Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Tre öre istället för 50 öre – om du bor i Stockholm

”I förslaget för elstödet sätts ett tak, oavsett kommunens befolkningsstorlek, som innebär att en kommun kan få maximalt 20 miljoner kronor”, skriver debattören.

”I förslaget för elstödet sätts ett tak, oavsett kommunens befolkningsstorlek, som innebär att en kommun kan få maximalt 20 miljoner kronor”, skriver debattören.

Bild: Mnmshakir/Shutterstock

Dagens ETC

Regeringen har helt på egen hand kommit på att införa ett maxtak för elstöd till välfärdsverksamheter som slår exceptionellt hårt i storstadsregionerna.

Hårdast kommer det slå mot barn och ungdomar som möta konsekvenserna av en regering som övergivit dem, skriver Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Regeringens löftessvek om elstöd till hushållen är väl känt. Det som skulle ha betalats ut i höstas har i bästa fall nu i en begränsad version hamnat i hushållskassorna. Norra Sverige har dessutom på ett orättfärdigt sätt helt undantagits från stödet. För lite och för sent är den snälla beskrivningen av regeringens politik i denna del.Man tror inte det är möjligt, men det är dock än värre när det gäller stöden till företag samt kommuner och regioner. Nästan ett halvår tog det för regeringen att presentera ett förslag.

Förslaget innebär att företag som hade höjda elkostnader hösten 2021 ska få stöd som i bästa fall betalas ut mot slutet av 2023. Hur många små företag som gått i konkurs under bördan av höga elpriser, och en regering utan förmåga att ta fram ett stöd som betalas ut när det behövs, vet vi inte. Regeringens politik slår dessutom extra hårt mot företagare i Stockholm eftersom det stöd som finns till företag i södra Sverige avseende höjda kostnader för gas inte kommer ges till Stockholm. Ett beslut som drabbar 50 000 hushåll men också väldigt många företag, inte minst de 800 restauranger i Stockholm som använder gas.

Det allra mest upprörande är dock att regeringen helt på egen hand kommit på att införa ett maxtak för elstöd till välfärdsverksamheter som slår exceptionellt hårt i storstadsregionerna. I förslaget sätts ett tak, oavsett kommunens befolkningsstorlek, som innebär att en kommun kan få maximalt 20 miljoner kronor.

Det kan låta mycket, men i Stockholms stads hela koncern använde vi 650 miljoner kilowattimmar under den aktuella tiden. Det innebär att elstödet, som är avsett att kompensera kommunerna för ökade elkostnader med 50 öre per kilowattimme, bara blir värt tre öre per kilowattimme om du går i skolan, simmar i en simhall samt bor på äldreboende eller i en allmännyttig lägenhet i Stockholm.

Varför elever och äldre ska få mindre stöd om de bor i en större stad framgår inte av regeringens förslag. Det hänvisas till EU:s statsstödsregler, men det finns som Stockholms jurister tydligt visat all möjlighet att undanta välfärdsverksamheter från dessa regler. Statsstödsreglerna finns för att hindra staten från att stötta enskilda företag på ett otillbörligt sätt – inte för att omöjliggöra kvalitet i välfärden.

Det finns inte heller några argument för varför de som bor i hyresrätt i utsatta områden i Stockholm ska få sex procent av det stödet som går till en villaägare i Djursholm. Tyvärr tycks regeringen ha struntat inte bara i välfärdens behov utan också många stockholmares.

I verkligheten tvingar nu både regeringens uteblivna elstöd och låga statsbidrag till kommunerna fram besparingar inom välfärden. Hårdast kommer det slå mot barn och ungdomar. När de tränar i idrottshallen, går i skolan eller bor i hyresrätten kommer de möta konsekvenserna av höjda elkostnader och en regering som övergivit dem. Kommuner och regioner kommer göra allt för att täcka upp men för att det ska vara möjligt krävs att regeringen gör om och gör rätt. Människor är inte mindre värda för att de bor i en stor stad.