Miljö.

2021-05-12 11:20
Flera skogsägare ställer sig kritiska till att skogsindustrins intressen får styra både skogsbruket och debatten.  Bild: Henrik Holmberg/TT
Flera skogsägare ställer sig kritiska till att skogsindustrins intressen får styra både skogsbruket och debatten.
Puffetikett
Dagens ETC

Skogsägare i upprop mot skogsindustrins metoder

En stor grupp skogsägare går nu samman i ett upprop och kräver ett hållbart skogsbruk. Hittills har över 300 skogsägare skrivit under.

”Gensvaret visar hur efterlängtad en skogspolitik är som tar hänsyn till fler aspekter än industrins behov av billigt virke”, säger skogsägaren Erik Kullgren.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Erik Kullgren är en av upphovspersonerna bakom ett öppet brev som nyligen lämnades in till regeringen och den pågående Skogsutredningen. Brevet är ett upprop för en ny långsiktigt hållbar skogspolitik och en protest mot skogsindustriernas destruktiva metoder, med kalhuggningar och skogsplantager.

Droppen som fick bägaren att rinna över för Erik Kullgren var när den tidigare miljöministern, numera ordföranden för skogsindustrikoncernen Södra skogsägarna, Lena Ek stod i SVT:s Agenda och sa att ”gamla skogar slutar växa”.

– Jag blev så förbannad. Där står hon och ljuger på bästa sändningstid, och ingen säger emot henne. Att gamla skogar slutar växa är bara en av flera falska myter som skogsindustrin grönmålar sin verksamhet med, säger han. 

En annan är att unga skogar binder mer kol – på systemnivå är naturlika skogar överlägsna, fortsätter han.

– Forskningen lutar allt mer åt att äldre skogar och skonsamt skogsbruk är det bästa både för klimat och lönsamhet. I själva verket borde kalhuggning förbjudas, eller i varje fall kräva särskilt tillstånd, säger Erik Kullgren.

Kollapsade skogar i Europa

Han är kritisk till att det hittills är skogsindustrins intressen som styr både skogsbruket och debatten.

– Det konventionella skogsbruket ser bara ett värde, massavedens och timrets värde. Nu när vi ser att skonsamt skogsbruk är lika – eller mer – lönsamt än de konventionella metoderna finns det ingen anledning att inte också beakta andra värden, som biologisk mångfald och stabila ekosystem vilka kan stå emot storm, brand, torka och insektsangrepp, säger Erik Kullgren.

Uppropet är ett försök att lyfta fram flera av skogens nyttor och att rädda den svenska skogen – innan det är försent.

– Praktiskt taget hela Tjeckiens granskog har kollapsat, stora delar av den tyska skogen också, som en konsekvens av alltför intensivt skogsbruk. Vi ser samma utveckling här, säger han.

Skriver inte under

Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog, håller med om att det är viktigt att basera skogsbruket på modern forskning och en helhetssyn på skogens nyttor. Men han anser inte att exempelvis bruket att kalhugga borde upphöra.

– Skogsbruksmetoderna bör tillåtas variera. Vad gäller såväl lönsamhet som olika skogsbruksmetoders effekt på biologisk mångfald finns forskning som visar olika resultat beroende på bland annat på ägoförhållanden, brukningshistoria och skogstyper, skriver han i mejl.

Kommer Sveaskog att skriva under uppropet? 

– Nej, vi för inte dialog med vår ägare via upprop. Som statens skogsbolag vill vi verka genom att i handling visa hur ett modernt hållbart skogsbruk med stor hänsyn till biologisk mångfald kan utvecklas, skriver Olof Johansson.

Skogsägarnas upprop

På hemsidan https://skogen.ihop.nu/ inbjuds skogsägare att skriva under uppropet för ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

I skrivande stund har 304 skogsägare skrivit under. De äger från några fåtal hektar (ha) till ett par tusen ha skog. Den vanligaste ägda arealen bland svenska skogsägare är 14 hektar (ha) för män och 8 ha för kvinnor.

Omkring hälften av Sveriges skog ägs av 330 000 privata enskilda ägare.

Sveriges största skogsägare är statliga Sveaskog, med 3,1 miljoner ha skogsmark.

En fjärdedel av skogen ägs av privata aktiebolag som SCA (2,6 miljoner ha), Bergvik (1,9 miljoner ha) och Holmen (1,3 miljoner ha). Svenska kyrkan äger närmare 400 000 ha skogsmark.