Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Alla kvinnor har rätt till en säker förlossning

Bild: Foto: Rahmat Gul/TT/AP

Dagens ETC

Fortfarande dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Värst drabbas kvinnor som lever i fattigdom. På Mors dag uppmärksammar vi alla kvinnors rätt att överleva sin graviditet. Det skriver Malin Flemström på The Hunger Project.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Mödradödligheten i världen har minskat de senaste decennierna, till stor del på grund av fler kontroller under graviditeten, mer utbildad vårdpersonal och tillgång till förlossningskliniker. Men mödradödlighet är fortfarande hög i områden där professionell vård är svåråtkomlig. Bara idag dör 800 kvinnor världen över, helt i onödan. 

De vanligaste dödsorsakerna är blodförlust, blodförgiftning, havandeskapsförgiftning och osäkra aborter – orsaker som alla går att behandla. Flickor som blir gravida före 15 års ålder löper störst risk att dö eller drabbas av komplikationer till följd av sin graviditet, och ofta blir de gravida som en konsekvens av barnäktenskap. Att mödradödlighet fortsätter vara en vanligt förekommande dödsorsak är ett tecken på att kvinnors liv fortfarande inte respekteras och att kvinnor inte får bestämma över sina kroppar. Denna negativa spiral som tillbakahåller kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter måste brytas.

Idag befinner sig världen i en kris som drabbar redan utsatta hårdast. Från tidigare epidemier har vi lärt oss att dödligheten även i andra sjukdomar tenderar att stiga, när resurserna inte räcker till och den grundläggande sjukvården bortprioriteras. Därför är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt nu se till att vaccinationer, mödrahälsovård och annan grundläggande vård, fungerar även under stundande pandemi.

The Hunger Project arbetar för att bygga starka, självförsörjande samhällen där kvinnor har samma möjligheter som män att påverka sina liv. Vi stöttar mammor bland annat genom att arrangera utbildningar i barn- och mödravård, genomföra regelbundna hälsokontroller av barn och blivande mödrar samt utbilda barnmorskor. The Hunger Project bygger också vårdkliniker där kvinnor kan föda barn med utbildad sjukvårdspersonal närvarande istället för att föda hemma. Andelen kvinnor i våra verksamhetsområden som numera föder sina barn med hjälp av utbildad personal har ökat med 50 procent sedan början av 2000-talet.

Tre fakta

• Cirka 300 000 kvinnor dör varje år under sin graviditet eller förlossning. Det är en kvinna varannan minut.

• 2,6 miljoner nyfödda barn dör varje år under sin första månad.

• Tre miljoner barn under 5 dör av undernäring varje år.

Tre resultat av The Hunger Projects arbete sedan 2002

• 261 000 kvinnor har använt sig av epicenterklinikernas tjänster under graviditeten.

• 1 300 barnmorskor har utbildats vid epicenterklinikerna.

• 1,3 miljoner barn under 5 år har fått tillgång till hälsoundersökningar och vaccinationer

Tre viktiga åtgärder

• Sverige måste fortsätta stå upp för alla kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

• Lokalsamhällen behöver stärkas långsiktigt och underifrån för att säkerställa att alla människor får rätt till god hälsa och vård, samt få tillgång till rätt information för att kunna fatta självständiga beslut.

• Globalt ansvar och extra resurser krävs nu för att hindra att utvecklingen tar stora kliv bakåt till följd av pandemin. Sverige måste vara en stark röst inom EU för ett fortsatt starkt bistånd.