Klimat.

2017-12-06 09:50
 • I somras besökte Stefan Löfven Borealis krackeranläggning i Stenungssund. Samma månad började företaget importera etan från USA:s kritiserade frackingindustri med jättefartyget Aurora.
  I somras besökte Stefan Löfven Borealis krackeranläggning i Stenungssund. Samma månad började företaget importera etan från USA:s kritiserade frackingindustri med jättefartyget Aurora.
 • Fracking innebär att en blandning av vatten, sand och kemikalier pumpas in i ett borrhål under högt tryck. Metoden kritiseras av miljörörelsen för dess inverkan på miljö och hälsa.
  Fracking innebär att en blandning av vatten, sand och kemikalier pumpas in i ett borrhål under högt tryck. Metoden kritiseras av miljörörelsen för dess inverkan på miljö och hälsa.
 • Protester i Colorado.
  Protester i Colorado.

Sverige importerar smutsig skiffergas

I USA har utvinningen av skiffergas genom fracking skapat stor debatt – och flera länder i Europa har förbjudit metoden som leder till utsläpp och kan förorena dricksvatten. Nu kan  ETC avslöja att den kontroversiella gasen, helt utan debatt, för första gången importerats till Sverige. Det Putin-kopplade bolaget Navigator Holdings jättefartyg Aurora har börjat skeppa stora mängder skiffergas till Borealis anläggning i Stenungsund.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den 2 juli i år besökte Stefan Löfven det petrokemiska företaget Borealis och dess krackeranläggning i Stenungsund. I samband med statsministerbesöket rapporterade medier om bolagets framtida utmaningar och visioner inom miljöområdet. Desto tystare talades det om att Borealis samma månad skulle ta emot sin första last med etan från USA:s omstridda frackingindustri levererat i ett av världens största etanfartyg.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 Två år tidigare hade Stenungsunds dåvarande kommunalråd Sofia Westergren stolt kommenterat att Borealis, stadens största företag, rott ett viktigt avtal i hamn.

– Det här har stor betydelse för hela Stenungsund och dess framtid, sa hon till lokaltidningen STO och syftade på det tioåriga avtal som slutits med det amerikanska gasbolaget Antero Resources och innebär en miljardsatsning för Borealis.

I avtalet framkommer att det amerikanska bolaget årligen ska  leverera stora mängder etan till Borealis med hjälp av rederiföretaget Navigator Holdings, som nyligen hamnade i blåsväder i och med Paradisläckan. Det visade sig att Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross äger andelar i företaget samtidigt som Navigator Holdings även transporterar olja och gas åt Putins svärsons bolag Sibur.

Ny gasledning måste byggas

Avtalet med Antero Resources innebär också att Sverige blir en del av den kritiserade frackingindustrin. Etangasen som fraktas till Stenungsund kommer nämligen från amerikansk skiffergas.

– Det är en skamfläck för det svenska klimatarbetet, särskilt i en tid när allt fler pratar om vilket klimatavtryck vi bidrar till totalt sett, inte bara det som sker inom Sverige. Vill vi inte ha fracking i Sverige kan vi inte heller acceptera att vi bidrar till att det sker på andra platser i världen, säger Olivia Linander, aktiv i kampanjgruppen Fossilgasfällan, som  tillsammans med flera andra miljöorganisationer nyligen lanserat ett ställningstagande mot fossilgas i Sverige.

ETC:s granskning visar att det till och med måste byggas en helt ny gasledning i USA för att Antero Resources ska kunna leverera gasen till Borealis i Sverige. Den nya gasledningen har dock blivit försenad – bland annat på grund av protester och miljöföroreningar vid bygget (läs mer i ett kommande reportage). I väntan på den nya gasledningen har fartyget Navigator Aurora istället lastats med etan inköpt på den öppna amerikanska gasmarknaden.

Trots att såväl miljörörelsen som flera politiska partier är kraftiga motståndare till skiffergas, har etanet landat i Stenungsund helt utan debatt. När vi kontaktar miljöorganisationen Greenpeace kommer våra uppgifter som en nyhet.

– Det har gått oss förbi faktiskt – kanske för att det handlar om etan till industrin och inte om gas till energiförsörjning. Men det låter illa, säger Martina Krüger, energi- och klimatansvarig på Greenpeace Norden.

”Medför stora miljöproblem”

Greenpeace har de senaste åren jobbat hårt för att förhindra fracking i länder som Danmark och Storbritannien.

– Frackingen medför stora miljöproblem, både när det gäller utsläpp av växthusgaser och för dem som bor i områdena där det borras. Att bidra till den industrin är oansvarigt, säger Martina Krüger.

Även i USA har kritiken vuxit. Exemplen på samhällen som har fått sitt dricksvatten förorenat är flera, liksom vittnesmål från människor vars mark förstörts av frackingbolagen (läs reportage om detta i morgondagens tidning). Studier har också visat ett samband mellan fracking och jordskalv. I  exempelvis Oklahoma ökade antalet skalv med 70 gånger mellan åren 2008 och 2013 – bara år 2014 skedde 585 skalv med en magnitud över 3,0, mot 109 året innan. Riskerna med fracking, och de ingrepp i miljön som metoden innebär, gör att flera länder som Frankrike, Irland och Bulgarien har förbjudit metoden. Även i Sverige har det höjts röster för ett förbud. Miljöpartiet föreslog frackingförbud för några år sedan, och inställningen är den samma idag:

– Som metod är fracking väldigt miljöskadlig, vi kan inte acceptera att det ska få finnas i Sverige över huvud taget, säger Lorentz Tovatt, näring- och mineralpolitisk talesperson.

