Debatt. .

2020-04-19 08:22
”Vi behöver ett statligt monopol som kan garantera att även receptbelagd medicin finns tillgänglig för alla svenska medborgare oavsett var i landet man bor”, skriver debattörerna. Bild: Jessica Gow/TT
”Vi behöver ett statligt monopol som kan garantera att även receptbelagd medicin finns tillgänglig för alla svenska medborgare oavsett var i landet man bor”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Dags att återförstatliga apoteken

Om coronakrisen har något att berätta så är det att den som är förberedd klarar sig bäst. Hade vi haft ett medicinskt beredskapslager så skulle Sverige sannolikt stått mycket starkare i denna kris och haft den utrustning som sjukvården skriker efter.

Vi behöver återigen ett samhälle som är starkt. Vi behöver återförstatliga apoteken, skriver S-studenter vid Linköpings universitet.

Vi lever i turbulenta tider. Det nya årtiondet har redan under sina första månader gett oss en förödande pandemi. Dessa omständigheter kräver att vi snabbt drar lärdomar för att rusta oss inför framtiden. Redan nu är vissa saker nämligen uppenbara för oss och de mer än 23 000 medborgare som skrivit under vårt upprop; som faktumet att vi måste återförstatliga apoteksmarknaden och upprätta medicinska beredskapslager igen. År 2009 valde dåvarande alliansregering att avreglera Sveriges apoteksmonopol. I och med avregleringen av statens apotek försvann också statens förvar av sjukvårds­materiel och utrustning. Idag är till och med före detta socialminister Göran Hägglund (KD) som var ansvarig för avregleringen ångerfull.

Om coronakrisen har något att berätta så är det att den som är förberedd klarar sig bäst. Hade vi haft ett medicinskt beredskapslager så skulle Sverige sannolikt stått mycket starkare i denna kris och haft den utrustning som sjukvården skriker efter.

Coronakrisen vittnar också om en större berättelse; den om ett samhälle som monterade ned viktig samhällsnytta i hopp om att marknaden skulle frälsa oss. Under Alliansregeringen var mantrat att behovet av läkemedelsförsörjning bättre kunde tillgodoses av en fri marknad, ett argument som vilade på statens offentliga utredning om omreglering av apoteksmarknaden från 2008. Detta har dock resulterat i att det är svårare att få den medicin man behöver när man behöver den.

Enligt utredningen ”Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig” så är utspridningen av apotek alldeles för dålig, och lämnar vissa sektioner av befolkningen med dålig tillgång på den medicin man behöver. Det saknas dessutom en aktör med helhetsansvar. Även överläkarna Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff noterar i DN 2019-05-18 en försämring sedan privatiseringen 2009 genom att antalet restnoterade läkemedel har ökat. I praktiken innebär detta att läkare har svårare att förse sina patienter med rätt medicin.

Vi behöver återigen ett samhälle som är starkt nog att förse det svenska folket med den medicin vi behöver och starkt nog att förse våra hjältar i vården och omsorgen med den medicinska utrustning de behöver. Samhället måste kunna rycka in med sin samlade styrka när nästa pandemi eller kris står och knackar på dörren. Vi vet att detta samhälle är möjligt för det är ett samhälle vi en gång har levt i, före vågen av privatiseringar bit för bit monterade ned viktiga funktioner såsom medicinska beredskapslager.

Givetvis behöver detta inte resultera i att vi vrider tillbaka klockan helt och hållet. Vissa aspekter av dagens system kan finnas kvar, så som hemleverans för grupper som behöver det. Det vi däremot vill understryka är att vi behöver ett statligt monopol som kan garantera att även receptbelagd medicin finns tillgänglig för alla svenska medborgare oavsett var i landet man bor, även där det inte är lönsamt och att det finns ett medicinskt beredskapslager, även fast det tär på apotekens vinstmarginaler. Hälsa och välmående måste gå före vinst­intressen.

S-studenter vid Linköpings Universitet 
Astrid Hultenius, Anton Karlsson, Erica Nådin, Omar Hassan och Thomas Kästner.