ETC Uppsala

Debatt: Bostadskrisen är ingen lek

”Vad vi behöver är inte bostäder för ett fåtal. Vi behöver bostäder som är miljömässigt och socialt hållbara. Vi behöver fler och tillgängliga bostäder – för alla”, skriver debattörerna.
”Vad vi behöver är inte bostäder för ett fåtal. Vi behöver bostäder som är miljömässigt och socialt hållbara. Vi behöver fler och tillgängliga bostäder – för alla”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

ETC Uppsala. Välkomna till Uppsala – välkomna till bostadskris. Kommunen utlyser en ”kul” tävling där studenter tävlar om att vinna en kritiskt grundläggande trygghet – rätten till bostad. Skrattet fastnar i halsen, för bakom leken döljs en desperation.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Studenters förtroende raseras med en lek om något så allvarligt som bostadskrisen. Tävlingen sätter dock fingret på ett verkligt problem. Det är svårt – för vissa helt omöjligt – att få ett förstahandskontrakt. Ett strukturellt problem som inte ska göras till en individuell tävling.

Destination Uppsala AB fortsätter att förvåna. Från en reklamfilm om Uppsala som snurrar runt på Youtube sedan 2015 till dagens lotteri om förstahandskontrakt på studentbostäder. Tankarna förs till den ”amerikanska drömmen”. Är det menat att en ska tänka – ”Av alla dessa förlorare, kan just jag lyckas?”.

Bolaget får ungefär 20 miljoner årligen av våra skattekronor för att sälja in varumärket Uppsala. Rika resenärer och köpstarka människor lockas till kommunen genom strategin för turistnäringen. Turismen ska även locka till bosättning. Kommunens kulturutbud och infrastruktur anpassas för att locka till sig köpstarka grupper och det har självklart en given inverkan på både miljö- och sociala mål.

Kommunens resurser rinner ut i en verksamhet som säljer ”Uppsala som destination i världen” med upp till 20 miljoner kronor årligen. Samma år ger kommunen en tjugondel så mycket pengar till kvinnofridsarbete (2015) – en rimlig prioritering enligt Uppsala kommuns politiska ledning i samarbete med en lika glad blå opposition. Destination Uppsala AB är var ett majoritets-halvvägs kommunalt bolag och sedan vintern 2016 äger kommunen hela bolaget. Kommunen som normerande instans står således bakom denna travers där unga Uppsalabor tävlar om tak över huvudet.

I syfte att denna grupp som kommer till Uppsala inte bara ska utgöras av DUABS ”attraktiva” bosättare behöver vi en bostadsmarknad som är ekonomisk tillgänglig för alla. Trösklarna till universitetsvärlden är redan massiva om vi ser till normen om vem som är student. Vill vi spä på denna trend och bibehålla den segregerade akademin?

Nej, Feministiskt initiativ vill ha ett universitet där alla oavsett härkomst, klass och kön tar plats, med den eskalerade bostadsbristen kommer detta aldrig att realiseras. Och det är i synnerhet ingenting som en ”tävling” råder bot på. Tvärtom så distraherar det oss från de verkliga problemen.

Ta bostadskrisen på allvar, sätt press på byggherrarna, jobba med marköverlåtelseavtal för att pressa hyror och skapa ett hållbart bostadsbestånd som står sig över tid och som på allvar kan säkra en fortsatt tillströmningen av studenter och människor som vill bosätta sig i Uppsala kommun.

Vad vi behöver är inte bostäder för ett fåtal. Vi behöver bostäder som är miljömässigt och socialt hållbara. Vi behöver fler och tillgängliga bostäder – för alla.