Debatt. .

2017-11-27 06:39
  • Utredaren Johan Edstav (MP). Bild: Claudio Bresciani/TT
    Utredaren Johan Edstav (MP).
  • ”Är detta kanske den största enskilda centraliseringsåtgärden på ett decennium?”, undrar debattören. Bild: Anders Wiklund/TT
    ”Är detta kanske den största enskilda centraliseringsåtgärden på ett decennium?”, undrar debattören.

Är det regeringen eller lobbyisterna som styr?

”Detta förslag till utbyggnad mellan Uppsala och Stockholm är i princip en kopia av Stockholms handelskammares förslag från 2015.”

Stockholms handels­kammare presenterade i februari 2015 ett förslag om att bygga 100 000 bostäder och skapa 100 000 arbetsplatser längs järn­vägen mellan Uppsala och Stockholm. Förslaget presenterades på ett möte som handelskammaren själva ­arrangerade i Uppsala.

I juni 2015 publicerade sedan handelskammaren en rapport med samma innebörd.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Regeringen  beslutade i novem­ber 2016 att utse en samordnare, ­Johan Edstav (MP), som skulle ­föreslå var i landet man skulle kunna bygga nya hållbara städer och ­stadsdelar.

Johan Edstav sa i en intervju i Uppsala Nya Tidning: ”Jag har ett nationellt uppdrag och kan inte bara ha ett lokalt perspektiv”. Han ville tydligen markera att uppdraget inte skulle påverkas av hans roll som styrelseordförande i ­region­förbundet Uppsala län.

Inte alla lät sig övertygas. I en ledare i Kalmartidningen Barometern skrev man att bostadsminister Peter Eriksson (MP) hade fått frågan om han kunde exemplifiera vilka platser han hade i åtanke för utbyggnad, men det ville han inte för då kunde det verka som om regeringen redan bestämt sig. Det hade varit bättre att han hade svarat på frågan och inte låtsats som att Johan Edstav börjar utreda förutsättningslöst, kommenterade ledarskribenten.

Bostadsministern presenterade den 1 september i år resultatet av Johan Edstavs arbete. Han hade enligt ministern ”gjort ett väldigt gediget arbete” när det gällde att leta fram var nya städer och stadsdelar lämpligen kan byggas.

Trots Johan Edstavs uttalande om sitt nationella uppdrag har hans förslag en mycket stark lokal prägel. Fem av de nio nya stadsdelar och städer som föreslås ska nämligen ligga längs järnvägen mellan Uppsala och Stockholm.

Från Uppsala och söderut, på en smal, cirka två mil lång landremsa mellan E4:an och järnvägen är det tänkt att det ska byggas 75 000 bostäder i Södra Uppsala, Bergsbrunna, Nysala, Alsike och Nydal. För att få plats med allt måste man bygga både tätt och högt. ”The sky is the limit”, som Johan Edstav har sagt.

Men detta förslag till utbyggnad mellan Uppsala och Stockholm är i princip en kopia av Stockholms handelskammares förslag från 2015.

Handelskammaren är en lobby­organisation vars uppdrag är att gynna regionens företag, och deras förslag har nu i praktiken blivit regeringens politik.

Regeringen har ett bredare uppdrag, man måste se till hela rikets bästa. Det talas ju ofta om att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige och den 31 augusti i år presenterade regeringen en ny utlokalisering av statliga jobb. Den här gången är det sju myndigheter med 550 anställda som ska flyttas ut från Stockholm. Detta skulle vara en åtgärd för att bryta trenden av centralisering till Stockholm: ”den största decentraliseringen på ett decennium”, enligt statsministern.

Dagen efter presenterade alltså regeringen sitt utbyggnads­förslag med denna mycket kraftiga utbyggnad av bostäder i just ­regionen Uppsala-Stockholm. Är detta kanske den största enskilda centraliseringsåtgärden på ett decennium?

Vad vill regeringen egentligen? Är det regeringen eller lobbyisterna som styr?