Ledare. Johan Ehrenberg.

2018-08-03 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Vätgas är fantastiskt – men inte för din bil

När vätgasen omvandlas till el med en bränslecell så blir det ju bara vatten som restprodukt. Inga utsläpp. Men dyrt. I alla fall idag.

I varje borgerlig tidning med motorsidor finns det återkommande bilder och rapporter om den fantastiska vätgasbilen som på bara några minuter ger 60 mil i räckvidd och som ersätter all diesel och bensin – och klimathotet är borta.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Den som propagerar för vätgasbilen och är ärlig brukar samtidigt erkänna att det idag är en väldigt dyr lösning, vätgas är dyr att producera och bilarna dyra med dagens teknik.

Men detsamma gällde ju elbilarna innan massproduktionen kom igång.

Ändå är jag själv skeptisk, rentav mycket skeptisk till vätgasbilen och tror att det vore ett stort samhällsekonomiskt slöseri att gå den vägen.

Det betyder ju inte att jag är emot en kraftig utbyggnad av vätgasen i samhället.

Tvärtom, vätgas kommer behövas i stora mängder och den kommer göra mycket nytta.

Både SSAB, Vattenfall och LKAB försöker idag få bort kol ur stålproduktionen och ersätta den med vätgas. Lyckas de öppnas en gigantisk marknad över hela världen. Även om trä är en bättre produkt klimatmässigt än stål (trä lagrar ju koldioxid) så kommer världen behöva stål. Världens skogar räcker inte till för att vi måste bygga.

Vätgas som energibärare är enkel och utan begränsning. Men samtidigt måste man diskutera hur den produceras. Om man gör som i Japan, där vätgas produceras från naturgasen, då är det fortsatt fossil energi med utsläpp. Om man istället gör det med förnybar energi, då skapar man inga utsläpp alls.

När vätgasen sedan omvandlas till el med en bränslecell så blir det ju bara vatten som restprodukt. Inga utsläpp. Men dyrt. I alla fall idag.

Vätgas som lager för vind- och solel är med andra ord fantastiskt, det pågår projekt över hela världen och det faktum att man idag förlorar nästan halva energinyttan i omvandlingarna tror jag är en övergående fråga. Det finns spännande teknik för att göra vätgas effektivare och billigare.

Så istället för att lagra i vattenkraften – som vi kan göra här i norden – kan andra länder lagra förnybar el i vätgas. (I Sverige finns för övrigt hus som gör vinterel och värme av vätgas som man tagit fram själv under sommaren.) Vätgas som lager och vätgas som ersättning av kol är alltså inget att diskutera, det är bara att hoppas på en snabb teknikutveckling.

Men vätgas för elbilar är en annan sak. Alla vätgasbilar är ju elbilar, fast elen kommer från bränslecellen istället för från batterier. Att ersätta dagens olje- och gasindustri med vätgas är nämligen inte lika enkelt som att hälla lite etanol i bensinen eller odla raps på åkermark för att få lite diesel.

Vätgasen behöver en helt annan infrastruktur. Och då menar jag inte bara några miljoner vätgasmackar, lika viktigt är transporten dit.

För att förstå hur världens energi i praktiken kan komma till över 80 procent från olja, kol och gas, måste man förstå vilken enorm infrastruktur vi människor byggt sedan slutet av 1800-talet.

Vi pratar tiotusentals miljarder kronor i ett system där energin flyttas över hela jorden, distribueras till alla samhällen och sedan når den enskilde i något som kallas valfrihet (fast det är samma, samma i pumparna).

Pipelines, stora hamnar, lager, båtar och så självklart långtradarna… Ett pärlband i en evighetsloop till och från jordens städer.

Att ersätta det med vätgas är en investering som är enorm.

Jämfört med det parallella system mänskligheten byggt, elnäten, så blir ett nytt system ett slöseri. Även om vi skulle vara kloka nog att bygga elvägar där bilarna kan ladda under drift, så är den investeringen låg jämfört med vätgassamhället.

Men det finns också en ekonomisk orsak som handlar om att ett nytt elbaserat samhälle kan skapa en mer demokratisk ekonomisk makt. Vi lever i en tid då alltmer kan produceras med allt lägre kostnad för den enskilde. Idag är distribution av information i princip gratis (vi betalar istället med reklam) och engenproducerad solel kommer framöver vara basen som skapar i praktiken gratis el för de som har möjlighet att själva bli producenter.

Det betyder i så fall gratis energi till bilen också.

Men även ett oberoende från de stora monopolföretagen, vilket självklart ett vätgassamhälle inte kan erbjuda.

Det är svårt att sia om framtiden men det är viktigt att ha en bild av vilken framtid man vill skapa.

För mig är omställningen till hållbarare trafik också en omställning till en annan ekonomi.

Då blir vätgasen inte lika intressant.

Men jag förstår att bilföretag och oljeleverantörer är mer intresserade.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg