Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Därför ska vi skända den turkiska flaggan

”I Turkiet är en skändning av flaggan ett brott som kan leda till åratal i fängelse, i Sverige är det helt lagligt. Och det kommer att förbli lagligt så länge tillräckligt många av oss kräver och utövar våra demokratiska rättigheter”, skriver debattörerna.

”I Turkiet är en skändning av flaggan ett brott som kan leda till åratal i fängelse, i Sverige är det helt lagligt. Och det kommer att förbli lagligt så länge tillräckligt många av oss kräver och utövar våra demokratiska rättigheter”, skriver debattörerna.

Bild: Natanael Ginting/Shutterstock

Dagens ETC.

Riksdagen röstar om en om ny terrorlagstiftning på onsdag nästa vecka. Precis som Turkiets diktator Erdogan önskar sig. Svenska politiker har slagit knut på sig själva för att göra honom nöjd.

Därför kommer vi bränna turkiska flaggan till hela världens beskådan, skriver Allt åt alla Göteborg.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

De demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige står på spel. Den svenska Nato-ansökan har inneburit en period då regeringsföreträdare varit beredda att röra upp himmel och helvete för att blidka Turkiets diktator Erdogan. Det hela hade mest liknat en fars om det inte vore för att gåvorna till diktaturen bland annat innefattar krigsmateriel som används i Turkiets olagliga krig, politiska flyktingar som fängslas direkt när de utlämnas till Turkiet och inskränkningar i demokratin. Det är inskränkningar och eftergifter som inte efterfrågats av de som lever i Sverige. Allt är turkiska krav i det trilaterala avtal Sverige ingått med Turkiet för att Sveriges Nato-ansökan ska godkännas.

3 maj kommer riksdagen rösta om ny terrorlagstiftning. Lagrådet har kritiserat förslaget till ny lagstiftning hårt därför att det innebär stora inskränkningar i föreningsfriheten, och blir svårt att tillämpa på ett rättssäkert sätt. Det är en gummilag som kan drabba journalister, demokrati- och solidaritetsrörelser. Det är en lag som förväntas göra Erdogan lite vänligare inställd till Sverige och som kan innebära att en diktaturs definition av vilka som är terrorister blir rådande.

När Kristersson (M) och Billström (M) slår knut på sig själva för att fördöma den kurdiska frihetsrörelsens kamp för demokrati, när de tiger om Erdogans många brott och när de fördömer svenskar som utnyttjar sin rätt att kritisera Erdogan då står det illa till med Sverige. Landets högsta ledning visar en oroväckande brist på lojalitet till de grundläggande värden som kännetecknar Sverige. Oppositionella uppmanas ständigt att avvakta eller tiga om tillståndet i Turkiet – snälla låt bli, ni kan göra Erdogan arg igen! Extra känslig är han nu i valrörelsen, så då krävs det att vi är ännu försiktigare än vanligt. Nyligen uppmanade exempelvis Utrikesdepartementet att riksdagspolitiker ställer in en minnesstund för det armeniska folkmordet – Turkiet förnekar fortfarande sin roll i folkmordet och ämnet är tabubelagt i landet. Vem vet vad Erdogan kommer kräva härnäst? Översittare kräver alltid mer av offer som hukar i stället för att göra motstånd.

Kort sagt har politiker och myndigheter börjat internalisera en turkisk hållning till den turkiska staten: lyd så händer ingenting. Men Sverige är inte, och kommer inte bli, som Turkiet. I Sverige är det fortfarande en grundläggande rättighet att demonstrera sitt missnöje genom att exempelvis bränna en flagga och till och med få tillstånd av polisen att göra så.

Vi vill inte skända den turkiska flaggan av missaktning mot det turkiska folket utan i syfte att visa vårt avgrundsdjupa förakt mot den turkiska staten och alla dess löjliga symboler. I Turkiet är en skändning av flaggan ett brott som kan leda till åratal i fängelse, i Sverige är det helt lagligt. Och det kommer att förbli lagligt så länge tillräckligt många av oss kräver och utövar våra demokratiska rättigheter. Den 3 maj kommer turkiska flaggan brännas till hela världens beskådan.

Det är något som är uppenbart konstigt med ett politiskt beslut som bara kan genomföras om människor avstår från att använda sin yttrandefrihet. Oavsett vad man tycker om Sveriges Nato-­ansökan är det svårt att argumentera för att Sveriges säkerhet ska vara beroende av en diktators nycker. För Turkiet är en diktatur. Turkiet saknar fria medier, oppositionella fängslas och man för en väpnad kamp mot de många kurder inom och utanför landets gränser som vill leva i frihet.

Detta är något som måste få sägas, och det kommer inte sluta vara sant bara för att människor med makt vill att vi tiger om det. Därför är vårt främsta vapen mot det trilaterala avtalet sanningen, och det är ett egenartat vapen för det skadar inte, utan det värnar och stärker demokratin.

00:00 / 00:00