Hoppa till innehållet

Kulturdebatt

Debatt: Way Out West marknadsför sig som hållbar – men räknar inte med resorna

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Dagens ETC

Underhållningsbranschen behöver ett gemensamt ramverk för att minska klimatpåverkan, skriver arrangörerna bakom musikfestivalen Department. Här är deras åtta förslag.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

När vi drog igång festivalen Department år 2016, var det kärlek till musiken och viljan att tillsammans arbeta för en mer hållbar framtid som drev oss. Vi ville skapa en större samlingsplats för innovativ elektronisk dansmusik, där svenska och internationella akter möts, och tillsammans driva ett aktivt hållbarhetsarbete. Som grundstenar beslutade vi att festivalen skulle vara helt vegansk, att vi skulle arbeta cirkulärt, att representationen på våra scener skulle vara så mångsidig som möjligt utan att kompromissa, och att festivalen skulle vara strategiskt placerad för att minimera våra utsläpp.

Redan 2019, när vi första gången redovisade våra utsläpp, såg vi att den absolut största utsläppskällan för festivaler är besökarnas resor. Det var en insikt vi ville sprida till branschkollegor, media och besökare. För i den breda diskussionen har det mest handlat om artisters resor till och från festivaler världen över, medan verkligheten visar att det framför allt är vi som arrangörer, tillsammans med våra besökare, som måste göra beteendeförändringar.

Beteenden måste ändras

Glädjande nog börjar vi se tecken på en bredare syn kring hållbart agerande inom event- och festivalbranschen – att ett holistiskt perspektiv på hållbarhet tillämpas i festivalers miljöarbete. Men vi kan inte bara fortsätta prata om vad som är viktigt, utan måste flytta fram positionerna och agera – mäta, redovisa och reducera genom förändrade beteenden.

Därför föreslår vi ett ramverk som tar hänsyn till helheten av våra klimatutsläpp, där alla i vår bransch får någonting att förhålla sig till och förstår vad som gör skillnad. Genom att utveckla ett gemensamt index för mätning av miljöpåverkan kan vi ha en transparent kommunikation med både publiken och artisterna om hur viktiga deras val är – och skapa beteendeförändring på riktigt.

WoW räknar lågt

Way Out West i Göteborg tog tidigt viktiga miljöinitiativ som att göra festivalen vegansk. Under senare år har man även gjort mätningar på vissa delar av sina utsläpp och signalerat att man tar ansvar för sina besökares utsläpp på festivalen. Vi applåderar självklart dessa initiativ, men vill nu utmana våra kollegor att ta nästa steg.

Way Out West marknadsför sig som en hållbar klimatsmart festival som mäter sina utsläpp. Enligt den senaste publika klimatredovisningen Way Out West genomförde hade de ett CO2e på cirka 14 kg per besökare 2019. Men man har inte räknat med besökares resor och boende – som är den enskilt största klimatpåverkande källan (enligt stor brittisk studie2 står den för 80 procent av festivalers totala utsläpp). Inte heller tar man med sponsorers transporter och försäljning, festivalens mat- och dryckesförsäljning eller övriga underleverantörers transporter. När vi på Department inkluderade all påverkan ovan hade vi samma år ca 22 kg CO2e per besökare.

Om Way Out West hade följt samma index som vi skulle de haft ett närmare fem gånger högre utsläpp per besökare än de redovisade.

Ta del av vårt tillvägagångssätt

Vi välkomnar Way Out West och resten av liveindustrin, att ta del av våra siffror och tillvägagångssätt och tillsammans med oss på Department ta nästa steg mot hållbarare festivaler och evenemang.

För att ha en chans att nå de globala klimatmålen i Agenda 30 måste vi samarbeta och möta de stora utmaningarna med hjälp av fakta och transparens. Om vi använder samma mätmetoder kan vi agera tillsammans och konstruktivt för att lösa problem. Annars riskerar vi att vilseleda både kunder och partners. Och framför allt kommer vi inte framåt med de stora frågorna – som att minska vår klimat­påverkan.

Åtta förslag

Vi föreslår därför ett gemensamt forum för att arbeta fram ett branschindex för festivalers och motsvarande kulturevenemangs utsläppsmätningar. Vi uppmanar vår bransch­organisation Svensk Live att i sitt projekt Greentopia ta en aktiv roll i det här arbetet och visa att musikbranschen tar ansvar. Som medskick har vi ett förslag på åtta punkter att utgå från i arbetet:

1. Redovisa data över besökares resor till och från festivalen samt boende.

2. Redovisa data över samtliga leverantörers transporter, produkter och övriga utsläpp.

3. Redovisa data över samtliga sponsorers transporter, produkter och övriga utsläpp.

4. Redovisa data över festival­ens interna transporter, utsläpp, avfall, energiförbrukning och marknadsföring; innan, under och efter genomförandet.

5. Sätta gemensamma och ­tydliga systemgränser för mätningar.

6. Införa gemensamma data­kvalitetskrav.

7. Skapa tydliga reduktionsmål för utsläpp, samt reduktionstakt i förhållande till varje organisation.

8. Införa redovisningskrav inom branschen.

Vi kan konstatera att Department i år hade ett utsläpp på 7,6 kg CO2e per unik besökare, vilket är relativt lite jämfört med våra tidigare festivaler. Större evenemang, där fler långresande deltar kommer naturligtvis innebära högre utsläpp. Men tack vare våra mätningar vet vi nu vad vi behöver förändra och har data att stödja oss på när vi uppmanar våra partners att medverka till att hjälpa oss i omställningen av rese­beteenden. Det måste vi göra om vi menar allvar med att minska vår klimatpåverkan.

Låt oss agera nu och som bransch ta vårt gemensamma ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Kulturevenemang är starka kommunikativa kanaler och vi kan göra stora skillnader tillsammans med vår publik och artister.

Department

Festivalen Department äger rum på Långholmen i Stockholm och genomförs med grön el utan diesel­aggregat. De serverar vegansk mat, minimerar sitt avfall, återvinner merparten av alla scenbyggnationer och har specialskapad dekor. Festivalen redovisar alla sina utsläpp inklusive scope 1, 2 och 3 mot Greenhouse Gas Protocol – A Product Standard samt PAS 2060. 

Ämnen i artikeln