Även Socialdemokraterna har varit skeptiska till fracking, inte minst i EU-parlamentet. När parlamentet röstade om nya miljöregler för utvinning av skiffergas 2013 sa Marita Ulvskog att riskerna med fracking måste tas på största allvar.

– Vi är skarpt kritiska till utvinning av skiffergas eftersom det innebär stora ingrepp i miljön, sa hon då.

Att Sverige nu ändå bidrar till frackingexpansionen genom att importera etan menar Lorentz Tovatt är illa.

– Vi vill fasa ut fossila bränslen. Att då importera skiffergas är vi emot.

Borde det finnas ett förbud också mot import av skiffergas?

– Det vore kanske bra, men som det ser ut idag finns det formella hinder som nog gör det svårt, säger Lorentz Tovatt.

Importen av skiffergas till Stenungsund innebär att Sverige än så länge är ett av få länder i Europa som köper amerikansk skiffergas – Norge var först ut för drygt ett år sedan. Att den internationella efterfrågan på skiffergas från USA har ökat bidrar till att USA forsätter satsa.Antero Resources räknar med att etanet kommer att bli en allt större intäktspost – inte minst tack vare avtalet med Borealis. I sin budget för 2017 uppskattade företaget att drygt hälften av all produktion av etan skulle fraktas till den svenska västkusten och Borealis. Enligt avtalet handlar det om att leverera 240 000 ton etan per år.

När ETC söker Borealis vd Anders Fröberg hänvisas vi istället till koncernens kommunikationschef i Österrike, Patrick Laureys.

På Borealis hemsida går det att läsa följande:”Högt upp på vår agenda står Hälsa, Miljö och Säkerhet (...). Det sätter sin prägel på hela organisationen var än i världen Borealis verkar.” Hur rimmar detta med att ni importerar etan från USA:s kontroversiella frackingindustri?

– Man måste se till hela livscykeln. Tidigare lät man etanet brinna upp vid utvinningen, vilket är orsaken till att det länge ansågs vara en olönsam restprodukt. Nu använder vi det istället för producera värdefulla plastprodukter som kan användas för att tackla olika miljöproblem.

Så du ser inga problem med att Borealis driver på en industri som kritiseras för stora miljö- och hälsorisker?

– Jag ignorerar inga risker relaterade till olika teknologier. Men jag tycker att frackingindustrin har gjort stora teknologiska framsteg de senaste tio åren, vilket tillåter den att fortfarande existera inom mera stringenta lagar och regelverk.

Hur ser du på att Navigator Holdings också transporterar olja och gas åt ett företag som har kopplingar till Vladimir Putin och vars två största aktieinnehavare belagts med sanktioner av USA?

– Vi lyder helt och hållet bestämmelserna under OFAC-regelverket (OFAC är en amerikansk myndighet som listar de länder och företag som USA har ekonomiska sanktioner mot, red.anm.) och övervakar kontinuerligt företagen vi har avtal med, i synnerhet när det gäller förändringar i ägarskapsstrukturen eller när OFAC-listan uppdateras med nya företag.

Fracking

Fracking innebär att ett djupt hål borras i marken där olja eller fossilgas finns. Hålet borras till djupa berggrunder, betydligt djupare än vid konventionell gasutvinning. Hålet packas i cement för att gasen inte ska läcka ut, och sedan görs ytterligare ett hål i marken. Vatten blandat med kemikalier sprutas ned i hålet under hårt tryck, så att det skapas sprickor i berggrunden. Gasen och oljan frigörs därmed. Efter ungefär två år har produktionen minskat med mer än 80 procent, och därför måste hela tiden nya brunnar borras.

Problem

Grundvatten kan bli förorenat.

Marken påverkas av borrningen och utvinningen.

Läckage av kemikalier.

Metan läcker ut vid borrhålen – metanets klimatpåverkan är ungefär 20 gånger större än koldioxidens.

Enorma mängder vatten krävs under fracking, i vissa fall pumpas det direkt ut till närliggande vattenkällor och vattnet blir sedan allvarligt förorenat.

Etan

Kolväte som är en av de viktigaste råvarorna vid tillverkning av petrokemiska råvaror.

Etan sågs från början som en biprodukt i skiffergasutvinningen, men stor internationell efterfrågan har gjort att etanet nu är en drivande faktor bakom fortsatta satsningar på fracking.

Navigator Holdings

Ett rederibolag som uppmärksammats i samband med Paradisläckan. Läckan visade att Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross äger andelar i Navigator Holdings, som i sin tur har dragit in över 500 miljoner kronor i intäkter från Sibur – ett företag som säljer rysk gas. Ägare till Sibur är bland andra Vladimir Putins svärson Kirill Sjamalov. Även de två oligarkerna Gennaduj Timtjenko och Rysslands rikaste man, Leonid Michelson, är delägare.

Banden mellan Wilbur Ross och Putins män har fått mycket kritik, liksom det faktum att Ross ägande i Navigator sker via en kedja med sju lager av bolag och partnerskap på skatteparadiset Caymanöarna. Efter att det hela blev känt har Ross sagt att han ska sälja sitt innehav i Navigator Holdings.