Klimat.

2021-01-14 15:21
Bild: Stina Stjernkvist
Puffetikett
Dagens ETC

Studie: Européer kan skippa
 flyget för klimatets skull

När deltagarna i en ny studie ombads att rangordna vad de skulle ha lättast att göra för klimatet valde de flesta att flyga mindre.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

En stor majoritet av européerna, 74 procent, kan tänka sig att dra ned på sina flygresor för klimatet. Det visar en ny opinionsmätning från Europeiska investeringsbanken, där nästan 28 000 personer från EU-länderna deltog. Av dem kan 43 procent tänka sig att sluta flyga helt. Andelen är högst i länder i centrala Europa: Ungern (56 procent), Kroatien (52 procent), Slovakien (51 procent), samt Polen, Tyskland och Österrike (50 procent vardera).

Trots att begreppet ”flygskam” uppstod i Sverige är andelen svenskar som kan tänka sig att helt hålla sig på marken något mindre än EU-genomsnittet (38 procent). Däremot ligger siffran över svenskar som kan tänka sig att minska sitt flygresande av klimathänsyn i linje med EU-genomsnittet (74 procent).

Bilen svår att avstå

När Europeiska investeringsbanken bad personerna att rangordna vad som skulle vara lättast att göra för klimatet, och där alternativet stod mellan att minska sitt flygande, köttätande, klädinköp, tittande på streamingtjänster eller att sälja sin bil, uppgav flest (40 procent) att det skulle vara lättast för dem att sluta flyga. Svårast hade de att göra sig av med bilen (39 procent), vilket var ett problem särskilt för människor som bor på landsbygden (51 procent). Bilens betydelse har dessutom ökat under coronapandemin. 65 procent av européerna säger att de numera använder sig mindre av kollektivtrafik för att undvika att bli sjuka.

Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade, 72 procent, tror att deras personliga livsstilsval påverkar klimatet till viss eller stor grad. Men bara 19 procent av européerna är redo att göra stora förändringar i sitt liv för att minska sin klimatpåverkan, vilket är färre än andelen amerikaner (27 procent) och fler än andelen kineser (10 procent).

Flygets klimatpåverkan

Att minska antalet flygresor är ofta ett av de mest effektiva sätten att minska sitt personliga klimatavtryck. För många svenskar är flyget den enskilt största utsläppskällan. Enligt en studie gjord av forskarna Stefan Gössling och Andreas Humpe som publicerades tidigare i år i tidskriften Global Environmental Change, står en procent av planetens befolkning för hälften av de globala flygutsläppen. Maximalt 4 procent flyger under ett år.

– Studien bekräftar vad forskningen kommit fram tidigare: En stor del av alla flygresor endast äger rum för att det är billigt att flyga. Det finns inte den stora efterfrågan alls som branschen gärna påpekar. Just därför är det enkelt för folk att välja bort dessa resor för klimatets skull, säger Stefan Gödsling till Dagens ETC.

Totalt står flyget för 4-5 procent av de globala koldioxidutsläppen. Coronapandemin har dock drabbat branschen hårt. Antalet flygresor under 2020 utgjorde 44 procent av 2019 års flygresande, enligt Eurocontrol, en organisation som styr luftrummet i EU. Enligt en prognos från Eurocontrol kommer flygbranschen att ha återhämtat sig till 2024.

Europeiska investeringsbanken ägs av EU:s medlemsländer och lånar ut pengar till långsiktiga projekt, främst inom EU. Nyligen antog banken ett mål om att låna ut 10 000 miljarder till klimatinvesteringar till år 2030, samt att alla bankens lån ska från och med år 2025 vara i linje med Parisavtalet. Studien ska hjälpa banken att förstå vilka offentliga satsningar som behövs för att  människor ska ställa om till en mer miljövänlig livsstil.

– Perioden efter covid-19 kommer att ge möjlighet till ett kvantsteg i övergången till en koldioxidsnål och klimatbeständig ekonomi. En grön återhämtning kan hjälpa oss att påskynda den betydande minskningen av växthusgasutsläpp 2030, säger Ambroise Fayolle, vice ordförande för banken i ett pressmeddelande.

Studien gjordes mellan 5 oktober och 2 november 2020 och omfattade mer än 30 000 personer i EU, USA och Kina.