Hoppa till innehållet

Israel

Debatt: Centerpartiet bör verka för neutralitet i konflikten

”Att inte tydligt nämna lidandet hos både israeler och palestinier skadar bilden av att Centerpartiet har en neutral ståndpunkt i frågan”, skriver Alvin Hedström Sjölund (Cuf).

”Att inte tydligt nämna lidandet hos både israeler och palestinier skadar bilden av att Centerpartiet har en neutral ståndpunkt i frågan”, skriver Alvin Hedström Sjölund (Cuf).

Bild: Leo Correa/AP/TT

Dagens ETC

Som den sansade gröna humanistiska mittenkraft som Centerpartiet är så är det viktigt att verka för balans och neutralitet i de frågor som rör Mellanösternkonflikten, skriver Cuf-medlemmen Alvin Hedström Sjölund.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

De senaste veckorna så har jag blivit helt förskräckt av att se hur kriget mellan Israel och Hamas har orsakat så stort civilt lidande på båda sidor. Vad som dessutom är oroväckande är hur folkvalda politiker väljer att ta ställning och helt missar det faktum att debatten om en så känslig fråga behöver vara präglad av medkänsla och empati till båda sidor. 

Det första exemplet på ansvarslöshet är hur både Jimmie Åkesson (SD) och Ebba Busch (KD) i höstens stora partiledardebatt i Agenda väljer att argumentera för att helt frysa biståndet till Palestina, men även att Sverige ska ta tillbaka erkännandet av staten Palestina som utropades 2014. Regeringen har dessutom dragit in biståndet till Palestina. 

Problemet med regeringens ställningstagande är framför allt i vår strävan att stoppa Hamas så offrar vi det palestinska folket. Detta kan i sin tu slå sönder bilden av Sveriges ryckte som en humanitär aktör i världen, samt att det kan påverka Sveriges relationer och diplomati med andra länder (kanske främst muslimska). 

Det är därför en uppmaning från mig till Centerpartiet att tydligt markera mot regeringens beslut, men även mot Åkessons och Buschs förslag om att inte erkänna Palestina som stat.

För så tidigt som 2012 så var Centerpartiet pådrivande i att erkänna staten Palestina för att förtydliga Sveriges ställningstagande om en tvåstatslösning i Mellanöstern. Den hållningen bör fortsatt gälla och det är därför fel väg att gå när Centerpartiet endast stödjer Israel, utan att påpeka att situationen sträcker sig långt tillbaka och är väldigt komplex. 

Kritik mot Hamas gärningar –absolut! 

Men att inte tydligt nämna lidandet hos både israeler och palestinier skadar bilden av att Centerpartiet har en neutral ståndpunkt i frågan. 

Strävan om neutralitet är även viktigt eftersom Centerpartiet sedan Annie Lööf har strävat efter att vara en partiöverskridande sansad mittenkraft med bred samförståndspolitik. Genom neutralitet så kan vi tillsammans skapa en miljö där olika perspektiv kan höras och förstås. Opartiskhet ger utrymme för en mer objektiv och konstruktiv diskussion. Och det är det som behövs för att kunna lösa konflikten. Och Centerpartiet har dessutom en liberal förebild att se upp till. 

Frankrikes president Emanuel Macron har argumenterat för en tvåstatslösning, och försöker just nu återupprätta fredsförhandlingar. Och som jag har varit inne på så ser Macon lidandet på båda sidor vilket signalerar neutralitet. Han sa bland annat ”Hamas attacker har varit ett trauma för Israel” och ”Hamas representerar inte palestinierna”. 

Däremot så finns det starka poänger med att fördöma Hamas attack mot Israel, vilket Centerpartiet gjort. Våld och attacker som riktar sig mot civila ska alltid fördömas oavsett omständigheterna. Att attackera civila är aldrig rätt och strider mot de liberala värdena om mänskliga rättigheter och fred. Fördömande av våldshandlingar kan även bidra till att upprätthålla en dialog och förhandlingsprocess.

Att vara partisk kommer i det här fallet leda till ökad spänning och polarisering. 

Men just vad gäller Israel-Palestina-konflikten så är det dåligt att ha en tydlig partisk ställning eftersom konflikten är så djupt rotad. Att vara partisk kommer i det här fallet leda till ökad spänning och polarisering. 

Sammanfattningsvis så bör Centerpartiet alltså inta en neutral ståndpunkt för att främja en rättvis och hållbar lösning. Genom att vara neutral kan partiet bidra till att skapa en atmosfär av dialog och förhandling, där båda sidor får möjlighet att bli hörda. Detta kan öka chanserna för en fredlig och lösning som tar hänsyn till båda länders intressen. 

För att kunna vara neutral är ett viktigt steg för Centern att markera mot de som inte vill erkänna staten Palestina, vara en partiöverskridande mittenkraft som kan se lidande på båda sidor och därmed verka för neutralitet i Mellanösternkonflikten.