Debatt. .

2019-11-21 09:49
Foto: Shutterstock/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Antirasismen rensas bort i Malmös budget

Malmö stads ledning har valt att inte budgetera en enda krona för motverkar den rådande rasismen. Istället har ni valt att lägga fokus på trygghets- och övervakarpolitik. Ord som rasism, islamofobi, antiziganism eller afrofobi i nämns inte en enda gång i kommunens budget. Det skriver flera representanter från Malmös minoritetsgrupper apropå stadens budget.

Vi är ett flertal människorättsaktivister i staden som har reagerat kraftigt på kommunstyrelsens förslag på budget för 2020 (Socialdemokraterna och Liberalerna). Den här skrivelsen är av oss som drabbas av rasism och de som solidariskt står upp för våra rättigheter.

Mot bakgrund av hur ni makthavare i Malmö Stad har valt att osynliggöra flera invånares behov och utsatthet, från barn till äldre, vill vi med denna skrivelse tydliggöra att vi inte anser att budgetförslaget för 2020 är ett antirasistiskt, jämställt eller jämlikt förslag som bygger på inkludering.

Det är av all vikt för oss att reagera då kommunens budget är en vision och ett styrdokument som Malmö stads verksamheter styrs av och ska arbeta efter på flera olika nivåer. Verksamheterna använder budgeten för att se vilka uppdrag politikerna vill genomföra och vad de vill prioritera. Det är vår uppfattning att det är ett stort hyckleri att skriva ”Malmös mångfald är en tillgång för staden” och samtidigt inte satsa reella resurser på frågor som rör antidiskriminering. När kommunledningen i sin budget skriver att 2020 ska vara ett år ”för öppenhet, mångfald och för allas lika rätt till staden” undrar vi vems rätt ni pratar om och vem är det som ska ha tillgång till staden?

Utifrån att nästan hälften av Malmöborna har en utländsk bakgrund och i princip lika många är under 35 år är det ofattbart hur ni genomgående har uteslutit vår trygghet och våra behov i er budget. Det är vår uppfattning att de ökade klassklyftorna i Malmö har slagit hårt mot oss som drabbas av rasism och diskriminering i vår vardag.  När ni våra ledare ser vår mångfald som ett problem snarare än en möjlighet är det problematiskt. Diskursen av ett “vi och dem” återfinns alltför tydligt i budgeten likaså genomsyrar den ert synsätt på oss och våra behov.

Sammanfattningsvis, har ni skapat en budget med välformulerade ord, men där det saknas genuinitet som vi kan se leder till en förändring för oss i praktiken.  På vilket sätt blir mångfalden en tillgång för staden om vi inte främjar den? På vilket sätt blir mångfalden en tillgång för staden om kommunen inte kämpar mot de krafter som inte vill se någon mångfald? Malmös minoriteter blir utsatta för strukturell diskriminering dagligen och de rasistiska attityderna ökar. Våra barn blir mobbade i skolan. De vågar inte berätta om sin bakgrund.

I kommunfullmäktige hävdas det öppet att grunden för antisemitism är ”människor med rötter i Mellanöstern”. Det pågår en stigmatisering av barn med så kallad utländsk härkomst  i åldern  6–8  på skolor och då de pratas om att de har kriminella tendenser. Trots den vetskap ni har om rasismen och otryggheten i staden för utsatta minoritetsgrupper har ni, Malmö stads ledning, valt att inte budgetera en enda krona som motverkar den rådande rasismen. Istället har ni valt att lägga fokus på trygghets- och övervakarpolitik. Det nämns inte ord som rasism, islamofobi, antiziganism eller afrofobi en enda gång i kommunens budget. Barnkonventionen nämns inte.

Däremot skriver ni om polisen i sex olika stycken, kameror och tillsyn nämns kraftigt och ordet trygghet används konstant.  Då frånvaron av antirasistiska satsningar är en realitet i er budget undrar vi vad som hände med vår trygghet? Alla vi, som utgör halva denna stad, som dagligen blir misshandlade, bespottade, diskriminerade och systematiskt bortplockade från arbetsintervjuer och saknar tillgång till bostäder? Våra barn vittnar om att de inte får jobb på grund av sitt namn eller utseende och lockas istället till kriminalitet. Stödet för ideella föreningar nämns väldigt kort en gång och ordet förebilder finns inte med alls. Det är väldigt tydligt vilken diskurs och lutning den här budgeten riktar sig åt.

Vidare reagerar vi starkt mot att det i tidigare års budgetar har funnits konkreta formuleringar och ”satsningarna” som har beskrivits avseende afrofobi, islamofobi och antiziganism och att dessa i nuvarande förslag är helt bortplockade. Då vi som representanter från samtliga minoritetsgrupper inte ser hur vår utsatthet skulle ha minskat, i den bemärkelsen att det inte skulle finns behov av det fortsatta antirasistiska arbetet, ställer vi oss negativa till denna förändring i den nya budgeten. Med andra ord finner vi detta oacceptabelt.

Det är vår samlade åsikt att ni med er budget håller på att gräva ner Malmös vackraste drag. Ni ställer vår utsatthet mot en illusion av ekonomisk och social trygghet. Ni stigmatiserar oss och i likhet med rasistiska ledare i Europas historia avseende minoritetsgrupper osynliggör ni våra behov och vår utsatthet.

Med denna skrivelse vill vi tydliggöra att vi inte accepterar er budget och att vi ser vad ni gör.
///

Maria Dexborg (Människorättsaktivist )

Dusan Marinkovic (Människorättsaktivist)

Nicolas Lunabba (Verksamhetsledare Hela Malmö)

Mohammed Korsid (Människorättsaktivist)

Jonas Lundquist(Människorättsaktivist)

Hanna Fischer(Människorättsaktivist)

Blaise Aitkins(Människorättaktivist)

Tehara Media Styrelse (Ideell förening)

Miro Petrovski (Människorätts aktivist)

Amina Fahim (Människorättsaktivist)

Sigrun Sigrudsson (Människorätts aktivist)

Nikolaus Harryson(Människorättsaktivist)

Glenn Möllergren (Jornalist och människorättsaktivist)

Dolores Andersen (Människorättsaktivist)

Andreya Ek Frisk(Människorättsaktivist)

Monalissa Sundbom (Människorättsaktivist)

Salih Tufekcioglu (Människorättsaktivist)

Samuel Eriksson(Människorättsaktivist)

Kefa Ngalama Strom (Människorättsaktivist)

Kim Siebeniecher(Människorättsaktivist)

Diellza Dani Oruci (Människorättsaktivist)

Sofie Palm(Människorättsaktivist)

Daniel Diaz (Människorättsaktivist)

Niklas Lindqvist (Människorättsaktivist)

Paula Bustos Castro (Antirasistiska filmdagar)

Johanna Annehalm (Människorättsaktivist)

Catalin Mihai(Människorättsaktivist)

Enrique Perez (Forskare och aktivist)

Rishan Aregai (Människorättsaktivist)

Camila Hidalgo (Människorättsaktivist, föreläsare, konstnär och sociologistudent)

Jasmin Nur (Människorättsaktivist)

Johanna Nilsson (Människorättsaktivist)

Katerin Mendez (Människorättsaktivist)

Showan Shattak (Folkbildare och människorättsaktivist)