Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Bevara och bebygg Skanstorget

”Gör ett omtag nu och utveckla konceptet att bevara och bebygga Skanstorget. Då kan vi alla ta del av ett attraktivt grönt Skanstorget i en nära framtid”, skriver debattören. 
”Gör ett omtag nu och utveckla konceptet att bevara och bebygga Skanstorget. Då kan vi alla ta del av ett attraktivt grönt Skanstorget i en nära framtid”, skriver debattören.  Bild: Bild: Jens Hunt

Dagens ETC.

”Vi förtjänar något bättre än den vindpinade parkeringsplats som Skanstorget är idag.”
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Politikerna följde inte stadsbyggnadskontorets rekommendationer utan gick vidare för att bygga bort Skanstorget. Det är svårt att förstå hur Jahja Zeqiraj (D) och andra politiker tänker när de därefter arrangerar en folkomröstning om tre snarlika förslag att bebygga torget. Greppet med direktdemokrati blir istället en form av manipulation. Nu finns en folkopinion för att bevara torget.

I vår tid av bostadsbrist stressas byggbar mark fram, som här på ett historiskt torg. Som bekant finns det åtskilliga hektar central mark i form av grusplaner kring Göta älv att bygga på – Frihamnen, Backaplan, Gullbergsvass, Södra Älvstranden. Det råder idag också en fascination för onödigt hög exploatering och ett pojkaktigt gillande av häftiga höghus. Det syns i de planer som tagits fram under senare år i Göteborg. Frågan är om det kommer bli miljöer att bo och leva i?

VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se

Vi förtjänar något bättre än den vindpinade parkeringsplats som Skanstorget är idag. Utveckla ett koncept som tidigare varit uppe för diskussion – bevara och bebygg Skanstorget för att skapa en attraktiv mötesplats.

När saluhallen byggdes 1915 var Skanstorget en betydande marknadsplats som motiverade storleken. Idag behövs det ett tillskott av lokaler som gör torget attraktivt och bullret från Övre Husargatan bör avskärmas. En byggnad i flera plan längs gatan får mot Skanstorget en attraktiv solsida på eftermiddagen. Bottenplan  kan innehålla såväl saluhall, matbutik, restauranger som lokaler för kultur och fritid och i övre plan lokaler för universitet och bostäder. Torget kan ha en förebild i Hagaplan med sina stora grusade ytor och grönska. Här kan marknader och event arrangeras samt plats ges för vardagsliv med lek och boulespel. De omgivande stenlagda gatorna kan utformas med många tvärställda p-platser. Mot Övre Husargatan kan även ett mindre triangulärt torg – Skansplatsen – bli lika attraktivt som det närliggande Sveaplan.

Idag är Skansen Kronan en stor turistattraktion i Göteborg som också behöver en värdig entré och mötesplats.      

Behovet av antal parkeringsplatser måste omprövas och minskas betydligt.  Idag är det inte en norm att ha bil som det var hos en äldre generation. Den internationella trenden går mot bilfria gator men i Göteborg kramar vi istället p-platser. Det är ofta ekonomin spricker när man planerar med p-garage under jord vilket är mer än dubbelt så dyrt som parkeringshus ovan mark. Hitta istället andra nya p-lösningar i grannskapet och för Skanstorget.

En övergripande fråga som måste lyftas av våra politiker är vilka som ska betala för infrastruktur, gator och torg när vi utvecklar våra städer. Ska det aktuella byggprojektet bära hela kostnaden? Om inte, ska vi medborgare stå för en del med skatt på våra löner?  Eller skulle det inte vara motiverat att införa fastighetsskatten igen? Den värdeökningen som under år tillkommit fastigheter har grund i de investeringar som gjorts i gator, torg och parkeringshus.

Nu väntar en detaljplaneprocess över förslaget att helt bebygga Skanstorget. Det kan ta flera år av överklaganden som förmodligen leder fram till nej. Gör istället ett omtag nu och utveckla konceptet att bevara och bebygga Skanstorget. Då kan vi alla ta del av ett attraktivt grönt Skanstorget i en nära framtid.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00