Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Otillräckliga insatser mot skatteflykt

Lisa Sjöblom, Generalsekreterare Forum Syd
Lisa Sjöblom, Generalsekreterare Forum Syd Bild: Foto: Press

Dagens ETC.

Allt fler EU-länder stödjer ökad transparens i skattefrågor. Men Sverige följer inte trenden. Det skriver Forum Syd, som utmanar regeringen på fem punkter.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

De senaste årens läckor som LuxLeaks och Panamadokumenten visar tydligt hur sekretess gör skatteflykten möjlig. Allt fler EU-länder visar nu stöd för ökad transparens i skattefrågor, enligt rapporten Survival of the richest som tas fram årligen tillsammans med Eurodad, European Network on Debt and Development.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Forum Syds rapport Skatteflykten – världens problem visar hur Sverige har agerat mot den globala skatteflykten. Regeringen har haft en aktiv retorik men åtgärderna som har presenterats är inte tillräckliga för att stoppa skatteflykt från utvecklingsländer. Sverige stödjer fortfarande inte den viktigaste åtgärden – transparens.

Regeringen föreslog nyligen att svenska multinationella företag ska redovisa hur mycket skatt de betalar i varje land de är verksamma i, så kallad land-för-land-rapportering. Detta är ett viktigt steg för att motverka skatteflykt eftersom det skapar förutsättningar för att se om ett multinationellt företag betalar en rimlig skatt i förhållande till den verksamhet företaget bedriver i respektive land.

Men regeringen missar en möjlighet att göra förslaget än mer effektivt genom att inte göra informationen offentlig. Istället kommer endast myndigheter i EU-länder och de länder som Sverige har skatteavtal med att få del av informationen. Utan offentlig information är det svårt för medborgare att hålla företag, individer och myndigheter ansvariga. Även utvecklingsländers tillgång till informationen begränsas till länder som har skatteavtal med Sverige. Förslaget är därmed inte verkningsfullt för utvecklingsländer, som drabbas hårdast av skatteflykt.

Innan valet 2014 uttryckte både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Sverige ska vara drivande i EU när det gäller krav på insyn i företags räkenskaper genom fullständig land-för-land-rapportering. Men Sverige har varit en bromskloss när det gäller EU-kommissionens förslag om offentlig land-för-land-rapportering som presenterades i våras.

Offentlighet är även viktigt för att register över företags verkliga ägare ska bli en effektiv åtgärd. Samtliga EU-länder ska upprätta register över företags verkliga ägare och antalet länder som är för offentliga register är nu större än antal länder som är emot. Men den svenska regeringen har ännu inte tagit ställning i frågan. Det är dags att Sverige tar tydlig ställning för öppenhet.

Vi uppmanar att den svenska regeringen genomför fem viktiga åtgärder för att sätta stopp för den globala skatteflykten:

  • Driv på för att EU ska införa offentlig land-för-land-rapportering för företags verksamhet i alla länder. Rapporteringen bör även vidgas till att omfatta fler multinationella företag. I regeringens förslag berörs endast multinationella företag som har en omsättning på minst sju miljarder kronor av rapporteringskravet.
  • Upprätta öppna ägarregister över vilka de verkliga ägarna är. Offentlighet förhindrar skatteflykt genom anonyma brevlådeföretag och gör det möjligt för medborgare och journalister att se vem som är företagens egentliga förmånstagare och vem som i slutändan gynnas.
  • Driv på för ett mellanstatligt skatteorgan under FN. Ge utvecklingsländerna en plats vid förhandlingsbordet i ett skatteorgan där samtliga länder kan delta på lika villkor i arbetet med globala skattefrågor.
  • Inför automatiskt informationsutbyte mellan alla länder. Säkerställ att alla länder och framför allt utvecklingsländer kan få information som behövs för att stoppa skatteflykt. Utvecklingsländer som saknar kapacitet och resurser att dela information bör, utöver kapacitetsutveckling, få en övergångsperiod som ger möjlighet att få information utan krav på att också dela information.
  • Genomför konsekvensanalyser av Sveriges skatteavtal med utvecklingsländer. Granska hur avtalen påverkar de svagaste länderna utifrån ett rättighets- och fattigdomsperspektiv eftersom skatteavtal kan ha negativ påverkan på utvecklingsländers möjlighet driva in skatt.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

00:00 / 00:00