Klimat.

2019-04-24 13:29
  • Bild: TT
  • Ann Linde (S). Bild: TT
    Ann Linde (S).
Puffetikett
Dagens ETC

Regeringen anklagas för att gå Vattenfalls ärenden

Företag inom EU ska inte längre kunna stämma medlemsländer för ny lagstiftning som sänker värdet på deras investeringar. Den svenska regeringen vill dock se ett undantag för energisektorn. Orsaken – enligt kritiker – är att regeringen inte vill riskera Vattenfalls miljardstämning mot tyska staten.

”Nej, det har inte ett dugg med det att göra”, säger utrikeshandelsminister Ann Linde (S).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Investeringsskyddsavtal mellan länder ger utländska privata företag rätt att stämma regeringar. Antalet stämningar har ökat de senaste åren. Ofta handlar det om skadestånd i spåren av ny nationell lagstiftning till skydd för klimat, folkhälsa eller miljö. Men det kan också handla om avvecklat stöd till förnybar energi, något som drabbat Spanien som ålagts att ersätta företag med över 200 miljoner euro.

Allt fler regeringar världen över överäger nu att dra sig ur den här typen av avtal.

EU-kommissionen har länge velat att investerarskyddsavtal mellan EU-länder ska avskaffas.

Nu blir det så, sedan EU-domstolen i den så kallade Achmea-domen den 6 mars slagit fast att avtalen strider mot EU-rätten.

– Det är mycket glädjande att investerarskyddsavtalen mellan medlemsländer avskaffas. Regeringen borde verka för att investerarskyddet tas bort även i Energistadgefördraget, säger riksdagsledamoten Jens Holm (V).

”En våt filt över miljöpolitiken”

Energistadgefördraget – eller Energy Charter Treaty (ECT) – är  ett handels- och investeringsavtal för energisektorn med ett 50-tal medlemsländer.

Det är tack vare investerarskyddet i ECT som Vattenfall nu kan kräva den tyska staten på 65 miljarder i ersättning för uteblivna intäkter från bolagets kärnkraftverk.

– Att investera innebär alltid en risk, och kärnkraften var ifrågasatt redan när Vattenfall investerade i tyska reaktorer. Det är ingen självklarhet att företag ska kompenseras, även om det kan finnas situationer där viss kompensation är rimlig, säger Jens Holm.

I de fall regeringar och företag inte kan komma överens om eventuell ersättning kan tvisten prövas i allmänna domstolar, anser han. Idag avgörs tvisterna i särskilda skiljedomstribunaler.

– Investerarskyddet ger bolagen alla rättigheter och staterna endast skyldigheter. Bolagen ges en extra möjlighet, utöver det ordinarie rättsväsendet, att stämma stater, medan stater och medborgare inte ges samma möjlighet.

– Det är bisarrt att rätts­stater, som Sverige, ger en sådan gräddfil till stora bolag, säger Jens Holm.

Han anser också att Vattenfall borde dra tillbaka sin stämnings­ansökan mot Tyskland.

– Regeringen borde göra klart för Vattenfall att stämningen är helt utanför bolagets uppdrag. Det värsta är att stämningen kommer att användas av andra bolag och ha en avskräckande effekt på regeringar som vill arbeta för miljö och klimat. Det blir en våt filt över progressiv miljöpolitik.

Prövas i hovrätten

Achmea-domen ger inget tydligt svar på om investerarskyddet i ECT är förenligt med EU-rätten. Men mycket tyder på att det inte är det, och att det därmed kommer att avskaffas inom EU. Regeringen hoppas dock på det motsatta.

– Det är fler länder än Sverige som inte kräver att investerarskyddet i ECT tas bort. Frågan är just nu föremål för prövning i Svea hvrätt och regeringen anser att det är olämpligt att uttala sig i frågan innan hovrätten uttalar sig, säger utrikeshandels­minister Ann Linde.

Vad anser du om Vattenfalls miljardstämning av tyska staten?

– Det vill jag inte uttala mig om. Det är mellan bolaget och den tyska regeringen. Men jag kan konstatera att ingen ifrågasätter ett lands möjligheter att fatta beslut, och att ingenting visar att länder tar mindre progressiva beslut på grund av investerarskyddet.

Ser du någon risk att hot om miljardstämningar kan göra att lagstiftning på exempelvis miljöområdet stoppas eller försenas?

– Absolut inte.

Det motsägs av Vattenfalls första stämning av tyska staten 2009, menar Jens Holm. Då gällde det merkostnader bolaget fick efter ökade miljökrav på bolagets nybyggda kolkraftverk Moorburg utanför Hamburg.

– Det slutade med att den tyska regeringen tryckte på lokalpolitikerna i Hamburg att dra tillbaka sina miljökrav, säger Jens Holm.

Den gången blev det förlikning. Vilket utfallet blir i den pågående processen mellan Vattenfall och Tyskland är ännu, sju år senare, oklart.

Påverkar miljardstämningen regeringens beslut att inte ställa sig bakom kravet på avskaffat investerarskydd i ECT?

– Nej, det har inte ett dugg med det att göra, säger Ann Linde.

Vad säger du om att investerarskyddet avskaffas i de bilaterala avtalen mellan EU-länderna?

– För oss har investerarskydden i avtalen fungerat bra, men vi följer det som EU-domstolen har sagt.

Kontroversiellt avtal

Investerarskydd avser det skydd länder ­garanterar investerare från andra länder. Skyddet regleras i så kallade investeringsskyddsavtal mellan länderna.

Avtalen innehåller tvistlösningsverktyget ISDS (Investor-State Dispute Settlement) som reglerar hur en investerare kan stämma en stat inför särskilda skiljenämnder för brott mot investeringsskydds­avtalet.

ISDS är kontroversiellt och många organisationer från civilsamhället kräver att klausulen tas bort i internationella handelsavtal, med hänvisning till att det hotar demokratisk lagstiftning.

Energistadgefördraget, eller Energy Charter Treaty (ECT), är ett handels- och investeringsavtal för energisektorn mellan EU-länder och ett flertal länder utanför EU.

2016 stod tvister avseende ECT för 20 procent av samtliga världens invest eringstvister, många av dem inom EU. Ett exempel är tvisten mellan Vattenfall och Tyskland, till följd av det tyska beslutet att avveckla kärnkraften.

EU-domstolen har slagit fast att investerarskydd mellan medlemsländer inte är förenligt med EU-rätten. Det är ännu oklart om investerarskydd i ECT strider mot EU-rätten eller inte.