Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vänstern måste svara med rättvis omställning

Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson, och Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, presenterar partiets energi- och miljöpolitik vid en pressträff i augusti förra året.

Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson, och Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, presenterar partiets energi- och miljöpolitik vid en pressträff i augusti förra året.

Bild: Marko Säävälä/TT

Dagens ETC

SD skapar nu en ny berättelse om den orättvisa ­omställningen. ­Målet är att ställa aktiv för­nekelse mot Sveriges klimat­lag. Vänstern måste svara med ett ­offensivt program med ­fördelande politik och hållbar elektrifiering av hela landet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Klimatpolitiken, eller kritiken av den, är en av SD:s viktigaste frågor denna mandatperioden. 

– Att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd, säger SD-ledamoten Elsa Widding till TT 19/11 2022.

– Vi börjar närma oss punkten där klimatpolitiken börjar få effekter för människors vardag och den diskussionen har man aldrig fört med väljarna, säger Martin Kinnunen, SD:s klimatpolitiske talesman i riksdagen (Dagens Nyheter 30/1).

Utgångspunkten i den artikeln är SD:s vallöfte att vid pump sänka bränsle priserna med tio kronor, vilket efter valet slutade med en blygsam sänkning vid pump på endast 14 öre. 

I sitt försök att komma undan sina vallöften försöker SD skapa en ny berättelse som knyter ihop kritiken mot de höga ­bränslepriserna med en aktiv klimatförnekelse och med krav på regeringen att ta strid mot såväl EU:s klimatpolitik som Sveriges klimatlag. Enligt SD:s nya berättelse bygger den svenska klimatpolitiken på ett klimathot som inte finns, att våra svenska åtgärder inte betyder något, men får konsekvenserna att folk drabbas av ökade kostnader.

Men klimatkrisen blir allt mer fördjupad. Tidsplanen kräver allt kraftigare åtgärder för att hinna bromsa utsläppen. Politikens nuvarande klimatåtgärder drabbar allt mer orättvist och ojämlikt. Subventioner av elbilar är för de rikaste, lika så utbyggnaden av elstolpar. Höjda bensin- och dieselpriser på grund av reduktionsplikten drabbar dem som mest dagligen behöver sina bilar. Den privata elmarknaden har gett kraftigt höjda elpriser, särskilt för småhusägare med direktverkande el, och den ger ökande hyreskrav. Samtidigt går näringslivet, bankerna och elbolagen helt fria, ökar kraftigt sina vinster. Inflationen gräver ut löner och pensioner. Regeringen sänker i sin budget dessutom skatterna för dem som redan klarar sig bra. Allt detta sker i en tid då det står klart för de flesta att de ekonomiska klyftorna i samhället de senaste 20 åren ökat språngartat (Katalys).

Kan vänstern svara på SD:s klimat­berättelse?

Klimathotet står på vetenskaplig grund. Vi måste argumentera mot SD för att svenska klimatåtgärder behövs och är viktiga globalt sett.

Vi tar ansvar för klimatnödläget och en framtid för allas barn och barnbarn. Sverige kan och måste ställa om och som samhälle har vi råd, vi har kunskaper och teknikutveckling som kan visa vägen för effektiva klimatåtgärder i andra länder. Omställningen av gruv- och stålindustrin Norrland är ett exempel på teknikutveckling som Sverige kan bidra med.

Men klimatkrisen måste hanteras rättvist, där de rika och resurs­starka måste bidra mest.

Byt system. 

Satsa på en rättvis och hållbar elektrifiering.

Vänstern måste möta SD och högern med en egen berättelse om en rättvis klimatpolitik som både åtgärdar klimatkrisen och ­orättvisan. Vänstern berättelse måste vara ett offensivt program för en rättvis och hållbar elektrifiering av hela Sverige, en rättvis politik som byter system, från fossilt till fossilfritt.

• Avveckla den privata elmarknaden. Inför ”Beken-modellen”, elprissättningen bör utgå från svenska produktionskostnader. Inför ett rimligt och stabilt elpris för alla regioner. 

• Subventionera kraftigt elbilar för låg- och medelinkomsttagare. Statligt stöd för utbyggnad av laddningsstolpar i hela Sverige. Höj skrotningspremien för fossil­drivna bilar.

• Bromsa reduktionsplikten för att lindra dagens transportkostnad på framför allt landsbygden. 

• Inför reseavdrag som gör det möjligt för glesbygdsbor att pendla och där egen elbil ännu inte är ett alternativ.

• Statligt satsning till havsbaserad vindkraft. Dela vinsterna från vindkraftverken, på land och till havs, med den lokala kommunen eller regionen.

• Ökat stöd till solelsutbyggnad för privata hushåll och företag. Målet är att Sverige blir lika bra som Danmark.

• Bygg ut kollektivtrafiken i stad och landsbygd och gör den billig för alla. Låt staten subventionera billigare tågbiljetter, som i Tyskland.

• Höj skatten för de rikaste tio procenten i Sverige, använd såväl förmögenhetsskatt som inkomstskatt.

• Inför en klimatskatt på banker och företag för att medfinansiera klimatomställningen. Låt staten låna till omställningen, Sverige är ett av länderna med lägst statsskuld i EU.

Detta är bara några förslag på vad en ny berättelse från vänstern om en rättvis och hållbar elektrifiering av hela Sverige kan innehålla. Vi har råd, finansiering kan ske med statlig upplåning, kreditgarantier och ökad beskattning av de rika. 

Dagens klimatpolitik har länge varit orättvis. Vänstern behöver visa en mycket offensivare och rättvisare klimatpolitik och en omställningsprofil som skapar tillit till klimatpolitiken. Det behövs ny berättelse från vänstern som bryter med högerns klimatskepsis och klimatpassivitet. Då kan försvar av välfärden och insatser för klimatet gå hand i hand.