Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Tandsköterskans betydelse i Folktandvården

Idag är det brist på tandsköterskor i Västra Götalandsregionen. Bristen riskerar att leda till längre köer och rentav sämre patientsäkerhet, menar debattörerna.
Idag är det brist på tandsköterskor i Västra Götalandsregionen. Bristen riskerar att leda till längre köer och rentav sämre patientsäkerhet, menar debattörerna. Bild: ETC Media

Dagens ETC.

Tre krav för att höja statusen på tandsköterskeyrket – debatt från fackförbundet Vision.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Tandsköterskor är viktiga för tandvårdsteamet. Tandsköterskan stöttar tandvårdsrädda, ger barn ett första tryggt möte med tandvården och utför avancerade uppgifter på delegation av tandläkare.

Idag är det brist på tandsköterskor i Västra Götalandsregionen och enligt arbetsförmedlingens bedömning finns det mycket liten konkurrens om jobben. Bristen riskerar att leda till längre köer och rentav sämre patientsäkerhet.

Vision anser att Folktandvården måste öka attraktiviten i yrket, bland annat genom att göra långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor.

Folktandvården planerar att utbilda 100–120 tandsköterskor årligen under de närmaste åren. Detta täcker knappt möjliga pensionsavgångar inom Folktandvården som står för ca 52 procent av tandvården i regionen.

I Västra Götalandsregionen är 11 procent av Visions över 900 medlemmar 63 år eller äldre och kan ta ut pension under året, tittar vi på medlemmar 58 år och äldre är det över 30 procent av gruppen. Detta måste mötas i utbildningsinsatser.

Det räcker inte att bara nå upp till antalet pensionsavgångar, vi måste även se till personalrörlighet, ledigheter och konkurrens från privata aktörer. Majoriteten av tandsköterskor som slutar går till privata arbetsgivare. Men vi ser även att man byter yrke.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, pekar på att svårigheterna att rekrytera anställda med god kompetens i leder till bland annat felbehandlingar, långa väntetider och en ansträngd arbetssituation för anställda. IVO påpekar även att kommande stora pensionsavgångar måste mötas för att klara framtida utmaningar.

För att bli tandsköterska krävs 1,5 års yrkeshögskolestudier men med en lön som är betydligt lägre än genomsnittet för personer med motsvarande utbildningsnivå. I Västra Götalandsregionen är medellönen för tandsköterskor 27 500 kronor i månaden för en heltidstjänst enligt SCB. Det är en medellön som är betydligt lägre än genomsnittet för personer med motsvarande utbildningsnivå. Bland alla personer i Sverige som har en eftergymnasial utbildning kortare än tre år ligger medellönen på 34 700 kronor i månaden. Dessutom ser vi fortfarande tandsköterskor med löner på runt 20 000 kronor i månaden i Västra Götalandsregionen.

Senast hösten 2018 blev jag kontaktad av en person med gedigen arbetslivserfarenhet som efter 1,5 års yrkeshögskolestudier erbjöds en lön på 20 500 kronor, detta var en lägre lön än personen uppbar innan vidareutbildning. Jonas Ericsson ordförande Vision Västra Götalandsregionen.

Vision ställer tre krav för att öka tandsköterskeyrkets attraktivitet och status:

  • att arbetsgivare i den offentliga tandvården gör långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket.
  • att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer.
  • att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Tandsköterskeyrket är ett ansvarsfullt arbete. Folktandvården måste se till att nyutbildade tandsköterskor vill stanna och göra yrkeskarriär i tandvården. Då måste yrkeserfarenhet och utbildning löna sig mer än idag.

/ Jonas Ericsson

Ordförande, Vision
Västra Götalandsregionen

/ Ylva Lomgård

Tandsköterska och huvudskyddsombud Vision Folktandvården

Ämnen i artikeln