Debatt. .

2014-07-11 16:12
Samhällets kostnader för apoteksledet har ökat med 600 miljoner kronor, skriver Marja Forssman.  BILD: Henrik Montgomery/TT
Samhällets kostnader för apoteksledet har ökat med 600 miljoner kronor, skriver Marja Forssman.

Återförstatliga apoteken

Avregleringen av apoteken har lett till ökade samhällskostnader, försämrade möjligheter för apoteksanställda att göra ett bra arbete och mer problem och risker för patienterna. Människors hälsa är för viktig för att utelämnas till privata vinstintressen, skriver Marja Forssman från föreningen Socialistiska läkare.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fredag kväll på medicinakuten. En patient som haft en kraftig allergisk reaktion har precis gått hem med recept på läkemedel som kan rädda livet vid ett nytt tillbud. Jourläkaren står redan hos en annan dålig patient när apoteket ringer och undrar om det går att förskriva en annan adrenalinpenna – den som skrivits ut finns inte i lager.
Visst går det, men de får vänta. Den unga patienten som ligger på britsen i akutrummet är knappt vid medvetande. Hen har överdoserat flera olika läkemedel, bland annat receptfria värktabletter från mataffären som kan ge svåra leverskador. Först efter stabilisering, provtagning, tillförsel av antidot och kontakt med narkosläkare finns tid att skriva nya recept.

Som läkare är vår vardag tätt sammanlänkad med patienternas möjlighet att få mediciner, och rätt sådana. Det har gått några år sedan avregleringen av apoteksmarknaden 2009. Ut­över våra egna observationer har ett flertal utvärderingar gjorts. Bland annat har Myndigheten för vårdanalys 2014 utkommit med en rapport som granskar konsekvenserna av utförsäljningen av apoteken.
Som väntat har det tillkommit fler apotek i tätbefolkade områden. Öppettiderna har utökats, vilket verkar finansieras av försäljning av krämer och skönhetsprodukter. I glesbygd har man sett en tendens till minskning av antalet apoteksombud.
Kunderna är i allmänhet nöjda med bemötandet men personalen vittnar om minskad tillgång till fortbildning och försämrade möjligheter att komma med adekvat rådgivning vid utlämnande av recept. De som expedierar recept är legitimerad personal i vars ansvarsområde ingår att se till att patienten vet hur läkemedlet ska användas. Flera rapporter vittnar dock om att information och rådgivning blivit sämre, både avseende receptbelagda och receptfria läkemedel.

Läkemedel är inte smågodis, men försäljning i matbutiker och bensinstationer kan signalera att medicinen är harmlös. Statistik från Giftinformationscentralen indikerar att förgiftningar med paracetamol, som finns i exempelvis Alvedon och Panodil, har ökat kraftigt sedan 2010. Överdoseringar av vanliga värktabletter kan leda till allvarliga leverskador. En annan faktor rörande patientsäkerhet som försämrats är att det nu inte längre finns samlad statistik kring felexpedieringar från apotekens sida.
Samhällets kostnader för apoteksledet har ökat med 600 miljoner kronor. Den som bor centralt i städer har fått fler apotek att välja mellan. Dock arbetar apoteken ofta enligt lean production med så liten lagerhållning som möjligt, vilket gör att patienten måste lägga ner mer tid på att få ut sitt läke­medel, om det inte tillhör de vanligaste preparaten. När det gäller patienternas kostnader för läkemedel har dessa ökat snarare än minskat, framför allt för receptfria mediciner.
Myndigheten för vårdanalys skriver i sina slutsatser att de positiva effekter man sett av apoteksavregleringen (ökade öppettider, fler apotek för en del, ökat utbyte av mediciner till billigaste varianten) troligen hade kunnat ske inom monopolformen, till en lägre kostnad för samhället.
Sammantaget ser varken vi som yrkesutövare eller rapportförfattarna några större fördelar med avregleringen, snarare ökade samhällskostnader, försämrade möjligheter för apoteksanställda att göra ett bra arbete och mer problem och risker för patienterna. Detta utöver principfrågan om samhällsviktiga funktioner ska drivas av staten eller av risk­kapitalbolag.

Regeringen brinner av iver att låta privata bolag och koncerner göra vinster på samhällets och medborgarnas bekostnad. Få studier visar att detta leder till något positivt.
Vår slutsats är enkel – låt samhället ta hand om vård, skola och omsorg. Människors hälsa är för viktig för att utelämnas till privata vinstintressen.
I år är det valår, låt oss lägga i en högre växel och kämpa för ett systemskifte!

Marja Forssman
Socialistiska läkare

Göteborg