Hoppa till innehållet

Klimat

Debatt: Därför måste regeringen lyssna på medborgarrådet

Dagens ETC

När regeringen skyller sitt klimatmisslyckande på demokratin, visar Sveriges första medborgarråd om klimatet vägen framåt, skriver Elin Söderberg (MP).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I veckan presenterades slutsatserna från Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Rådet består av 60 slumpvis utvalda personer som ska spegla hela befolkningen. Under våren har rådet träffats för att lyssna till forskare och experter och diskutera lösningar för klimatomställningen. 

Jag var tillsammans med övriga partiers klimatpolitiska talespersoner inbjuden till medborgarrådets sista möte, där deltagarna röstade om olika förslag på klimatåtgärder. Resultatet är en lång lista med konkreta sakpolitiska förslag för att minska utsläppen och ett gemensamt uttalande om att “omställningen är möjlig” och att det “krävs förändring av oss nu”.

Genom detta har medborgarrådet lyckats med två saker som Tidöregeringen misslyckats med, nämligen: 1) Att faktiskt lägga fram förslag som minskar utsläppen i transportsektorn, och 2) att förklara att en omställning är möjlig, men kräver förändring och politiskt ledarskap — nu.

Listan över åtgärdsförslag är högintressant.

Vad gäller de konkreta förslag som kommer från medborgarrådet är många i linje med den politik Miljöpartiet driver. Rådet föreslår bland annat ett högkostnadsskydd i kollektivtrafiken. Vi driver med inspiration från Tyskland förslaget om ett månadskort för 499 kronor för all lokal- och regional kollektivtrafik i hela landet.

Listan över åtgärdsförslag är högintressant, men kanske är följande uttalande från rådet det absolut viktigaste för alla politiker att ta med sig: 

“Hade fler fått möjlighet att ta del av den kunskap vi fått, tror vi det funnits en bredare samsyn kring klimatomställningen.”

Projektet med medborgarrådet visar hur en gemensam kunskapsgrund och  respektfull dialog kan lägga grunden för hoppfull klimatpolitik. En helt central del av projektet har varit att deltagarna fått lyssna till forskare och experter för att förstå omfattningen av hotet från klimatförändringarna, och för att förstå vilka åtgärder som krävs för att utsläppen ska minska.

Det är avgörande att politiken förklarar varför det är viktigt att vi ställer om. 

Ett liknande budskap kom nyligen från finanspolitiska rådet. Utöver att konstatera att Sverige med Tidöregeringen saknar en sammanhållen och begriplig strategi för att klara omställningen, påpekade rådet just att klimatpolitiken behöver “förklaras och försvaras”.

Den M-ledda regeringen orsakar just nu dubbel skada för klimatomställningen. Samtidigt som man aktivt genomdriver reformer som bromsar omställningen och leder till enorma utsläppsökningar av växthusgaser, ägnar man fyra år vid makten åt att opinionsbilda emot klimatomställningen.

När självaste statsministern upprepar budskap om att människor inte ska ställa om, och gång på gång antyder att klimatpolitik som når Sverige och EU:s klimatmål är ineffektiv symbolpolitik, bygger han upp ett motstånd mot att göra vad som krävs för att skydda befolkningen från allvarliga klimatrelaterade risker. När klimatminister Romina Pourmokhtari (L) om och igen skyller sitt klimatmisslyckande på själva demokratin och påstår att svenska folket inte vill ha den klimatpolitik som krävs för att klara omställningen, så befäster hon en felaktig bild av verkligheten som försvårar för såväl nuvarande som kommande regeringar att leverera på det Sverige åtagit sig att göra under Parisavtalet. 

Jag kommer nu att ta vidare medborgarrådets förslag in i riksdagens kammare, genom utskottsinitiativ, motioner och frågor till regeringen. Jag kommer kämpa för att den klokskap och det ansvarstagande som deltagarna i medborgarrådet visat lever vidare för att skapa hopp om framtiden. 

Ämnen i artikeln