Hoppa till innehållet

EU

Debatt: Vi kräver åtgärder mot ekonomisk brottslighet

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Sverige blöder miljarder varje år i undanhållen skatt. Det gäller också andra europeiska stater. Och pengarna går främst till skatteparadis inom EU. Det här måste få ett stopp. Socialdemokraternas ansvar är att ställa tydliga krav, skriver Emma Fastesson Lindgren och Elfva Barrio från S-studenter.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I takt med globaliseringen och den digitala ekonomin har skattesmitning blivit ett alltmer påtagligt problem, inte bara för enskilda länder utan för hela EU. Skattesmitning urholkar staters skattebaser, försvagar deras förmåga att tillhandahålla välfärd och skapar orättvisa där företag och förmögna individer bidrar mindre än de borde till samhällsgemenskapen. 

Europa står inför stora utmaningar: säkerhetskris, kostnadskris och klimatkris. Samtidigt ser vi att ojämlikheten i de europeiska samhällena skenar. Faktum är att Sverige har bland de snabbast växande inkomstklyftorna i världen. För att lösa de problem som europeiska länder står inför behöver våra resurser fördelas rättvist. Det innebär att alla medborgare behöver bidra i enlighet med uppsatta regelverk. 

Det kan inte ses som något annat än ett stort misslyckande för det europeiska projektet. 

Enligt databasen Missing Profits går Sverige miste om cirka 21 miljarder kronor per år till följd av skattesmitningen. Dessa pengar går främst till skatteparadis inom EU. Det kan inte ses som något annat än ett stort misslyckande för det europeiska projektet. 

För att adressera dessa utmaningar behöver Socialdemokraterna gå till val på att öka samarbetet mot ekonomisk brottslighet. S-studenter föreslår tre reformer för att påbörja detta arbete:

• EU-direktiv för förmögenhetsregister

Vi vill ha ett EU-direktiv för förmögenhetsregister i syfte att ge medlemsländer ökad insyn i såväl individers som företags tillgångar. Transparens är avgörande för ett rättvist skattesystem där alla bidrar efter förmåga. Avsaknaden av ett förmögenhetsregister i Sverige kritiseras av allt fler myndigheter och av själva riksbankschefen. Ett EU-direktiv för förmögenhetsregister skulle även bistå EU och medlemsländerna i mer effektiva sanktioner mot auktoritära ledare och deras hejdukar som gömmer pengar i Europa, idag kommer många ryska oligarker undan på grund av de komplicerade nät av skalföretag och tillgångar.

• Exitskatt- och transaktionsskatt

Exitskatt är en skatt som tas ut när tillgångar flyttas ut ur ett skattejurisdiktionsområde, till exempel när ett företag flyttar sitt huvudkontor eller immateriella tillgångar till ett annat land. En harmoniserad exitskatt inom EU skulle förhindra företag från att undvika skatt genom att flytta sina vinster till lågskatteländer. Att se till att vinster beskattas där de genereras borde vara en självklarhet. 

En skatt på finansiella transaktioner skulle inte bara bidra till att bromsa överdriven spekulation på finansmarknaderna utan också generera välbehövliga intäkter för EU:s medlemsländer. Genom att beskatta köp och försäljning av finansiella instrument som aktier, obligationer och derivat, skulle vi kunna stärka den finansiella stabiliteten inom unionen.

• Ökat samarbete för att motverka skattesmitning

För att på bästa sätt motverka skattesmitningen behöver EU:s medlemsländer öka samarbetet på ett effektivt och målmedvetet sätt. Först och främst behöver kryphål och svagheter identifieras. Därefter behöver de åtgärder som krävs för att öka rättvisan i unionen implementeras. EU:s medlemsländer ska samarbeta och samexistera, inte kannibalisera och konkurrera med varandra i en negativ spiral mot lägsta möjliga standard.

Genom att införa dessa skatter och ett förmögenhetsregister genom ett EU-direktiv, kan vi ta ett stort steg mot att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och säkerställa rättvisa över hela unionen. Det handlar inte bara om att öka skatteintäkterna, utan också om att bygga ett mer rättvist och hållbart samhälle där alla bidrar till gemenskapen. Det är dags för EU att agera enhetligt och beslutsamt för att stänga de kryphål som undergräver vår gemensamma framtid. Det är endast när alla medborgare får det bättre som EU uppnår sitt uppdrag, inte bara de rikaste.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00