Debatt. .

2019-11-09 04:31
Puffetikett
Dagens ETC

Arbetet med naturvården står starkt

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist svarar i en avslutande replik på Rebecka Le Moines debatt om planerna på att avsluta registreringen av nyckelbiotoper.

I min tidigare replik lyfte jag fram problematiken kring att vi registrerar nyckelbiotoper i samband med vår tillsyn som ett exempel. Det finns fler argument både för och emot. Det tar vi nu emot synpunkter på under remisstiden. Vår styrelse kommer att fatta beslut i december.

Om det blir så att registreringen upphör så ska vi innan dess ha nya arbetssätt på plats som säkrar att vi har ett bra kunskapsunderlag om naturvärdena i svenska skogar. Det är också något som de fyra utredningar som ligger till grund för förslaget tydligt lyfter fram.

Vi kommer, oavsett beslutet, fortsätta bedriva tillsyn utifrån skogsvårdslag och miljöbalk.

Genom de exempel på naturvårdsarbete inom myndigheten som jag lyfte fram i min tidigare replik tar Skogsstyrelsen ansvar för arbetet med att utveckla miljöhänsynen inom de ramar som politiken har gett oss.

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen