Ledare. Beatrice Rindevall.

2019-04-13 03:00
Bild: Terje Pedersen/NTB/TT
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Den ”omvända naturvårdsgallringen” är en skandal

Det går inte att vara tillräckligt tydlig kring hur viktig skogen är för vår framtid.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Nyhetsmagasinet ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

11 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Samtidigt som Sveriges arter försvinner i skrämmande takt försöker skogsägarna aktivt utplåna dem. Det som händer just nu kallas omvänd naturvårdsgallring och innebär att arter i skogen ”städas bort” för att inte riskera att området ska bli klassat som skyddsvärt, vilket försvårar avverktning.

− Nu är det en del av vardagen att virkesuppköpare ger markägarna rådet att gallra sönder skogsområden med höga naturvärden, säger en anonym tjänsteman till tidningen Sveriges natur.

Personen väljer att vara anonym då han blivit tillsagt av sin chef att kritik kan påverka lönen. En annan anonym källa, från statliga Skogsstyrelsen, säger att myndighetens ledning gör att personen kommer behöva säga upp sig om namnet publiceras i artikeln.

Problemet är utbrett. I en enkät till Skogsstyrelsens distriktschefer svarar 17 av 20 att de känner till fenomenet, och hälften vet om att omvänd naturvårdsgallring har genomförts i deras distrikt.

Det går inte att vara tillräckligt tydlig kring hur viktig skogen är för vår framtid. Förutom att lagra koldioxid och ge oss material bidrar skogens arter till såväl pollinering som rening av vatten och luft. Att bevara gener, djur, växter eller ekosystem kan också vara viktigt för framtiden, exempelvis innehåller en stor del av dagens läkemedel ämnen som hittats i vilda växter. Det är långt ifrån osannolikt att framtida revolutionerande läkemedel kan komma från skogens arter - om de får fortsätta leva.

Idag finns hälften av Sveriges hotade arter i skogen, och enligt Skogsstyrelsens bedömning har bara 10 av skogens 30 ekosystemtjänster godkänd status. ”Biologisk mångfald” är bara en av tjänsterna som benämns otillräcklig. Samtidigt är alltså problemet större än att vi bara missar att skydda arterna, idag bedriver markägarna aktivt arbete för att radera ut dem. Deras makt är tydlig ända upp i regeringen där de politiskt arbetar för att slippa ta miljöhänsyn. Att skogsägare ska få ”stärkt äganderätt” var ett krav från Centerpartiet för att släppa fram regeringen, tillsammans med ett stopp för att inventera arter i skogen.

LRF har tillsammans med Centerpartiet länge fört fram budskapet att äganderätten i skogen är hotad, vilket är ett konstigt påstående. I en internationell jämförelse av äganderätt hamnar Sverige på sjätte plats, och trots att miljö och produktion enligt lag ska väga lika tungt har ännu ingen fällts för brott mot naturvårdsparagrafen.

”Stärkt äganderätt” innebär i det här området att markägare ska kunna strunta i undersökningar som visat skyddsvärda arter i området, och ändå få sälja virket certifierat. ”Om en inventering genomförs och ett område klassas som nyckelbiotop så får markägaren ta ställning till om han eller hon vill avsätta det. Om inte så ska den nyckelbiotopsinventeringen strykas”, tycker Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna, i Sveriges naturs artikel.

Att det här fortgår helt öppet bevisar miljöns svaga status och makten hos kortsiktiga ekonomiska intressen, som hotar mer än livet i skogen. Experter och Naturvårdsverket menar att vi måste skydda mer skog, och för att göra det måste intressena tvingas sluta motverka miljöarbetet. Politiker, företag, tjänstemän och medborgare måste alla stå upp för att skogens värden inte ska utarmas, och journalister behöver börja granska och ställa till svars.

I veckan lämnades ett upprop till regeringen, Vår skog, och det arbetet kommer fortsätta. Genom att exempelvis gå med i organisationen Skydda skogen kan du hålla dig uppdaterad och bidra i arbetet för våra skogar.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Beatrice Rindevall
Beatrice Rindevall 

Hårt arbetande miljöredaktör för Supermiljöbloggen. Ägnar sin tid åt att göra världen bättre och kommunicerar gärna med memes.

Skriver ledare i ETC nyhetsmagasin.