Hoppa till innehållet

EU

Debatt: Sverige måste vara en glasklar röst för Taiwan

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Vi vill att Sverige upprättar diplomatiska relationer med Taiwan genom att öppna ett representationskontor i Taipei. Sverige kan inte låta sig påverkas av Kinas påtryckningar, skriver företrädare för Liberalerna och Luf.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Förra veckan välkomnades Kina president Xi Jinping med öppna armar av Europas högsta ledare. Syftet sägs vara att diskutera frihandel och relationerna mellan EU och Kina. Som vanligt uteblev frågor om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och Taiwans säkerhet från dagordningen. Samtidigt rapporteras hur spionballonger ha korsat gränsen till Taiwan och totalt ska också 27 kinesiska flygplan ha korsat gränsen det senaste dygnet.

För Liberalerna har det alltid varit en självklarhet att Taiwans folk ska ha rätt att själva fritt besluta om sin framtid. Vare sig det innebär att fortsätta som nu eller att utropa självständighet från diktaturen Kina. Nu har vi fattat beslut om ytterligare steg i den här riktningen, vi vill att Sverige upprättar diplomatiska relationer med Taiwan genom att öppna ett representationskontor i Taipei. Sverige kan inte låta sig påverkas av Kinas påtryckningar. 

Även om Taiwan inte själva utropat självständighet är de redan idag ett de facto eget land med ett avgränsat territorium, ett tydligt definierat folk och en väl fungerade statsapparat. Ett första steg skulle vara att utveckla vår nuvarande närvaro till ett House of Sweden och upprätta en direktflyglinje mellan Stockholm och Taiwans huvudstad Taipei. Något andra EU-länder redan gjort.

Sveriges nuvarande linje i politiken gentemot Taiwan tar alldeles för mycket hänsyn till Kina. Taiwan är en av världens mest välfungerande demokratier. Kina är en hårdför diktatur och dessutom det största hotet mot den liberala och demokratiska världsordningen. Trots det har Sverige i alltför hög grad krupit för Xi Jinping och det kinesiska kommunistpartiet. Den underdåniga inställning Sverige tagit är direkt ovärdig. 

I den globala kampen mellan demokrati och diktatur måste Sverige utan tvekan driva en värderingsstyrd utrikespolitik och inte låta sig kuvas. Kinas protester mot utvecklade relationer med Taiwan bör inte beaktas över huvud taget, Kina har helt enkelt inte att göra med hur vi väljer att ha vår relation till Taiwan. 

I början av nästa år går Taiwans medborgare till valurnorna, frågan om Taiwan självbestämmande och säkerhet ligger i toppen på agendan för väljare. Kinas upptrappade aggressioner och aktiva motarbetande av Taiwan är inte bara angrepp på de utan på hela den fria världen. Invasionshotet från Kina är reellt men det kan stävjas med omvärldens stöd. Rysslands fullskaliga invasion har påmint oss och återigen bevisat att undfallenhet och eftergifter inte fungerar i relationen till diktaturer. 

Vi kräver både tydliga säkerhetsgarantier från Sveriges regering och våra partners samt fördjupat samarbete i alla dimensioner. Sverige bör göra som våra bundsförvanter i USA och öppna för vapenförsäljning till Taiwan. Genom att höja trösklarna för ett angrepp undviker vi krig. 

Det behövs ett tydligt liberalt paradigmskifte i utrikespolitiken efter många år av socialdemokratisk feghet.

Det behövs ett tydligt liberalt paradigmskifte i utrikespolitiken efter många år av socialdemokratisk feghet. Sverige bör vara en pådrivande och glasklar röst för Taiwans rätt att fullt ut delta i alla internationella samarbetsorgan som till exempel WHO, ICAO, Interpol och UNFCCC. Det måste därtill bli enklare för personer från Taiwan att studera eller arbeta i Sverige och i EU. Såväl näringsliv, akademi och politik skulle tjäna på ökat samarbete våra länder emellan. Vi har till exempel mycket att lära av Taiwans arbete kring att skydda samhället från desinformation och hybridkrigföring eller näringsliv och politik från påverkan från Kina.

Länder som Tjeckien, Litauen och USA har visat att det är fullt möjligt att bedriva en värderingsstyrd utrikespolitik i de här avseendena. 

I en värld där friheten är på tillbakagång måste Sverige agera bestämt och proaktivt för att försvara vår demokratiska vän Taiwan. Vi som tror på demokrati måste dra en linje i sanden och inte tillåta övertramp. Gentemot Taiwan innebär det en lång rad konkreta åtgärder som skulle stärka relationerna våra länder emellan. Liberalerna är redo att gå till handling. Sverige och EU måste vara glasklara i försvaret av den liberala världsordningen. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00