Replik. .

2019-07-25 08:40
”Det är bra att pröva nytt, gör man som man alltid har gjort så sker ingen utveckling” skriver Richard Wendt (M), kulturnämndens ordförande i Nacka. Bild: Shutterstock
”Det är bra att pröva nytt, gör man som man alltid har gjort så sker ingen utveckling” skriver Richard Wendt (M), kulturnämndens ordförande i Nacka.
Puffetikett
Dagens ETC

Både unga och gamla bokslukare stortrivs i Nacka

Att kritisera biblioteken i Nacka för att de drivs privat är helt obefogat, skriver kulturnämndens ordförande i kommunen i en replik till Somar Al Naher.

I en ledare i Dagens ETC den 16 juli, går Somar Al Naher till hårt angrepp mot Stockholm stad och öppettiderna på stadens bibliotek under sommaren. Hon passar samtidigt på att kritisera Nacka kommun, som hon pekar ut som ”förebild som fungerat experimentverkstad för nyliberal borgerlig kulturpolitik”. Kritiken mot biblioteken i Nacka gäller dock inte öppettiderna, inte heller utbud eller service, utan nu är det för driftsformen, det faktum att biblioteken i Nacka drivs i privat regi, som kritiseras. Vilket är helt obefogat.

Vi vet att Nackaborna är nöjda med sina bibliotek. En ny undersökning genomförd av Enkätfabriken på uppdrag av Nacka kommun visar följande:

Hela 98 procent av de tillfrågade instämmer i påståendet ”jag är nöjd med det här biblioteket”. Samma siffra gäller för påståendet ”jag kan rekommendera andra att besöka det här biblioteket”.

Besöksfrekvensen på biblioteken i Nacka är nästa dubbelt så hög som genomsnittet i regionen – Nackaborna besöker i snitt sitt bibliotek 12 gånger per år, motsvarande siffra för regionen är 6,5. Utöver bibliotekens uppskattade utbud, tror vi att en av orsakerna till den höga besöksfrekvensen, kan vara att biblioteken är tillgängligt placerade i Nackas lokala centrum. Centralt placerade lokaler är så klart dyrare, men det ska vara enkelt för alla att gå till biblioteket. Kommunens sex bibliotek har totalt 1 200 000 besök per år.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Undersökningen visar vidare att besökarna är mest nöjda med:

1. Utbudet av böcker.

2. Utbudet av dagstidningar och tillgången till datorer/internet.

3. Program för barn och ungdomar (sagostunder, kurser) och program för vuxna, till exempel författarbesök.

Nackaborna är också nöjda med bibliotekens öppettider, 98 procent av de tillfrågade menar att ”öppettiderna passar mig”. De upplever vidare personalen som både hjälpsam och kunnig. Vi i Nacka kommun är mer än gärna förebild när det gäller biblioteken.

Vi vill också inspirera till ökade satsningar på kultur för barn, som skribenten uttrycker oro för. Hon menar att kommunerna generellt satsar allt mindre pengar på kulturen, vilket leder till sämre utbud och längre kö för barnen till kulturskola. I Nacka kommun har vi valt en annan väg – vi utvecklar verksamheten för att skapa möjligheter för alla barn att ta del av kultur i sin vardag genom att lansera Kundval kulturskola. Det innebär att alla barn och unga i Nacka kan välja fyra kulturkurser. I nuläget finns det ungefär 1 200 kurser att välja mellan. Det finns inget begränsat antal platser, som det gör i andra kommuner och därför heller inga långa köer till kurserna. Nackas Kundval kulturskola är en stor ekonomisk satsning, vilket är en bidragande orsak till att kommunen lägger mest skatte­medel på kultur per capita i hela Stockholms län och är på plats 30 av Sveriges 290 kommuner. 

Det är bra att pröva nytt, gör man som man alltid har gjort så sker ingen utveckling. Därför måste man pröva nytt. Vi har gjort det med framgång.

Richard Wendt 
Kulturnämndens ordförande Nacka kommun (M).