Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Vi är djupt bekymrade över Academedias agerande

”Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser över möjligheten att införa instrument på skolnivå, vilken hämmar betygsinflation och betygsfusk. Därutöver måste marknadsskolan fasas ut”, skriver debattören.

”Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser över möjligheten att införa instrument på skolnivå, vilken hämmar betygsinflation och betygsfusk. Därutöver måste marknadsskolan fasas ut”, skriver debattören.

Bild: Jessica Gow/TT

Dagens ETC.

Hur hanterade facket situationen på Cybergymnasiet, ägt av Academedia? En lärare berättade i Dagens ETC att han känner sig sviken.

Men facket har varken undanhåll­it eller mörkat några vittnesmål i detta, skriver företrädare för Sveriges Lärare.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det är oerhört tråkigt att Rickard Öhman eller andra medlemmar i Sveriges Lärare känner sig svikna av sitt fackförbund. Ingen kan ta ifrån någon den upplevelsen. Jag vill ändå passa på att förtydliga frågan kring hanteringen av det Academedia-ägda Cybergymnasiet. Facket var inte den som informerade ledningen om en förestående mediegranskning. Så fungerar inte fackets tillvägagångssätt. Media informerade ledningen som sig bör innan publicering. Det vill säga i linje med medias arbetssätt och pressetik. Däremot är det fackets skyldighet att konfrontera arbetsgivaren kring de missförhållanden och oegentligheter som våra medlemmar och ombud vittnar om. Ett fackförbund måste och kommer alltid att agera i sina medlemmars intresse genom att utkräva ansvar och åtgärder av arbetsgivaren.

Facket har heller aldrig och kommer aldrig att stå passiva inför att en arbetsgivare efterforskar vilka medlemmar som varit i kontakt med media. Än mindre ska Sveriges Lärare bistå en arbetsgivare i detta. Om en arbetsgivare i offentligt finansierad verksamhet överhuvudtaget förhör sig om vilka som varit i kontakt med journalister, är det ett allvarligt brott mot meddelar­friheten och Sveriges Lärare behöv­er därmed agera kraftfullt.

Facket har varken undanhåll­it eller mörkat några vittnesmål i detta. Tvärt om har vi månat om att alla berättelser och vittnesmål lyfts och konfronterat arbets­givaren med dessa. Samtidigt har facket kunnat garantera personlig anonymitet för alla medlemmar som önskat detta. När det sedan kommer till själva utredningen, är det beklagligt om det har uppfatt­ats att facket tillsammans med arbetsgivaren på något sätt skulle ha genomfört utredningen tillsammans. Facket var inte delaktigt i genomförandet och kan inte svara för vilka delar som kan ha mörkats eller tystats ner.

Precis som Rickard Öhman uttrycker är oegentligheter med betyg ofta mer eller mindre subtila. Även om lagstiftningen är tydlig med att betygssättning är en myndighetsutövning som utövas av lärare, så saknas regleringar som försvarar lärare mot att exempelvis en arbetsgivare på olika sätt försöker påverka till att sätta högre betyg. Därmed saknar facket verktyg för att komma till rätta med problemen. Facket påtalar och fördömer den arbetsgivare som försöker påverka lärare i deras myndighetsutövning; betygsfusk i alla dess former är skändligt och oacceptabelt! Vi ser med stor frustration och besvikelse detsamma som Rickard Öhman vittar om – att fusket fortsätter.

Det finns inget försvar för det som rektorer vid Cybergymnasiet har gjort. Vi är djupt bekymrade över hur Academedia agerat och undrar över i vilken utsträckning detta förekommer på andra skolor. Vad gör Skolinspektionen när betygsfusk uppdagas? Kan det vara urkundsförfalskning? Är det en straffrättslig fråga? Sveriges Lärare efterlyser tydliga svar på dessa frågor och krafttag mot rektorer och huvudmän som bevisligen bryter mot skollagen.

Vi ser detta som symtom på djupa systemfel i det svenska skolsystemet. Till syvende och sist handlar allt detta om att man eftersträvar att höja betygen. Ibland föreställer man sig att varje årskull elever ska överträffa den tidigare. Både betygsfusk och betygsinflation är problem på systemnivå. Ett skol­sverige med starka marknadsmekanismer, där skolorna konkurrerar om eleverna, leder till att skolans varumärke sätter riktningen för betygsättningen.

Detta måste få ett slut. Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser över möjligheten att införa instrument på skolnivå, vilken hämmar betygsinflation och betygsfusk. Därutöver måste marknadsskolan fasas ut. Tills detta är genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Aktiebolag är inte en långsiktigt hållbar driftsform för att driva skolverksamhet. Problem på systemnivå måste hanteras på systemnivå.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00