Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi vägrar anmäla papperslösa patienter

Bild: Nätverket vårdpersonal mot Tidöavtalet

ETC nyhetsmagasin

Förslagen i Tidöavtalet bygger på en rasistisk grundsyn och går rakt emot de grundläggande lagar som styr vården i Sverige. Därför måste det stoppas, skriver nätverket Vårdpersonal mot Tidöavtalet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Vi är många som är förbannade och rädda när vi tänker på konsekvenserna av den nya regeringens så kallade Tidöavtal. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har tillsammans enats om att alla människors liv inte är lika mycket värda. Med en rasistisk grundsyn görs det tydligt att alla inte ska ha rätt till sjukvård på lika villkor. Förslagen i Tidöavtalet går rakt emot de grundläggande lagar som styr vården i Sverige. I hälso- och sjukvårdslagen kapitel 3, paragraf 1, står det att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hur går då det ihop med Tidöförslagen?

Den nya regeringen och Sverigedemokraterna vill utvisa människor på basen av så kallad “bristande vandel” som exempelvis kan innebära att leva med ett substansberoende. Olika beroenden räknas som sjukliga tillstånd och utgör grund för stor ohälsa. Tidöavtalet menar alltså att människor kan utvisas från Sverige enbart på grund av ohälsa. Förslaget omöjliggör för redan utsatta människor att bygga upp en god hälsa, istället stängs de ute från vård och omsorg genom att tvingas att lämna landet. Hälsa är en grundläggande rättighet enligt svensk och internationell lagstiftning och förslaget är direkt livshotande.

I den rasistiska regeringspolitiken talas det även om internering av asylsökande, om inre utlänningskontroller och om ett nationellt tiggeriförbud. Alla dessa förslag kommer att leda till mycket stor stress hos de drabbade. Stress som skapar lidande, men också psykisk och fysisk ohälsa i form av bland annat hjärt- och kärlsjukdom samt för tidig död.

I ett annat förslag i Tidöavtalet vill politikerna ta bort rätten till offentligt finansierad tolk. En rättighet som är grundläggande för att många människor ska kunna få en god och säker vård. För oss som vårdpersonal är tillgång till tolk helt avgörande för att vi ska kunna göra rätt bedömningar och en förutsättning för en god patientsäker vård. Här är patientlagen tydlig, det är vårdpersonalens ansvar att patienten kan förstå informationen som ges. En tolk kan ge oss möjligheten att fånga upp ett barn som inte vill leva. En tolk kan ge oss misstankar om att en kvinna lever under misshandel och hot. En tolk kan ge oss möjlighet att snabbt diagnostisera och vårda en akut hjärtinfarkt. Rätten till tolk kan vara skillnaden mellan liv och död.

En sjukdomshistoria som stämmer och där patienten får komma till tals är en förutsättning för att uppnå den jämlika vård som är lagstadgad i hälso- och sjukvårdslagen. Att fråntas rätten till en utbildad tolk kan också leda till att anhöriga tvingas tolka. Detta kan göra att barn behöver berätta för sina föräldrar att de har cancer eller att en våldsam partner är med vid vårdbesök och bestämmer vad som kan sägas.

Ytterligare ett förslag i Tidöavtalet är införande av anmälningsplikt, vilket skulle göra vårdpersonal skyldiga att rapportera papperslösa till polis och Migrationsverket. Ett hot om anmälning och risk för utvisning kommer leda till att papperslösa undviker vård trots behov. Ett misstroende för vården kommer att skapas trots att vårdpersonal inte kommer att gå med på att anmäla sina patienter. När papperslösa undviker vård kan sjukdomar och tillstånd akut förvärras. Det finns en risk att dessa människor dör eller får sjukdomar som följer dem resten av livet. Vi som vårdpersonal vet att människor inte blir friska av att stängas ute från vården.

För oss som vårdpersonal är det tydligt att förslagen i Tidöavtalet är direkt människofientliga. Dessutom märks det att politikerna inte har någon aning om hur det är att jobba inom vården. För oss handlar det inte om siffror i ett dokument, det handlar om verkliga människor som lider. Det handlar om människor som vi vill vårda, vilket regeringen tillsammans med SD försöker göra omöjligt för oss. Vi är redan tungt belastade. Det politikerna gör är att lägga ytterligare etisk stress på våra axlar.

I Tidöavtalet finns en del förslag som skulle kunna vara bra för sjukvården i stort, såsom en utbyggd primärvård. Men med Tidöavtalets rasistiska politik skulle det inte bli en primärvård för alla. Det skulle bli en primärvård som inte välkomnar de som inte pratar svenska och dit papperslösa inte vågar vända sig. Det är inte en primärvård vi vill ha.

Vi vägrar utföra vård på deras rasistiska villkor.

Tidöavtalet måste stoppas!