Debatt. .

2020-09-28 04:00
”För oss innebär en modernisering en ökad demokratisering och ett ökat inflytande för oss arbetare”, skriver debattörerna. Foto: Samuel Pettersson/TT
”För oss innebär en modernisering en ökad demokratisering och ett ökat inflytande för oss arbetare”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

10 reformer som ger en modern arbetsmarknad

Skulle försämrad las och sänkta arbetsgivaravgifter skapa en arbetsmarknad som klarar framtidens utmaningar? Knappast, skriver fackförbundet Byggnads ungdomsverksamhet Unga Byggare – och listar sitt eget recept för mer demokrati och mer flexibilitet.

Arbetsmarknadspolitiken är en het fråga inom svensk politik och vi är glada över att så många verkar vara intresserade av att modernisera arbetslivet. Förslag kring sänkta arbetsgivaravgifter, hur vi ska göra det lättare säga upp personal, eller hur arbetsgivare kan ge lägre lön till både ungdomar och nyanlända har duggat tätt.

Med privatiseringar, avregleringar och skattesänkningar har högerpartierna och näringslivet allt som oftast fått störst utrymme i media och debatter. Det har i sin tur gjort att högern har fått tolkningsföreträde när det kommer till reformeringen av arbetsmarknaden. Detta återspeglas i förslagen som den uppmärksammade las-utredningen har lagt fram på bordet.

Centerpartiet och Liberalerna har genom utredningen bland annat förslagit olika saker som ska göra det enklare och billigare för företag att säga upp sin personal. Utredningens namn är passande nog ”En moderniserad arbetsrätt”.

Vi hävdar däremot att både utredningen och svensk höger helt har missuppfattat begreppet modernisering, och istället kommit med förslag som tar oss tillbaka i tiden. Därför vill vi hjälpa till på traven och föreslå tio reformer som verkligen skulle modernisera den svenska arbetsmarknaden:

1. Partsgemensamt ansvar för arbetsmiljön

Idag spelar mandatfördelningen i riksdagen stor roll för hur mycket resurser Arbetsmiljöverket får. Konsekvensen innebär en stor osäkerhet kring hur arbetsmiljön kommer prioriteras runt om i landet, och vi tycker inte att arbetares liv och hälsa kan bära eller brista på ett eventuellt maktskifte. Det här kan undvikas genom att parterna själva får upprätta en instans för att övervaka och bejaka arbetsmiljön.

2. Samhällslyftet

Vi delar bilden av att det vore önskvärt med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Vi ser också ett behov av att vidareutbilda den svenska arbetskraften för framtiden. Därför borde den som arbetat fem år erbjudas sex månader till högre studier med bibehållen lön. Det borde finansieras genom en 70–30 princip där staten står för 70 procent av lönen och arbets­givaren 30 procent.

3. Slopa las och höj a-kassan till 90 procent

En förändrad arbetsmarknad och årens många försämringar i las har gjort lagen tandlös och ineffektiv. Vi anser att det vore bättre att staten helt höll sig utanför anställningsskyddet och istället låta parterna göra upp om villkoren i kollektivavtalen. Det staten istället bör stå för är en hög nivå av arbetslöshetsersättning så omställningen för medborgarna går smidigt.

4. Statligt lånestöd

När företagsägare väljer att lägga ner produktionen bör de anställda ges möjlighet att ta över verksamheten. Vid ett eventuellt övertagande är kapital det enda som saknas och det skulle staten i så fall stå för. Går det att uppvisa att verksamheten kan gå runt är det en god investering för staten.

5. Kontrollerad arbetskraftinvandring

Dagens liberala lagstiftning gör det enkelt att utnyttja utländsk arbetskraft för att dumpa villkor och löner. Det bästa sättet att få en fungerande arbetskraftsinvandring är såklart om arbetsmarknadens parter får reglera den branschvis. Vi är övertygade om att parterna vet bäst var det finns underskott eller överskott på arbetskraft.

6. Sänkt pensionsålder

Inom vårt samhälle ryms många olika arbetsuppgifter som sliter olika mycket på våra kroppar. Vi har full förståelse för att vissa tjänstemän känner att de kan jobba längre, samtidigt som vi måste ta hänsyn till förslitningsskadorna i exempelvis äldreomsorgen som gör att en undersköterska känner att kroppen säger stopp. Vi föreslår därför sänkt pensionsålder, baserat på yrke och arbetade år.

7. Fondsystem för arbetstagare

Idag ser vi att enorma vinster i svenska företag placeras utomlands eller på annat sätt avleds från det svenska samhället. Därför är det rimligt att när stora utdelningar görs till ägare så ska en viss del av vinsten komma löntagare på företaget till del. Detta skulle öka ­återinvesteringarna i landet, minska den totala skatteflykten samt öka den inhemska konsumtionen.

8. Lokala arbetsförmedlingar

För att få till en effektiv förmedling av arbetstillfällen borde naturligtvis arbetsmarknadens parter utgöra stommen av arbetsförmedlingen. Hos parterna finns kunskapen om tillgången och efterfrågan på arbete både lokalt och regionalt. Med en lokal uppbyggnad kan man arbeta nära med bildningssektorn för att skapa utbildningar anpassade till efterfrågan.

9. Sex timmar arbetsdag

I den tid av automatisering vi befinner oss i är det viktigt att vi i högre utsträckning delar på våra jobb, istället för att allt fler ska gå arbetslösa. Senaste regleringen av den dagliga arbetstiden var för över 100 år sedan. Sverige har flera gånger om dubblerat sin effektivitet i produktionen sedan införandet av 8 timmars arbetsdag. Det enda rimliga är att vi medborgare tar ut större del av produktivitetsökningen i form av tid med vänner och familj.

10. Rätten att leda och fördela

Sedan 1906 har den fastställda principen varit att arbetsplatsen är en diktatur. På arbetsplatsen bestämmer den som redan äger över den som inget äger. Idén om att arbetsledningsrätten fortsatt ska vara oinskränkt är förlegad. I övriga samhället höll vi det första öppna demokratiska valet i Sverige 1921. Eftersom vi ser demokratisering som något positivt anser vi att det är hög tid att även arbetslivet följer efter och blir demokratiserat. Det skulle öka deltagande från arbetstagarna och skapa ett modernt arbetsliv.

Här har vi nu visat på tio förslag som vi tycker känns moderna och framåtsyftande när det kommer till hur vi ska organisera arbetslivet i Sverige. För oss innebär en modernisering en ökad demokratisering och ett ökat inflytande för oss arbetare. Låt oss nu ta de första stegen mot en moderniserad arbetsmarknad.

Fredrik Öberg

Ordförande Unga Byggare

Ludwig Eriksson

Unga Transportare

Jonas Eriksson

Ungdomsansvarig Elektrikerna

Sebastian Karlsson

Ordförande Unga Byggare Västerbotten

Alexander Bergkvist

Ordförande Unga Byggare Mellan-Norrland

Lotta J Sjölander

Ordförande Unga Byggare Gävle-Dala

Oliver Persson

Ordförande Unga Byggare Örebro-Värmland

Linus Blomqvist

Ordförande Unga Byggare Mälardalen

Jonas Andersson

Ordförande Unga Byggare Öst

Pontus Johansson

Ordförande Unga Byggare Väst

Karl Paine

Ordförande Unga Byggare Småland-Blekinge

Ola Wendl

Ordförande Unga Byggare Skåne