Debatt. .

2015-07-09 19:00
Bild: Marielle Sterner

Utred möjligheten med psykologi i grundskolan

Psykologiundervisning är ett starkt slag mot rasism, och annan diskriminering, skriver Marielle Sterner som vill att regeringen ska utreda möjligheten att införa psykologi som ämne i grundskolan.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Skolan är ett hett ämne. Det debatteras livligt om lärarlöner, vinster som plockas ur, oansvariga föräldrar och allt mer bråkiga elever. Det ska dock kommas ihåg att skolan är mer än pengar och stök. Skolan är ett kunskapscentra, som ska förbereda Sveriges barn till en rik framtid, där de ska kunna navigera sig i samhällslivet, sitt personliga liv och inom en karriär. Jag vill starta en debatt som handlar om hur vi kan göra skolan till ett starkare kunskapscentra, genom att starta kampanjen Inför psykologi i grundskolan! Den bygger på en namninsamling som ska skickas till skolminister Gustav Fridolin, och bakom kampanjen står ungdomsföreningen Kort om Samhället.

Som psykologistuderande på Lunds universitet tycker jag självklart att psykologi är ett fantastiskt roligt ämne, och anser mig priviligerad med att få studera det. Världens utbildningar i psykologi, neurologi, sociologi och psykologprogrammen kom dock inte till liv för studenternas nöjes skull. De finns till för att psykologi är ett livsviktigt ämne. Forskning leder till att vi kan rädda människor. Vi lär oss hur vi hanterar och behandlar psykiska, psykosomatiska och neurologiska sjukdomar.  Åldersrelaterade sjukdomar som olika former av demens blir allt vanligare, och det är forskare på psykologiska institut som levererar lösningarna. Vi finner kunskap om hur alla människor kan utvecklas via exempelvis minnes-, inlärnings- och copingstrategier. Vi lär känna oss själva, och vi utvecklar förståelse för andra. Det byggs en bas av kunskap som kan användas för att förstå hur samhället bör planeras, så att så många människor mår så bra som möjligt. Psykologi är ett viktigt, brett och nödvändigt vetenskapligt fält.

I en amerikansk studie från 50-talet, ledd av Joseph Patti, fick 28 elever från klass 8 testa att ha psykologi under en termin. I det stora hela var de mycket nöjda, eleverna tyckte att kursen var rolig och de kände att de hade utvecklats på ett sätt andra kurser inte kunde utveckla dem på. Efter att de fick lära sig psykologin bakom vidskeplighet gav många elever upp olika vidskepliga tankar. Samtalet om rädsla ledde till att de förstod och kunde hantera sina rädslor bättre, samt att de förstod andras rädslor och därför deras ibland lite ovanliga beteenden bättre. På olika sätt visades att eleverna kände sig säkrare i sin navigering i samhället, tack vare kunskapen de fått från psykologin.

Att lära sig och att förstå något, är grundläggande för att kunna hantera det. I terapier läggs det oftast mycket fokus på att patienten ska förstå och upptäcka sina egna känslor och tankar, för att förståelse är ofta nyckeln till förändring. Psykisk ohälsa har ökat drastiskt bland unga sedan 90-talet, och att införa obligatorisk psykologi tidigt i kursplanen kan ha mycket goda emotionella konsekvenser. En studie från Israel från 2013 visade att psykologiundervisning ledde till att elever utvecklade högre självförtoende och minskade ångest- och depressionsyndrom.

Psykologi erbjuder dessutom kunskap i så mycket mer än psykisk ohälsa. Psykologi lär oss hur folk resonerar och känner när de diskriminerar, mobbar, älskar, skapar relationer, upplever sinnesförnimmelser, tänker, minns, förstår, glömmer och känner.
Jag är övertygad om att psykologiundervisning är ett starkt slag mot rasism, och annan diskriminering. Att förstå varför människor diskriminerar, skapar sociala grupper och hierarkier är ett första steg till förstå hur man motverkar det. På liknande sätt har studier visat att kunskap om stereotyphot gör att fenomenet inte biter lika hårt. Stereotyphot innebär att man beter sig i enlighet med stereotypen om den gruppen man tillhör, exempelvis gör kvinnor sämre ifrån sig på mattetest om de innan testet blev påminda om att de är kvinnor. Om de däremot innan testet får kunskap om stereotyphot påverkas de mindre av det.

Vad jag vill med denna kampanj är att få regeringen att utreda möjligheten med psykologi i grundskolan. Om det skulle införas skulle det givetvis vara på bekostnad av något annat, antingen av ett annat ämne eller så skulle skoldagarna bli längre. Personligen anser jag att religion numera kan inkluderas i ämnet historia, för att ge plats åt ett nytt samhällsorienterat ämne: psykologi, som kan inkludera etik och viss filosofi. Just detta är dock endast mitt personliga förslag på lösning och namninsamlingen inkluderar inte den. Det viktiga är vi inför mer psykologi, sedan får vi gemensamt komma fram till hur det ska se ut i praktiken. Man kan ha det som en mindre del av ett annat ämne, ha det som ett individuellt val, eller välja att dra ner på ett annat ämne för att införa psykologi som eget ämne.

Här hittar du namninsamlingen

Marielle Sterner 
Ordförande för Kort om Samhället.