Replik. .

2018-11-07 00:25
Apoteket står för alla människors lika värde och vi är stolta över den mångfald vi har i företaget, skriver debattörerna. Bild: Roger Vikström / TT
Apoteket står för alla människors lika värde och vi är stolta över den mångfald vi har i företaget, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Apoteket accepterar inte rasism mot våra medarbetare

Replik till Unionens debatt ”Oacceptabelt med rasism mot anställda” 5/11. 

Vi på Apoteket delar Unionens företrädares syn på problemen med rasistiska kommentarer mot våra medarbetare.  

Vi kan inte acceptera en arbetsmiljö där medarbetare utsätts för rasism. Ingen medarbetare ska diskrimineras eller behöva utstå nedsättande kommentar på grund av ursprung, hudfärg eller av andra skäl.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Apoteket står för alla människors lika värde och vi är stolta över den mångfald vi har i företaget. Vi är övertygade om att det är en fördel att ha medarbetare från olika delar av världen som har förståelse för olika kulturer och kan hjälpa människor med läkemedel och hälsa på flera språk.

Vi strävar efter att ha en mångfald av medarbetare som speglar Sveriges befolkning och det gör vi till stor del idag. Vi kommer också att fortsätta arbeta för att hjälpa nyanlända farmaceuter att få sin utbildning godkänd i Sverige genom att erbjuda praktik och stöd.

Flera åtgärder pågår sedan en tid tillbaka för att både få en tydligare bild av de arbetsmiljöproblem som finns och för att kunna ge utbildning och vägledning för medarbetare och chefer som behöver hantera frågorna i det dagliga arbetet.

Det handlar bland annat om:

Översyn av utbildningar kring arbetsmiljöfrågor där bland annat frågan om trakasserier kommer att få ett större utrymme.

Tydligare vägledning och rutiner vid hot och trakasserier.

Ett nytt verktyg för att enklare kunna anmäla arbetsmiljö­problem av olika slag.

Våra medarbetare hanterar tillsammans cirka 100 000 kundmöten varje dag och det händer att kunder uppträder olämpligt och hotfullt av olika skäl.

Vi behöver ha verktyg och riktlinjer, men också en intern dialog om våra värderingar och hur vi agerar när en kund beter sig olämpligt. I arbetet med detta vill vi också samarbeta med de fackliga organisationer som företräder våra medarbetare.

Lars Skutholm & Anna Rogmark 
Vice vd Apoteket och direktör för Försäljning & Drift, och HR-direktör Apoteket.