Klimat.

2020-04-22 12:10
  • Bild: Shutterstock
  • Anna Werne
    Anna Werne
  • Johan Malinen
    Johan Malinen
Puffetikett
Dagens ETC

Nytt förslag gör solel till fulel – drar undan mattan för mikroproducenter

Energimyndigheten vill att mikroproducenter av egen el ska uteslutas från systemet med ursprungsgarantier. Det innebär att små solcellsägare inte längre ska kunna sälja sin el som certifierad grön el.

”Det kommer göra det ointressant för elhandels­bolagen att köpa villaägarnas överskottsel och kan minska intresset för att installera solceller”, säger Anna Werner, vd för Svensk solenergi.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Hittills har Sveriges drygt 40 000 mikroproducenter av el kunnat välja om de vill ansluta sig till systemet med ursprungs­garantier för den el de producerar eller inte. Ursprungsgarantier visar vilken energikälla elen kommer ifrån och är i praktiken en sorts miljöcertifiering för el. Det är Energimyndigheten som utfärdar garantierna, hittills för alla typer av elproduktion. Men nu har myndigheten begärt hos regeringen att små producenter, med anläggningar mindre än 43,5 kW, ska uteslutas från systemet. Förslaget berör i princip bara mikroproducenter av solel, eftersom så småskaliga anläggningar av vind- och vattenkraft är ovanliga. Branschorganisationen Svensk solenergi är kritiska till förslaget och skriver nu på ett brev till regeringen och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Att ta bort ursprungsgarantierna från mindre anläggningar går stick i stäv med idén om ett samhälle med större fokus på miljö och hållbarhet. Den största delen ursprungsmärkt solenergi kommer just från anläggningar som är mindre än 43,5 kW, säger Anna Werner, vd på Svensk solenergi.

I dagsläget innebär inte ursprungsgarantierna något större ekonomiskt tillskott för mikroproducenterna, men det kan ändras framöver.

– Skillnaderna kan bli stora i takt med att alltfler vill betala extra för att veta att det är just solel de köper, säger hon.

Upp till ett par tusen kronor om året extra för småproducenter är inte osannolikt, enligt en del bedömare.

Ingen efterfrågan på omärkt el

Om ursprungsmärkningen försvinner kommer all mikroproducerad solel räknas som smutsig ”fulel” i statistiken vilket också kan göra att elhandelsbolagen tappar intresset för att köpa småproducenternas överskottsel eftersom den inte kan säljas vidare som ren solel, menar hon.

– Så är det absolut. Det finns ingen efterfrågan på omärkt el. Den mest efterfrågade elen är solel, den vill kunder betala lite extra för, säger Stefan Sundelius, produktchef på Telge Energi.

– Det handlar om små volymer solel nu, men framöver kommer vi att prata om terawattimmar omärkt el som ingen kommer att vilja köpa, säger han.

Nya EU-krav

Johan Malinen är handläggare för ursprungsgarantier på Energi­myndigheten. Han säger att det finns två skäl till myndighetens begäran.

– Ett är att vi måste vi anpassa oss till nya regler om ursprungsgarantier i EU:s så kallade förnybartdirektiv (RED II) och nya krav på gemensam standard för alla elproducenter. Det skulle innebära kostnadsökningar för oss och för mikroproducenterna, som mer än äter upp den lilla inkomsten de får. Förändringarna kommer också att leda till mer administrativt krångel för de minsta producenterna, som vi tror att de nog helst vill slippa, säger han.

En del kritiker av Energi­myndighetens förslag framhåller möjligheten att låta små anläggningar få ursprungsgarantier utan kostnad, som ett led i stödet för mer klimatsmart el.

Ett tredje skäl bakom Energi­myndighetens förslag är den växande arbetsbördan hanteringen innebär för dem, men det är inte huvudsaken, enligt Johan Malinen.

Stefan Sundelius på Telge Energi har föreslagit att Energimyndigheten låter elhandlare agera ombud för mikroproducenterna, för att befria myndigheten från administreringen och producent­erna från extra avgifter.

– Regeringen får bedöma om det förslaget är något som bör utredas vidare, säger Johan Malinen.

Kan uteslutas från systemet med ursprungsgarantier

Energimyndigheten lämnade den 18 mars in en hemställan till regeringen om att ta bort möjligheten för mikroproducenter av el att vara med i systemet för ursprungsgarantier.

Idag har 30 procent av mikroproducenterna ansökt om ursprungsgarantier. Övriga 70 procent kan också sälja sin överskottsel, som omärkt el, till ett lägre pris.

Just nu pågår arbete med att ta fram en elmarknadshub som förenklar insamlingen av data från Sveriges elproducenter, som skulle kunna ge förutsättningar för ursprungsgarantier även för mikroproducenter. Men ingen vet när den kommer att vara på plats.