Debatt. .

2014-10-03 11:12
Mattias Goldmann, Fores.
Mattias Goldmann, Fores.

Bra klimatarbete – men vad är målet för S och MP?

Flera av punkterna i Socialdemokraternas och Miljöpartiets överenskommelse kring trafiken är utmärkta och efterlängtade, men den långsiktiga färdriktningen måste förtydligas, skriver Mattias Goldmann från den gröna tankesmedjan Fores.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I överenskommelsen, som ska ligga som grund för samarbetet under mandatperioden, är det särskilt värt att lyfta fram:

Metanreduceringsersättning införs i hela Sverige. Detta får stor betydelse för biogasproducenterna och bidrar till att Sveriges världsledande position på området behålls, med stora exportmöjligheter av både kompetens och teknik. Beskedet är särskilt värdefullt efter en tid där fokus tämligen ensidigt varit på elbilar. Liknande förslag fanns för statsbudgeten förra mandatperioden, men antogs aldrig, vilket betyder att det bör kunna gå snabbt att få fram den konkreta utformningen.

Bonus-Malus-beskattning. Beskedet är väntat, men tydligheten hade gärna fått vara större. Uppgörelsen slår fast att beskattningen ska ske enligt FFF-utredningens förslag, men den kunde ju inte enas utan lade två förslag. Vilka blir nivåerna, hur hanteras bilarna på förnybara drivmedel, är budgetneutralitet ett överordnat mål eller får systemet kosta? Dessa och fler frågor därtill ska vi nu jobba vidare med, och vi söker också besked för de som står i kö för att få supermiljöbilspremien.

KLOKT-stöd för kommuners minskade klimatutsläpp. Troligen blir detta ett stöd liknande gamla Klimp, vilket bör bidra till en omställning av transportsektorn lokalt, inklusive vallöftet om  10 000 laddstolpar. Men statlig delfinansiering per projekt är förstås sämre än långsiktiga spelregler som gör omställningen lönsam.

Stadsmiljöavtal för hållbara transporter är en favorit från FFF-utredningen, som de rödgröna preciserar med meningen, ”Fler svenska städer behöver kollektivtrafik”. Därmed antyds att mindre städer är i fokus, och att kostnadseffektivitet eller maximal klimatnytta kan få stå tillbaka.

”Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen tydligt minska”. Tydligare än så uttrycks målet inte, alltså varken i vilka sektorer det ska ske, hur det ska uppnås eller vad det långsiktiga målet är. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet tidigare ställt sig bakom att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, vilket också fått brett stöd av remissinstanserna – att man inte upprepar målet nu är en missad chans att lugna marknaden.

Överenskommelsen ryms på en A4-sida, så det är förstås mycket som saknas – inget märkligt med det från en regering som inte tillträtt och inte förhandlat innan valet. Men en grund är lagd för omställningen inom Bilen, Bränslet och Beteendet som Sverige behöver.

2030-sekretariatet har – som enda aktör – sammanställt alla remissvaren på FFF-utredningen. Se 2030-sekretariatet.se/facit

Mattias Goldmann 
Vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet