Klimat.

2020-09-09 09:15
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Oljejätten vill bygga gigantisk ledning – genom unika ekosystem

Unika ekosystem och lokalsamhällen offras när oljejätten Total bereder väg för nya jättefält i Uganda och världens längsta pipeline genom hjärtat av Afrika.

– Miljöpåverkan kommer att vara katastrofal och oljan som pumpas upp kommer att ge utsläpp motsvarande de årliga utsläppen i Danmark, säger miljöjuristen Lea Kulinowski.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det kan verka märkligt att storsatsa på ny olja när pandemin kört oljepriset i botten och grön omställning väntar runt hörnet. Men petroleumindustrin letar ständigt efter nya fyndigheter som ersättning för de redan uttömda. Franska oljejätten Totals vd Patrick Pouyanné säger att Total fortfarande kommer att vara en ledande fossiljätte om 20–25 år.

– Vi ska satsa på de stora fälten, där vi kan producera den mest konkurrenskraftiga oljan, för den har en framtid, säger han i en video på företagets hemsida.

De nya oljefälten Tilenga och Kingfisher i Uganda passar väl in i beskrivningen. Fyndigheterna är stora och råoljan lätt att exploatera till en billig kostnad.

De båda oljefälten beräknas innehålla sex miljarder fat, mer än dubbelt så mycket som den nya norska jättefyndigheten Johan Sverdrup väntas ge.

Sedan brittiska Tullow Oil sålde sin tredjedel i projekten är det Total som driver Tilenga-­fältet medan det kinesiska oljebolaget Chinese National Offshore Company (CNOOC), leder utvecklingen av Kingfisher.

Tillsammans planerar de för 500 brunnar och en produktion på 216 000 fat olja per dag. Ett drygt trettiotal av Tilengafältets brunnar ska borras i naturskyddsområdet Murchison Falls National Park, vid Lake Alberts nordöstra kust. I söder hotas den 400 kvadratkilometer stora skyddade Bugoma-skogen av exploateringen för Kingfisher-fältet.

Världens längsta oljeledning

På sin väg mot världsmarknaden måste oljan transporteras till kusten. Det ska ske genom en 145 mil lång ledning – East African Crude Oil Pipeline (EACOP) – till hamnstaden Tanga i Tanzania. Oljeledningen kommer att plöja igenom 12 naturreservat och känsliga livsmiljöer för schimpanser, lejon och elefanter, längs med Victoriasjöns kust, över hundratals floder, träskmarker och skogar innan den når Indiska oceanen. Ledningen blir världens längsta uppvärmda oljepipeline och konsekvenserna vid en potentiell läcka riskerar enligt miljöbedömare att bli katastrofala. Att ledningen passerar jord­bävningsdrabbade områden ökar risken.

– Miljöpåverkan från Tilenga och oljeledningen kommer att vara katastrofal och oljan som pumpas upp kommer, när den bränns, att tillföra uppskattningsvis 34 miljoner ton kol­dioxid till atmosfären varje år. Det motsvarar de årliga utsläppen i Danmark, säger Lea Kulinowski, jurist vid miljö­organisationen Jordens vänner i Frankrike.

Hot och trakasserier

Exploateringen hotar inte bara miljön och klimatet. Förra året hade 5 000 lokalbor tvingats lämna sina hem och odlingsmarker, bara i i området kring Tilenga.

– Invånarna informerades inte ordentligt, deras mark och grödor värderades inte korrekt och de pressades att acceptera en otillräcklig ersättning, som i flera fall sedan inte betalades ut, säger Lea Kulinowski.

De som har krävt sin rätt och protesterat har hotats och trakasserats och stoppats från att återvända till sina egendomar av oljebolaget Total, enligt flera rapporter.

Drogs inför rätta

I oktober förra året drog Jordens Vänner och människorättsorganisationen Survie, tillsammans med fyra ugandiska miljö­organisationer, Total inför rätta, med stöd av den nya franska företagslagen om ”aktsamhetsplikt”. Lagen kräver att större företag med huvudkontor i Frankrike gör risk- och konsekvensanalyser för att förhindra att verksamheten påverkar mänskliga rättigheter och miljö negativt.

Organisationerna menar att Total inte efterlever lagens krav och hoppades att prövningen skulle tvinga Total att revidera sin aktsamhetsplan för Tilenga och den övriga infrastruktur som Total ansvarar för, med hänsyn till de faktiska konsekvenser oljeprojektet innebär nu och framöver för lokalsamhället och miljön.

Det var första gången någonsin ett transnationellt företag drogs inför domstol med stöd av den banbrytande lagen.

Men domstolen i Nanterre valde att förpassa målet till Handelsdomstolen.

Parallell rättsprocess

Beslutet har överklagats, ­berättar Lea Kulinowski.

– Vi har inte bara överklagat första instansens beslut att avsäga sig ärendet. Med tanke på att kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter att äga rum, ber vi också domstolen att avgöra sakfrågan, alltså om Total efterlever kraven i aktsamhetslagen, säger Lea Kulinowski.

Förhandlingen har till följd av pandemin skjutits fram till 28 oktober. I en parallell civilrättslig process anklagas Ugandas

oljemyndighet och miljö­myndigheten NEMA för att ha godkänt Tilenga-projektets miljömässiga och sociala konsekvensbedömningsrapport på felaktiga grunder. Samtidigt fortgår arbetet vid oljefyndig­hterna utan avbrott.

– Tilengaprojektet skyndas på. Ett slutgiltigt investeringsbeslut väntas i slutet av året. I juli började Total ta in anbud för Tilenga och det pågår för närvarande en kampanj –  ”90 dagar för olja & gruvdrift” – i Uganda, som syftar till att främja olje­utvecklingen i landet, säger Lea Kulinowski.

Total tillbakavisar samtliga anklagelser och hävdar att de har löst alla lokala miljö- och sociala frågor för oljefälten och pipelinen.

– Totals offentliga ståndpunkt – att företaget respekterar både människors rättig­heter och miljön – motsägs av deras handlingar, säger Lea ­Kulinowski.

I december väntas slutgiltigt investeringsbeslut även för den kritiserade oljeledningen. Så snart besluten klubbats kan byggarbetet dra igång. Går ­utvecklingen oljebolagens väg kan faten börja fyllas 2024.

800dagar

Megaoljeprojektet

Megaoljeprojektet i Uganda/Tanzania består huvudsakligen av fyra delar: Tilenga och Kingfisher-projekten för utveckling av oljefälten och produktionen av råoljan, samt ett raffinaderi, en flygplats och oljeledningen East African Crude Oil Pipeline (EACOP).

Tilengaprojektet drivs av Total medan kinesiska CNOOC har andelar i det, Kingfisher drivs av CNOOC medan Total äger andelar. Oljeledningen utvecklas av Total med stöd av CNOOC och ugandiska staten som också bygger flygplats och raffinaderi.

Megaprojektet riskerar att medföra katatsrofala konsekvenser i en lång rad känsliga naturområden, och fler än 100 000 människor i Uganda och Tanzania kommer att påverkas om projektet genomförs.

Sex miljöorganisationer har stämt det franska oljebolaget med stöd av den franska ”aktsamhetslagen” från 2017. Förhandlingar i högre instans väntas inledas i oktober.

En namninsamling av aktivistnätverket Avaaz mot projektet pågår just nu på nätet.