Debatt. .

2017-12-29 15:15

Våra beteendeförändringar ställer krav på nya system

Man beräknar att det kommer finnas mer plast än fisk i haven 2050 om inget görs. Producenter av plastförpackningar behöver ta ett större ansvar för det skräp som hamnar utanför återvinningssystemet och kommunerna behöver anpassa sin infrastruktur, skriver Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz.

De senaste åren har allt fler fått upp ögonen för problemet med plast i sjöar och hav. Både EU och regeringen har tagit olika initiativ för att ta itu med problemet, men ändå ökar nedskräpningen. Vilket i sin tur leder till mer skräp i haven.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


En cirkulär ekonomi bygger på att alla resurser antingen återanvänds eller återvinns. Det förutsätter att allt avfall tas om hand. Dagens återvinningssystem baseras på att vi köper och bär hem varor, och att förpackningar och rester sorteras och slängs exempelvis vid miljöstationer eller i återvinningsrum.

Men det rimmar dåligt med dagens konsumtionsmönster. Vi köper allt mer fika, mat och prylar on the go – när vi är på språng. Det gör att mängden skräp ökar. Och skräpet från dessa varor ingår helt enkelt inte i det system vi har byggt upp kring återvinning.

Det finns ett lagstadgat producentansvar för förpackningar. Avsikten är att spara på samhällets resurser, minska mängderna avfall och stimulera till återanvändning och återvinning. Problemet är bara att systemet läcker.

När en engångsmugg eller godisförpackning hamnar på marken, och inte i det återvinningssystem som finns, lämpas ansvaret över på den kommun eller markägare som ansvarar för renhållningen. Och att behöva städa upp är både dyrt och onödigt.

Nedskräpningen ökar i landet som helhet. För att den ska minska krävs framför allt attitydförändringar hos konsumenter. Håll Sverige Rent gör vad vi kan för att uppmärksamma fler på problemet. Men vi behöver hjälp från fler i kampen mot skräpet.

Därför vill vi uppmana producenterna att ta ett större ansvar genom att producera förpackningar som genom sin design minskar riskerna för nedskräpning och som hjälper konsumenterna att slänga skräpet på avsedd plats.

Kommunerna behöver också göra det lättare att sortera skräp vid vanliga papperskorgar, och se till att dessa rymmer även stort skräp som sushi- och pizzakartonger. Och konsumenter behöver ta ansvar för sitt beteende. Det skräp man tar med sig ut, tar man också med sig hem.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Johanna Ragnartz 
Vd Håll Sverige Rent