Ledare. Beatrice Rindevall.

2018-09-29 09:15
Vi måste fokusera på politiska åtgärder, men vi får inte glömma borde starka krafter som agerar i bakgrunden.  Bild: Pixabay
Vi måste fokusera på politiska åtgärder, men vi får inte glömma borde starka krafter som agerar i bakgrunden.
Puffetikett
Nyhetsmagasinet ETC

4 klimatförvillande argument du borde lära dig att känna igen

I EU har det nyligen diskuterats om klimatmålen borde höjas. Det gillas däremot inte av alla.

Nyligen läckte ett dokument där det kom fram att intressegruppen Business Europe där Svenskt näringsliv ingår, bidrar till att motverka höjda klimatambitioner i EU.

Branschorganisationen har knappast gjort sig ett namn för att vilja gå i bräschen i klimatåtgärder, men avslöjandet chockade ändå många. Det läckta dokumentet bidrog ändå till något positivt – nu har vi fått se branschens egen lista på vilka argument som används för att skjuta ner klimatpolitik.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


I EU har det nyligen diskuterats om klimatmålen borde höjas, och höjningen har stöd från såväl klimatkommissionären som unionens ordförande. Det gillas däremot inte av alla.

På motståndarsidan hittar vi Business Europe, EU:s mäktigaste lobbyorganisation för företag, som kallade till ett internt strategimöte för att diskutera vilka argumentationspunkter som ska användas för att skjuta ner förslaget. Som en del av Business Europes medlemsorganisationer var Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat vid Svenskt Näringsliv, med på mötet.

Det var fyra argumentationspunkter som alla medlemmar ombads ställa sig bakom, och de känns bekanta. Argumenten har använts många gånger förut för att motverka nödvändiga klimat­ambitioner utan att de som lyssnar ska förstå att det är det man faktiskt gör.  

1. Var positiv – så länge ambitionerna  stannar vid att vara statement, utan reell politisk påverkan

Den första punkten lyfter att snack går bra, så länge det inte leder till verkstad. Det låter bekant från 2016 när Svenskt Näringsliv var ”försiktigt positiva” till Sveriges klimatpolitiska ramverk, men ifrågasatte om det verkligen var nödvändigt att lagstifta om åtgärderna. Samtidigt ställde de sig emot Sveriges nya hårdare klimatmål då ambitionerna var ”för höga” och målet var ”omöjligt”. Varför? Se punkt 3.

2. Motsätt dig genom att använda ”våra vanliga argument” (Ja, det stod så)

De vanliga argumenten är enligt Business Europe att prata om ”att vi spelar på en global spelplan, att vi inte kan kompensera för andra, och så vidare”. Har ni hört att Sverige eller EU inte spelar någon roll globalt, att vi måste invänta globala avtal, att Kina och USA släpper ut mycket mer eller att en åtgärd ändå inte kommer spela roll i det stora hela? I så fall har ni redan innan stött på de ”vanliga” argumenten som syftar till att motverka införandet av klimatåtgärder.

Svenskt näringsliv använde exempelvis argumenten emot flygskatt då den inte skulle ”få någon effekt på de globala koldioxidutsläppen”. Kort sagt handlar de ”vanliga” argumenten om att man inte borde agera så länge andra ligger efter. Resultatet är att ribban sätts till en lägstanivå och inget land går före – en jättedålig plan om vi vill komma någonstans.

3. Ifrågasätt processen

I den tredje punkten föreslår BusinessEurope olika argument som kan användas för att ”ifrågasätta processen”, som att beräkningsmodeller kan behöva förändras, åtgärdens påverkan behöver utvärderas, eller att man borde argumentera för att åtgärderna kan skapa osäkerhet.

Precis det här – att ifrågasätta processen – är ett vanligt knep. När Svenskt näringsliv motsatte sig hårdare klimatmål i Sverige 2016 argumenterade de för att det idag var osäkert om målen kommer gå att nå. ”Vi kan konstatera att det finns tekniker på forskningsstadiet, men vi vet inte med säkerhet om de kommer att fungera”, sa Maria Sunér Fleming. Ett argument som man i princip kan använda mot vilka mål som helst, alltså.

4. Förminska frågan

Den här punkten binder nästan samman de tidigare tre punkterna. Business Europe föreslår en taktik att förminska frågan genom att flytta fokus. I argumentbuffén kan vi hitta att höjda ambitioner inte behöver ”formaliseras” (se punkt 1), att näringslivet i stället ska argumentera att det är viktigare att ”övertala andra stora ekonomier att nå upp till EU:s ambition” (se punkt 2), och att näringslivet behöver politisk ”stabilitet” för att lyckas (se punkt 3). Det första handlar alltså om att man inte ska sätta hårdare konkreta mål och åtgärder, det sistnämnda syftar till att skapa oro kring att hårdare åtgärder skulle kunna chocka näringslivet så mycket att de på något sätt börjar släppa ut mer än de skulle gjort annars.

Sammantaget har Svenskt näringsliv skapat en palett där de alltid kan hitta ”under radar”-argument för att motverka klimatåtgärder. De låter rimliga när de sägs, men det är inte välmenande synpunkter som syftar att förbättra – utan trojanska hästar menade att skjuta sönder verkningsfull klimatpolitik. Vi måste fokusera på politiska åtgärder, men vi får inte glömma borde starka krafter som agerar i bakgrunden. De måste uppenbarligen granskas och stå till svars då det är alldeles för lätt för dem att förvilla genom anpassad retorik. Vi måste sluta låta dem lura oss. Att känna till argumenten är första steget.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Beatrice Rindevall
Beatrice Rindevall 

Hårt arbetande miljöredaktör för Supermiljöbloggen. Ägnar sin tid åt att göra världen bättre och kommunicerar gärna med memes.

Skriver ledare i nyhetsmagasinet ETC.