Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi är mer än redo att styra Sveriges regioner

Bild: Johan Nilsson/TT

Dagens ETC.

Under det tryck som pandemin satte på välfärden blev det tydligt att välfärden har ett tjusigt skal men innanför det har borgerlig politik skapat stora hål, skriver företrädare för Vänsterpartiet – och berättar vad de själva skulle vilja göra med kontroll över regionernas utveckling.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Många har väl sett Uppdrag granskning om det glömda valet, regionvalet? Det är vi väldigt glada för! Programmet belyser hur regionerna i Sverige har fått sämre och sämre sjukvård och styrning.

Vänsterpartiet har både analys och politik som skulle göra välfärden stark igen, men vi är i opposition i de flesta av landets regioner. Under det tryck som pandemin satte på välfärden blev det tydligt för fler än oss: välfärden har ett tjusigt skal men innanför det har borgerlig politik skapat stora hål i den.

Vi företrädare för Vänsterpartiet i regionerna lägger förslag på förbättringar, för att satsa långsiktig på personalens arbetsmiljö och på att skapa stabila vårdkedjor som hänger ihop. Men förslagen röstas ner av de styrande borgerliga.

Vi tar förlossningsvården som exempel. I hela landet är det nu kris i dessa verksamheter till följd av bristande styrning av regionerna, i borgerlig regi. Personalen flyr regionerna som arbetsgivare. Det finns då möjlighet att få statsbidrag till verksamheter i behov, där staten går in med pengar genom en så kallad tilläggsöverenskommelse.

I Västra Götalandsregionen kan vi se hur de styrande borgerliga satt i system att lämna poster delvis ofinansierade, för att man förlitar sig fullständigt på att få statsbidrag som ska täcka hålen. Det innebär då att statsbidragen finansierar basverksamheten – inte tillför extra resurser som kan behövas för att vidareutveckla vården. Inom förlossningen var det meningen att de 445 miljarderna man senast beslutade om skulle möjliggöra en mer personcentrerad och jämlik vård. Istället gick den förhoppningsvis till basverksamheten.

Vänsterpartiet har länge föreslagit just en personcentrerad vård, höjda löner, arbetstidsmodeller för att stärka verksamheterna långsiktigt, vilket skulle varit i linje med vad statsbidraget var tänkt att gå till. Men varken i Västra Götaland, Malmö, Stockholm eller Östergötland ser vi att pengarna har gått till rätt saker. Vi vill hellre se generella bidrag än riktade statsbidrag, för att skapa långsiktigt robusta verksamheter.

Vänsterpartiet vill att satsningarna tydligt fokuseras på att förbättra personalens arbetsmiljö och de förslag vi lägger grundar sig i vad personalen efterfrågar. Tyvärr röstar de borgerliga hela tiden ner våra förslag. Det är dags att sätta stopp för marknadsvården.

”Jag tycker att det är viktigt att de gemensamma medel vi avsätter till välfärden ska vi ha demokratisk kontroll över”, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Uppdrag Granskning.

Det tycker vi också. För det här gäller ju inte bara inom förlossningsvården, det här är genomgående prioriteringar från de borgerliga partierna i både sjukvårdsfrågor och andra regionala ansvarsområden. Staten har skjutit till stora resurser till förlossningsvården. Hade pengarna använts på rätt sätt hade det kunnat göra stor skillnad i vårdkvalitet, arbetsmiljö och lönenivåer. Men med en dålig konstruktion och de borgerligt styrda regionernas ovilja att göra någonting på riktigt blir bristerna uppenbara.

Många regioner gör trots pandemi ett ekonomiskt överskott, och de borgerliga passar nu på att erbjuda tillfälliga lönetillägg under valåret. De har satt i system att underfinansiera verksamheter och slimma ner välfärden. Bristen på långsiktigt arbete är påtagligt. Vänsterpartiet vill se ramhöjande insatser, före att kortsiktigt släcka bränder. Vi vill bygga upp välfärden igen, och vi är mer än redo att styra Sveriges regioner nästa mandat­period.

Vi vågar gå före.