli mer miljövänliga. Elektrifiering av fordonsflottan händer här och nu. Visst ska Skånes kommuner med på resan!

Interreg ÖKS

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.

Skandinaviskt Elbilssekretariat

Skandinaviskt Elbilssekretariat är ett treårigt projekt som sträcker sig från 2015 fram till och med 2018. Det är ett samarbete mellan Norsk Elbilsförening, Dansk Elbil Alliance och Power Circle med delfinansiering från Interreg-ÖKS.

Målet med projektet är att öka kompetensen kring e-mobilitet i ÖKS-regionen (Öresund, Katte­gat, Skagerak) genom att hjälpa kommuner och regionala myndigheter med assistans och rådgivning och därigenom säkra implementering av planer, strategier och avtal om e-mobilitetslösningar i kommunerna.

Mazdak Haghanipour 
Skandinaviskt Elbilssekretariat, sakkunnig i elfordon & laddinfrastruktur