Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi vädjar till våra folkvalda: Rösta nej till migrationslagen

Över 80 miljoner människor är på flykt i världen just nu.
Över 80 miljoner människor är på flykt i världen just nu. Bild: Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT

Dagens ETC.

Den 20 juni är den internationella flyktingdagen. Två dagar senare, den 22 juni, kommer Sveriges riksdag att rösta om en ny migrationslag som riskerar leda till stort lidande och ytterligare försvåra integrationen för de personer som beviljas skydd i Sverige, skriver svenska Amnesty.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Över 80 miljoner människor. Inte sedan andra världskriget har det funnits så många på flykt i världen. Människor som flyr krig och konflikter men också repressiva regimer och övergrepp bland annat på grund av tro, sexuell läggning eller politisk uppfattning. Ju fler människor på flykt, desto större behov finns av fungerande asylsystem. Men inte bara det. Människor måste också kunna ta sig dit, till säkerheten i ett land med fungerande system där det går att söka asyl.

Det går nämligen inte att söka asyl på distans. Om du går in på en svensk ambassad för att söka asyl kommer du att bli hänvisad till att ansökan måste ske i Sverige. Men hur ska du ta dig hit? Har du turen att äga en passhandling kan du i och för sig söka visum. Men eftersom du är en flykting vill du ju inte bara besöka Sverige. Du vill söka asyl och stanna här och då får du inget visum.

Det finns således inga legala vägar att ta sig till EU för att söka asyl. Om du inte har ovanligt stor tur och är en av de försvinnande få flyktingar (65 000 personer 2019) som FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, föreslår för vidarebosättning. Då kan du säkert, och med alla handlingar i ordning och uppehållstillstånd redan beviljat, få hjälp med flygresa till Sverige.

Avsaknaden av säkra och legala vägar leder i sig till att människor på flykt spelas i händerna på flyktingsmugglare.

Riksdagen har den 22 juni att ta ställning till om det så kallade andrummet som ledde till en tillfällig lag 2016, där vi gick från permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga och där ­möjligheterna till familjeåterförening i hög grad försvåras, ska införas permanent. Att rösta ja till förslaget skulle leda till stort lidande och innebära att möjligheten att bli en del av det svenska samhället för de personer som beviljas skydd i Sverige också fortsättningsvis kommer att göras mycket svårare. De som drabbas får svårare att fokusera på integration, svårare att bli en del av det svenska samhället och att ta till sig och lära sig det svenska språket samt komma in på arbetsmarknaden. Och de som lider av trauma riskerar att inte att få nödvändig behandling, eller att inte kunna ta den till sig. Migrationsverket kommer att tvingas lägga stora resurser på omprövningar.

Hur kunde det bli så här?

Inte i den värsta fantasin trodde vi att den politiska oviljan att stå upp för flyktingars rättigheter kunde gå så långt att man nu även aktivt arbetar för att stänga människor utanför såväl Sverige som EU.

Sverige borde istället tydligt och klart göra allt man kan för att ge goda exempel på vad den internationella flyktingrätten och folkrätten innebär och kräver av stater. För om Sverige och EU, som tillhör den rikaste delen av världen, inte värnar asylrätten och respekten för flyktingskapet kan man ställa sig frågan varför länder i andra delar av världen, där nästan nio av tio människor på flykt befinner sig, över huvud taget ska hålla sina gränser öppna och fortsätta hysa de som är behov av skydd

Låt oss stå upp för respekten för flyktingskapet och människor på flykt. Låt oss inte lägga sten på börda utan istället värna barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Vi vädjar till våra folkvalda riksdagsledamöter att rösta nej till lagen.

00:00 / 00:00