INFO OM ETC.

2019-11-11 13:17
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Dagens ETC startar klimatportal: ”Här ska barnen alltid kunna hitta fakta”

En trygg plats där barn ska kunna diskutera klimatfrågor med varandra och få svar från experter. Det är vad Dagens ETC nu ska utveckla efter att ha fått positivt besked på en ansökan till Mediestödsnämnden.
   – Det handlar om deras framtid men medierna ser alldeles för ofta bara till vuxnas behov och oro, säger chefredaktör Andreas Gustavsson.

Dagens ETC beviljas nära 600 000 kronor för att ta fram en klimatportal för unga svenskar, upp till 18 år. Mediestödsnämnden är en självständig del inom Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), före detta Presstödsnämnden. Syftet med stöden som fördelas är att öka demokrati och mångfald.

– Uppenbarligen tilltalades nämnden av tanken på en klimatportal för barn. Det är mycket glädjande, säger Andreas Gustavsson, chefredaktör på Dagens ETC.

– Men det är viktigt att påpeka att stödet, och därmed vårt projekt, hänger på att riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att utöka presstödet. Annars blir det inget.

Vad är klimatportalen?

– Jag vet inte riktigt ännu, det ska målgruppen berätta för mig. Alltså exakt vad de vill ha. Och i vilka plattformar de helst vill vara aktiva. Men vad som är säkert är att Sverige saknar en trygg digital plats där barn kan träffas specifikt för att dela med sig av sina tankar och sina rädslor vad gäller klimatkrisen. Jag tror att det är hur viktigt som helst att få möta andra, att få prata med likasinnade. Portalen ska bli en sajt och jobba väldigt mycket mot sociala medier. Alltid med barnperspektiv.

Men blir det mer än ett forum för diskussion?

– Ja, diskussion är så klart en del av det hela, men portalen ska erbjuda fakta om klimatkrisen och om möjliga lösningar. Fakta du kan lita på, granskad av forskare och andra experter. Jag kan garantera att klimatportalen inte kommer att ge utrymme åt klimatförnekare.

– Klimatjournalistik och -debatt för unga kommer med ett ansvar. Dagens ETC har kompetens att axla det. Jag vill att portalen ska visa omsorg, både om unga och om demokratin. Det här är den nära framtidens väljare och beslutsfattare. Medier måste ge dem tillräcklig, tillförlitlig information. Vad betyder IPCC:s senaste rapport? Vad gör egentligen politikerna i EU? Hur skadligt är det för klimatet om familjen flyger till Thailand? Unga förtjänar svar som de kan ta till sig och förstå, som behandlar dem med respekt. Idag fungerar det ju tyvärr inte riktigt så.

Blir det dyrt att använda portalen?

– Nej. Det är gratis för barnen att använda den.

Bra för demokratin men kanske inte så bra för det affärsmässiga?

– Det tror jag absolut att det är. Hur många unga kommer inte att komma i kontakt med Dagens ETC och få se vad vi är kapabla till med vår klimatjournalistik? Jag hoppas att de sedan väljer att bli prenumeranter när de blir lite äldre. Dagens ETC är ett långsiktigt projekt.

Hur kommer klimatportalen att synas för Dagens ETC:s prenumeranter?

– Varje vecka blir det minst ett uppslag från portalen. Jag vet att många prenumeranter vill ha hjälp för att kunna prata om den här svåra frågan med barn och barnbarn. Jag hoppas att portalen ska fungera generationsöverbryggande.

När är portalen klar?

– Nu börjar vi med att starta upp fokusgrupper. Den som är under 18 år och klimatintresserad får hemskt gärna höra av sig till mig! Sedan drar arbetet igång med den tekniska biten. Och vi ska hitta en redaktör. Det är en fantastisk utmaning. Resultat bör synas första halvåret 2020, mot sommaren till. Men först måste vi veta om riksdagen klubbar regeringens förslag.