Ledare. Jenny Bengtsson.

2017-04-01 03:00

Hyvling öppnar för en helt ny arbetsmarknad – och inte en bra sådan

En Coopbutik bestämde sig för att hyvla de anställdas tjänster. Precis enigt recept: ner i tid eller dra åt helvete.

Så blev det måndag igen. Ni vet hur det är. Man kommer till jobbet, byter om, snackar med kollegorna, förbereder sig för sitt arbetspass, och kollar i sitt brevfack. Där ligger ett kuvert med ens namn på. I det ligger ett papper, från arbetsgivaren, med två val. Antingen gå med på att göra om sin heltid till en halvtid. Eller sluta.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Och så gör man sitt val och så är livet förändrat. Och med största sannolikhet är det förstört. Det går givetvis inte att klara sig utan påtagliga livsförsämringar när en hel inkomst plötsligt blir en halv, eller tre fjärdedelar, eller nästan vad som helst – som är mindre. 

Ekvationen blir omöjlig att lösa. Som för en receptionist i hotell- och restaurangbranschen, som i #slutahyvla, en kampanj för att uppmärksamma fenomenet – eller trenden – hyvling, berättar: 

”Den som jobbat längst blev av med flest timmar, de följde inga turordningsregler. Vissa fick gå ned från 80 procent till en halvtid. Det blir ungefär 10 000 före skatt, det går ju inte att leva på. Hur ska man få mat på bordet, betala hyran? Konsekvensen blir ju att man behöver två löner, men det är otroligt svårt att kombinera två jobb, vad gör man om de olika arbetsgivarna kräver att man jobbar samma pass? Lösningen blir att man får deltidsstämpla.”

Vi backar bandet lite. För hur kunde det gå så långt som till att så kallad hyvling nu – 2017 i arbetsmarknadens rättighetsmecka Svergie – är något som var och en löper risk att råka ut för? Det finns många arbetsgivare att fråga. Otaliga hotell. Gigantiska kedjor. Som den stora välkända svenska hotellkedja som den där receptionisten ovan jobbar i. Eller Coop. Kooperationen själv. För det var just precis Coop som tog strid för frågan. Och vann. 

Så här. En Coopbutik bestämde sig för att hyvla de anställdas tjänster. Precis enigt recept: ner i tid eller dra åt helvete. De anställda protesterade. Och Handels valde att driva deras fall och kämpa emot. Det gick inte. Coop hade bestämt sig för att det man gjorde var rätt. Och när Handels slutligen valde att stämma i arbetsdomstolen bekräftades detta. Handels förlorade. Arbetstagarna på Sveriges arbetsmarknad förlorade. Domen gjorde klart att ingen heltid är skyddad. Ingen deltid heller. Faktum är att ingen tid i ett anställningsavtal är skyddad. Alls.

Nu går Hotell- och restaurangfacket, GS och Handels som gått ihop för att uppmärksamma läget och vad man vill är enkelt: stoppa hyvlingen av arbetstid. Stoppa arbetsgivares möjligheter att tvinga ner anställda på deltid under hot om att annars förlora hela jobbet.
Hyvling är ett fullkomligt lysande koncept för arbetsgivare som inte klarar av att ordna arbetet så att det funkar. Samtidigt är det en riktig mardröm för alla arbetstagare som drabbas i och med att det på ett utstuderat sätt slår undan möjligheter till försörjning och tvingar människor att gå på A-kassa på deltid eller vara helt inkomstlösa på deltid. 

Det som receptionisten på hotellet ovan beskriver är en knäckfråga, för bara för att en arbetsgivare hyvlar bort ens arbetstid gör det inte att en annan arbetsgivare plockar upp den tid som blev friställd. Olika arbetsgivare ger ut olika scheman och de är självklart inte synkade med varandra. Den tid som hyvlats bort är svår att ersätta med annan.

Till det ska läggas att arbetsbördan ofta förblir densamma också efter att en del av arbetstiden försvunnit. Arbetsgivarna kan ju ändå vara säkra på att arbetstagarna som finns kvar kommer att lösa alla sina arbetsuppgifter under den tid som erbjuds. Det är ju den som gäller – eller ingen. Och alla vet att den som slitits ut går att ersätta med någon annan.

Det kan inte beskrivas på annat sätt än en stor skam att det i Sverige, trots lag om anställningsskydd och otaliga kollektivavtal, går alldeles utmärkt att tvinga heltidsanställda att välja mellan att gå ner i tid eller sägas upp. Och de arbetsgivare, med Coop i spetsen, som drivit fram denna utveckling, kan inte beskrivas som annat än cyniska och iskalla. Oansvariga rent ut sagt. 

De måste stoppas på riktigt och det är verkligen inte mycket begärt att kräva att en regering som påstår sig stå på arbetstagarnas sida kommer fram en lösning på det här. För hur mycket HRF, Handels och GS än försöker avtala bort hyvlingen i sina kollektivavtal kommer det inte räcka. 

Ja, det parlamentariska läget är skit. Men en plan behövs likförbannat, för om lagen om anställningsskydd inte tätas till här väntar en helt ny arbetsmarknad utan trygghet också för de som tidigare haft anledning att känna sig trygga. Dit vill vi knappast.

Jenny Bengtsson
Jenny Bengtsson 

Fackligt aktiv i Hotell- och restaurangfacket.

Skriver ledare i Dagens ETC varje lördag.

Finns på Twitter som @klasskamp.