Minuten.

2017-09-06 14:00
  • Barsebäcks kärnkraftverk vars sista reaktor stängdes av 2005.  Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT
    Barsebäcks kärnkraftverk vars sista reaktor stängdes av 2005. 
  • Bild: Henrik Montgomery/TT
  • Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT

Vad ska hända med det svenska kärnbränslet?

I dag startar kampen i mark- och miljödomstolen i Nacka om var kärnavfallet från de svenska kärnkraftverken ska slutförvaras. Och om hur det egentligen ska gå till. Dagens ETC ger dig bakgrunden på en minut.

Vad handlar det hela om?

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska ta ställning till om Sveriges framtida slutförvar för använt kärnbränsle ska byggas i Forsmark öster om Uppsala och om den metod som Svensk kärnbränslehantering, SKB, förordar ska användas.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


KBS-3

Så heter metoden som SKB vill använda sig av för att slutförvara svenskt kärnbränsle. Det utbrända kärnbränslet placeras i kopparkapslar som sänks ned i tunnlar till 500 meters djup. Kapslarna bäddas slutligen in i bentonitlera. När allt kärnbränsle har transporterats ned i tunnlarna försluts slutförvaret helt.

Den springande punkten

Kritiken mot SKB:s föreslagna kopparkapslar grundar sig i ny kunskap om hur koppar korroderar i syrefria miljöer. Och eftersom det fortfarande finns en vetenskaplig kontrovers kring detta anser motståndarna till SKB:s lösning för slutförvar att processen ska stoppas.

Alternativet

Det miljöorganisationerna i stället vill är att sänka ned slutbränslet i djupa borrhål, en metod som de anser vara miljömässigt säkrare, med mindre risker för intrång och dessutom troligtvis billigare än KBS-3.

Östhammarborna har en röst

Östhammars kommun kommer att hålla en folkomröstning om frågan i mars 2018. Om invånarna säger nej till ett slutförvar kan det förhala hela processen.

2020–2080

Under den perioden är det tänkt att bygget av slutförvaret ska starta, tunnlarna fyllas med utbränt kärnbränsle – totalt handlar det om drygt 6 000 kapslar – och så småningom stängas igen helt.

Myndighet ger klartecken

En av de tyngsta rösterna i de kommande förhandlingarna är Strålsäkerhetsmyndigheten, som efter fem års studier kommit fram till att den föreslagna metoden är säker.

Olika slags avfall

Radioaktivt avfall kan delas in i tre olika kategorier: lågaktivt, medelaktivt och högaktivt. Det lågaktiva kan i princip tvättas rent från radioaktivitet. Det medelaktiva måste förvaras i omkring 500 år innan det betraktas som säkert. Det högaktiva beräknas behöva åtminstone 100 000 år på sig innan det slutat stråla radioaktivitet.

Utländskt avfall kan blandas in

I början av 2017 varnade Naturskyddsföreningens tidning Sveriges natur att Euroatomfördraget 2009 och 2011 öppnar för möjligheten att slutförvara andra länders utbrända kärnbränsle i Sverige, trots att det är förbjudet i svensk lag.

Dagensförvaring

Någon slutlig lösning för var det högaktiva avfallet ska slutförvaras finns ännu inte. Det är det som anläggningen i Forsmark är tänkt att råda bot på. Än så länge tillämpas en mellanförvaring där kärnbränslet ligger nedsänkt i djupliggande vattenreservoarer i minst 30 år, tills radioaktiviteten minskat med 90 procent.

1 000

Det är den kritiska siffran. Fyra korrosions- och metallurgiforskare från Kungliga tekniska högskolan KTH anser nämligen att de kopparkapslar som SKB vill använda kommer att kollapsa inom just 1 000 år. Det motsvarar en procent av den tid som slutförvaringen måste hålla för att inte radioaktivitet ska läcka ut med fara för människor och natur.