Klimat.

2021-03-03 08:15
PFAS-föreningens medlemmar med ordförande Herman Afzelius i mitten. Bild: Johan Nilsson/TT
PFAS-föreningens medlemmar med ordförande Herman Afzelius i mitten.
Puffetikett
Dagens ETC

PFAS-rättegången avslutad 
– kommunen bestrider ansvar

Rättegången i Blekinge tingsrätt om den så kallade PFAS-skandalen är över. Dom meddelas den 13 april.

– Det är en otroligt komplicerad fråga, och målet bryter ny mark juridiskt. Vi kommer att ta fallet till HD om det krävs, säger PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Konflikten mellan invånare i Kallinge som fått sitt dricksvatten förorenat av högfluorerade kemikalier, PFAS, och Ronneby kommuns vattenbolag Miljöteknik har pågått sedan 2016 då invånarna stämde bolaget.

Efter många turer och förseningar har frågan nu prövats under snart en månad i Blekinge tingsrätt. Budskapet under rättegångens sista dag när kommunen höll sitt slutanförande var att kommunen inte anser sig vara skyldig att betala ut skadestånd till de Kallingebor som fått i sig stora mängder PFAS via dricksvattnet.

– Vi menar att svensk skadeståndsrätt inte omfattar den typen av skador, som handlar om framtida risk, och att käranden inte har kunnat bevisa att de lidit den skada de påstår, säger Mathias Kågell-Landgren, ombud för Ronneby kommun, till SVT Nyheter.

Kommunen menar att alla de 165 personer som stämt Miljöteknik måste kunna bevisa att de lidit skada. Men en individuell bedömning för varje fall är inte möjlig att genomföra, enligt advokat Göran Starkebo, som företräder de 165 kärande.

– PFAS orsakar negativa hälsotillstånd som redan finns i vårt samhälle. Att antalet sjuka blir fler med anledning av PFAS kan man bara se på gruppnivå, säger han till SVT.

”Bryter ny mark”

Herman Afzelius är en av de drabbade och ordförande för PFAS-föreningen som står bakom stämningen. Han är glad att rättegången är över.

– Det har hållit på sedan 2014, jag kunde aldrig föreställa mig  att det skulle ta så här lång tid.

Trots den långa processen har ännu inte den grundläggande frågan om det föreligger något skadeståndsansvar eller inte besvarats, menar han.

– Kommunen fortsatte in i det sista att göra allt för att komma undan sitt ansvar. Nu är det upp till tingsrätten att ta ställning. Det är en otroligt komplicerad fråga som aldrig prövats i svensk rätt. Vi bryter ny mark juridiskt här, säger Herman Afzelius.

Han framhåller att flera av de drabbade lider av sjukdomar som enligt vetenskapen skulle kunna kopplas till PFAS.

– Men kopplingen går inte att bevisa. Så vi kommer tillbaka till grundfrågan; är det rimligt att man ska utsättas för allvarliga hälsorisker när man tar ett glas vatten hemma?

Han anser att föreningen och de drabbade har gjort vad de kunnat för att föra fram sin sak, med stöd av världens främsta experter och den senaste forskningen, men är osäker på om det kommer att räcka hela vägen.

– Vi hoppas innerligt att det kommer att göra det, men vi kommer att ta fallet vidare till Högsta domstolen om det är det som krävs, säger Herman Afzelius.

Fakta

• I december 2013 upptäcktes höga halter av PFAS i dricksvattnet runt Kallinge. 

• 2014 fastslås att utsläppskällan är brandskum som använts vid försvarets flygflottilj F17 i området. Försvaret tar på sig ansvaret för det inträffade. 

• Drabbade personer från området bildar PFAS-föreningen med målet att få upprättelse för de drabbade. De vill först stämma försvaret men då de inte kan kräva något skadestånd av Försvarsmakten så blir det istället en stämning av det kommunala vattenbolaget som levererat vattnet i september 2016.

• 2018  beslutar HD, enligt PFAS-föreningens önskan, att dricksvatten är en produkt som därmed ska omfattas av produktansvarslagen, PAL.

• Det kan innebära att alla som levererar vatten i framtiden får ett större ansvar för att säkerställa att det inte innehåller skadliga substanser.

• Bakom stämningen står 165 personer, men minst 5 000 personer är drabbade, enligt PFAS-föreningen.

• Rättegången i Blekinge Tingsrätt avslutades den 2 mars. Dom i målet faller den 13 april.