Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Bilismen i städerna måste minska kraftigt

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Dagens ETC.

Nu pågår diskussionerna för fullt på klimattoppmötet Cop27 i Egypten. Globala förhandlingar och regelverk i all ära men ­klimatomställningen måste främst ske lokalt och möjliggöra för människor att leva ­klimatsmart i vardagen. Svenska politiker måste skyndsamt minska bilismen och investera i hållbara sätt att röra sig i våra städer.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Klimatförändringarna pågår här och nu och vi vet att utsläppen måste minska – snabbt. För att lyckas ­begränsa den globala ­uppvärmningen till 1,5 grader krävs krafttag. 

I Sverige kommer en tredjedel av växthusgaserna från transporter, där personbilar och tunga fordon sticker ut. Om vi ska nå Parisavtalets mål, och minska utsläppen från våra inrikes transporter med 70 procent till 2030, måste vi ersätta biltrafiken i så hög utsträckning som möjligt. Detta görs med fördel i städerna. Där är färre människor beroende av personbilar som transportmedel för att få livet att gå runt. Därför måste kommunpolitiker i Sveriges större städer satsa stort på att bygga ut alternativ till bilen och fokusera på gång, cykel och delad mikromobilitet.  

Sverige ska vara i framkant vad gäller hållbarhet. För Tier är det en självklarhet att vara en del av den gröna omställningen genom att erbjuda människor fler sätt att röra sig klimatsmart. Genom användandet av våra elsparkcyklar och elcyklar, istället för fossila transporter, har Tier sparat 706 315 kilo koldioxid endast i Sverige. Detta motsvarar 6 558 flygresor mellan Stockholm och Berlin. 

Men tyvärr ligger omställningen till hållbara transporter till stor del utanför vår kontroll. Behovet av fler cykelställ, cykelbanor och gångstråk är brådskande och något vi inte kan styra. Även bättre regelverk för delad mikromobilitet behövs. Här måste politiken kliva in. Alltför många städer har en bristfällig infrastruktur som innebär sämre trafiksäkerhet för gångtrafikanter och cyklister och som också skapar onödig konkurrens mellan till exempel cyklister och de som åker elsparkcykel. 

I samband med klimatkonferensen Cop27 i Egypten tycker vi att det är hög tid att svenska politiker tar ännu ett steg och satsar på städernas framtida mobilitet – med människan och miljön i fokus.

Förutom att minskad bilism skulle innebära kraftigt sänkta utsläpp leder det också till mer levande städer. När parkeringsplatser för bilar plockas bort och flerfiliga vägar minskar frigörs utrymme som kan användas till andra verksamheter med större värde för flertalet medborgare, som exempelvis bostäder, grönytor, kultur, idrott och restauranger. 

Därför räcker det inte att bara ersätta fossildrivna bilar med elbilar. Framtidens städer kräver mer integrerade sätt att resa, som mer effektivt nyttjar stadens gator.

Alla företag har också ett stort ansvar att jobba med våra egna verksamheters klimat- och miljöavtryck. Sedan januari 2020 är vi på Tier klimatneutrala. Vi har sedan oktober i år även en ny hållbarhetsstrategi där vi skärper våra egna mål ytterligare och fokuserar hårt på att skapa en cirkulär resursanvändning med återvunna material i våra fordon. Vi vill vara i frontlinjen för att skapa hållbara städer i Sverige – nu vill vi se att våra politiker agerar och gör oss sällskap. 

00:00 / 00:00