Klimat.

2015-06-22 14:31

Miljonböter för solenergi i Spanien

Att samla in solenergi blir ett allvarligare brott i Spanien än att läcka radioaktivt avfall. Det är innebörden i ett nytt lagförslag som förbereds.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den nya snabbutredda lagen väntas godkännas av Spaniens regering inom kort och innebär böter på upp till 60 miljoner euro (mer än en halv miljard svenska kronor) för aktörer som utan tillstånd samlar in solenergi för egen konsumtion, skriver sajten Planetsave.

Den som vill ansluta sig till det allmänna nätet med upp till 15 kW kommer också att beläggas med en ny skatt på 8,9 euro för hushållskunder och upp till 36 euro för medelstora företag.

Solcellsföretagare som inte är ansluta till det allmänna elnätet tillåts dock att lagra solenergi utan risk att tvingas betala den nya skatten.

I praktiken innebär den skyhöga bötessumman på 60 miljoner euro att lagringen ses som ett allvarligare brott i Spanien än att orsaka läckage av radioaktivt avfall, där böterna för närvarande ligger på 30 miljoner euro.

”En ideologisk kampanj mot solceller”

Spaniens solcellsförbund, UNEF, har kritiserat den nya lagen hårt och företrädare för organisationen menar att syftet med de nya reglerna är att stoppa utvecklingen av egenproducerad solenergi.

– Det finns en ideologisk kampanj mot solceller och en lobby från de stora energibolagen som har en dominerande ställning på marknaden, säger José Donoso, generaldirektör för UNEF, rapporterar Planetsave.

Organisationen kallar den nya solskatten diskriminerande och betonar att ingen annan energieffektivitetsåtgärd i landet beskattas på samma sätt. Såväl gas, kol som kärnkraftsgeneratorer förbrukar minst åtta procent av sin energi, men omfattas inte av skatt överhuvudtaget. Eegen konsumtion vid samproduktion av el och värme är skattebefriad fram till 2020.

– Alla beslut från regeringen de fyra senaste åren har motverkat förnybara energikällor, säger José Donoso enligt Planetsave.