Debatt

Debatt: Cementas expansion på Gotland måste stoppas

Regeringen måste säga nej när frågan om Cementas expansion hamnar på deras bord, skriver Isadora Wronski, Greenpeace.
Regeringen måste säga nej när frågan om Cementas expansion hamnar på deras bord, skriver Isadora Wronski, Greenpeace. Bild: Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Dagens ETC. Redan idag släpper Cementa ut 2-2,3 miljoner ton koldioxid när de tillverkar cement. Men nu vill de expandera på Gotland. Man lovar att lagra koldioxid och använda biobränslen. Till sist hamnar frågan på regeringens bord. Den här gången gäller det att tydligt säga nej, skriver Isadora Wronski på Greenpeace.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Isadora Wronski

Regeringen måste sätta stopp för de storskaliga, förorenande industriernas exploaterande dominans. Människan och de samhällen vi byggt upp, är beroende av att ekosystemen fungerar och är välmående. Det är regeringens uppgift att sätta sina medborgares liv före industrins kortsiktiga vinstintressen. Den pågående miljö- och klimatkris, som sker parallellt med pandemin, gör att vi som medborgare måste börja ställa mer krav på olika samhällsaktörers roll i Sverige.

En sådan aktör är Cementa. Cementa har flera stora anläggningar runt om i Sverige, den största ligger i Slite på Gotland. Den är en av Sveriges tre största utsläppskällor med drygt 1,5 miljoner ton koldixidutsläpp 2019, endast SSAB:s anläggningar hade större utsläpp 2019. Årligen släpper Cementa ut 2-2,3 miljoner ton koldioxid när de tillverkar cement.

Nästa år går tillståndet ut för att bryta kalk i Slite. Cementa har därför lämnat in en ansökan om att få expandera verksamheten så att två Natura 2000-områden riskerar att skadas. Naturtypen är så värdefull att den finns med på EU:s lista över särskilt skyddsvärda naturtyper.

Förutom att expansionen skulle tillåta att Cementa får fortsätta med sina gigantiska koldioxidutsläpp i 20 år till, hotar verksamheten dessutom både biologisk mångfald och vattnet på Gotland. Därför har ansvarig vattenmyndighet, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket sagt nej till planerna, även SGU har reservationer. Cementa insisterar dock på fortsätta med sin klimat- och miljöskadliga verksamhet så nu ligger ärendet hos Mark- och miljööverdomstolen. Därefter kommer det sannolikt hamna på regeringens bord.

Känns det bekant? Det borde det göra, för alldeles nyligen riktades hela Sveriges blickar mot Preem och hur regeringen skulle hantera deras ansökan kring en fossilexpansion.

Återigen står ett företags kortsiktiga vinstintresse, baserat på en ohållbar och förlegad affärsmodell, mot klimat- och ekosystem i balans och vattenförsörjning. Samtidigt går klimatretoriken på högvarv hos Cementa. Gröna sagor omhöljer företagets fortsatta exploatering av natur. Regeringen har köpt den förorenande industrins greenwashing att alla stora utsläpp ska lösas genom bränslebyte – det vill säga bränna upp skogen, grödor, slakteriavfall eller avfall från ohållbara konsumtionsströmmar.

Cementas alibi för att fortsätta släppa ut koldioxid bygger på att riva upp miljöskyddsregler för att potentiellt lyckas fånga in och lagra koldioxid (så kallad CCS) någon gång i framtiden. Förhoppningarna om den osäkra och problematiska CCS-tekniken innebär att vi fortsätter acceptera massiva utsläpp istället för att komma tillrätta med grundproblement och minska dem.

Att de europeiska miljardsatsningarna på CCS hittills misslyckats har helt gått svenska politiker förbi. Kalkylerna går inte ihop och det är vi människor, vår natur och vårt klimat som kommer få betala dyrt för att politikerna låter storföretag hållas.

Vad är alternativet då? Vi måste lämna det som inte längre tjänar oss, en industrisektor och ett ekonomiskt system som löpt amok och som inte kommer förändras utan skarp politisk styrning. Nu handlar det om att snabbt komma samman och ta hand om de gemensamma resurserna vi har kvar, luckra upp de maktsystem som styr oss mot exploatering och dominans av natur istället för samexistens med den.

De företag som saknar insikt om vart vi är på väg och vad vi behöver förändra har ingen plats i vår ekonomi. När det gäller Cementa så bör deras ansökan dras tillbaka.

Isadora Wronski