Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi i SSU tar ställning mot TTIP

María-Elsa Salvo, vice ordförande för SSU Stockholms distrikt.
María-Elsa Salvo, vice ordförande för SSU Stockholms distrikt.

Dagens ETC

I söndags beslutade SSU:s förbundskongress att bifalla en motion om ett nej till handels- och investeringsavtalet som just nu förhandlas mellan EU och USA.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det var efter ett intensivt och framgångsrikt samarbete mellan flera distrikt från olika delar av landet som de följande att-satserna bifölls med en bred majoritet:

• att SSU ska ta ställning mot TTIP-avtalet.

• att SSU ska verka för att handelsavtal som förhandlas med stater med fungerande juridiska system inte ska innehålla ISDS-klausuler.

SSU Stockholm glädjs över att SSU nu ansluter till de politiska organisationer som redan i dag tagit ställning mot TTIP-avtalet i sin helhet, såsom S-studenter. Att ännu en socialdemokratisk sidoorganisation tar tydlig ställning mot avtalet är ett bevis på det motstånd som detta avtal fört med sig.

Internationella exempel från andra liknande avtal påvisar att effekterna av TTIP skulle innebära en nedbrytning av nationernas interna rättssystem, en nedbrytning av fackliga rättigheter och ett överlåtande av vår demokratiska konsument­rätt till storföretagen.

SSU Stockholm ser nu fram emot att Socialdemokraternas ungdomsförbund sätter press på regeringen och partiets EU-parlamentariker att ta ställning mot TTIP-avtalet.