Utrikes.

2017-10-25 16:00
Bild: Skärmdump / Fredrik Sandberg/TT

Interaktiv karta: Så ser fattigdomen ut i Europa

I Bulgarien lever hela 31,9 procent av invånarna i allvarlig materiell fattigdom. Motsvarande siffra i Sverige är bara 0,8 procent – vilket är lägst i hela EU.

I Sverige riskerar var sjätte person över 65 år att hamna i fattigdom. Det visar SCB:s undersökning av levnadsförhållanden som publicerades idag.

Samtidigt släpptes också ny statistik som visar befolkningens ekonomiska situation i de europeiska länderna. Och det råder stor skillnad från land till land.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I Bulgarien lever hela 31,9 procent av invånarna i allvarlig materiell fattigdom. Motsvarande siffra i Sverige är bara 0,8 procent – vilket är lägst i hela EU.

Se kartan nedan för fler siffror.

Snitt, Samtliga EU-länder (28 länder)

Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom (2016): 7,5 procent

Andel av befolkningen i materiell fattigdom (2015): 17,0 procent

Andel av befolkningen som riskerar att hamna i fattigdom (2016): 17,2 procent

Definitioner

Allvarlig materiell fattigdom

Allvarlig materiell fattigdom definieras enligt EU som att man inte har råd med fyra av följande nio poster: kan betala oförutsedda utgifter, en veckas semester per år, en måltid med kött, kyckling eller fisk  (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag, tillräcklig uppvärmning av bostaden, kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon eller bil eller kan betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån).  Indikatorn allvarlig materiell fattigdom ingår i målet för Europa 2020 om att minska risken för fattigdom och social utestängning.

Materiell fattigdom

Materiell fattigdom definieras som att man inte har råd med tre av följande nio poster: kan betala oförutsedda utgifter, en veckas semester per år, en måltid med kött, kyckling eller fisk  (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag, tillräcklig uppvärmning av bostaden, kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon eller bil eller kan betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån).

Risk för fattidom

EU:s indikator risk för fattigdom är ett så kallat relativt mått på inkomstfattigdom. Enligt den här definitionen anses en individ vars disponibla inkomst (lön, pension, bidrag etc) understiger 60% av medianinkomsten i ett land leva i risk för fattigdom.  Den här indikatorn mäter inte låg levnadsstandard eller fattigdom  i sig utan  låg inkomst i relation till andra i respektive land.

Om undersökningen

Statistiken är baserad på en urvalsundersökning, gjord på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. Den har därmed en viss osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Källa: SCB